Montes Tarnovicensis - Tarnowskie Góry

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Srebrne Skrzydło dla hetmana Andrzeja Janickiego

Laureaci nagrody Srebrnego Skrzydła w 2015 r. Od lewej: Zbyszek Klich, Ewa Fent, Andrzej Janicki
Laureaci nagrody Srebrnego Skrzydła w 2015 r. Od lewej: Zbyszek Klich, Ewa Fent, Andrzej Janicki

10 listopada 2015 roku w sali sesyjnej tarnogórskiego ratusza wręczono nagrody Srebrnego Skrzydła. Wyróżnienie to przyznawane jest co roku przez burmistrza Tarnowskich Gór osobom szczególnie zasłużonym dla miasta. W 2015 roku w gronie wyróżnionych znalazł się m. in. Andrzej Janicki, hetman Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach

Andrzej Janicki znany jest z działalności społecznej, a przede wszystkim, jako długoletni prezes i jeden z inicjatorów odrodzenia w 1997 roku Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, towarzystwa którego tradycje sięgają 1780 roku. Podejmowane przez laureata inicjatywy przyczyniają się do promocji naszego miasta i są doceniane zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Andrzej Janicki w sezonie 2014/2015 został królem naszego Bractwa. Trzykrotnie też był jego marszałkiem. Od lat jest postacią znaną w polskim i ogólnoeuropejskim ruchu strzeleckim i utożsamianą ze Śląskiem, a przede wszystkim z rodzinnymi Tarnowskimi Górami. Podczas XVII Spotkania Europejskiej Wspólnoty Strzelców Historycznych (Europäische Gemeinschaft Historischer Schützen – EGS), zorganizowanych od 24 do 26 sierpnia 2012 roku w Tucholi, odznaczony został Europejskim Orderem Zasługi Św. Sebastiana. Tym samym został zaliczony do grona kawalerów najważniejszego odznaczenia strzeleckiego nadawanego przez kapitułę, na czele której stoi arcyksiążę Karl von Habsburg-Lothringen. Zgodnie z dewizą – Pro Deo – Pro Europae Christianae Unitate – Pro Vita – Orderem wyróżniane są osoby szczególnie zasłużone dla ruchu strzeleckiego, a zarazem mające wkład w rozwój duchowy jedności Europy opartej na chrześcijańskich wartościach i tradycjach. Osoby uhonorowane tym odznaczeniem zrzeszone są w komandoriach odpowiadających podziałowi terytorialnemu EGS. Polska należy do Regionu V grupującego kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Od 2013 roku kawalerowie Orderu z tej części Starego Kontynentu spotykają się na turniejach strzeleckich. Pierwszy ze zjazdów odbył się 28 i 29 września 2013 roku w Loket koło Karlovych Varów, a nagrodę główną, czyli Statuetkę św. Wacława, wywalczył Andrzej Janicki.

Wyrazem ogólnopolskiego uznania dla hetmana Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, jak też ukoronowaniem jego starań, było powierzenie organizacji XIV Kongresu Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP naszemu towarzystwu. Wydarzenie to jest najważniejszym świętem polskich konfraterni strzeleckich zrzeszonych w krajowym Zjednoczeniu KBS RP. Odbywa się ono co trzy lata i ma charakter sprawozdawczo-wyborczy, jak i strzelecki. Podczas Kongresu zapadają najważniejsze decyzje dla krajowych bractw oraz odbywa się m.in. turniej o tytuł króla Zjednoczenia KBS RP. W Tarnowskich Górach wydarzenie to miało miejsce 17 i 18 kwietnia 2015 roku. Dla naszego regionu był to z kilku powodów Kongres historyczny. Po pierwsze imprezę tej rangi na Górnym Śląsku zorganizowano po 83 latach przerwy, a jedyna dotychczas odbyła się w Katowicach w 1932 r. Zgodnie z międzywojenną tradycją nad zjazdem honorowy patronat objął wówczas prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki. Za historyczne należy uznać uwieńczone sukcesem starania organizatorów, aby XIV Kongres Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP w Tarnowskich Górach zorganizować pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Za sukces można także uznać, niespotykaną do tej pory w powojennej historii zrzeszenia, liczbę delegatów uczestniczących w obradach kongresowych. Wzięło w nich udział 152 braci. Kongres stworzył także możliwość promocji naszego miasta w skali ogólnokrajowej, co udało się osiągnąć organizatorom. W kuluarach dało się słyszeć głosy, że tarnogórski XIV Kongres ZKBS RP był najbardziej udanym po 1991 r., czyli po wznowieniu działalności przez zrzeszenie. W dużej mierze jest to zasługą inicjatora i pomysłodawcy organizacji Kongresu w naszym mieście oraz laureata tegorocznej nagrody Srebrnego Skrzydła – Andrzeja Janickiego.

Krzysztof Gwóźdź