Montes Tarnovicensis - Tarnowskie Góry

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Strzelanie z okazji Dni Tarnogórskich Gwarków

Zdjęcie pamiątkowe przed strzelnicą Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach. Od lewej stoją: ppłk Roman Nowogrodzki, ppłk Zbigniew Nowakowski, płk Marian Paraniak, król Leszek Waligóra, płk Bogdan Kula, ppłk Roman Syczewski, hetman Andrzej Janicki, 12 września 2015 r.
Zdjęcie pamiątkowe przed strzelnicą Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach. Od lewej stoją: ppłk Roman Nowogrodzki, ppłk Zbigniew Nowakowski, płk Marian Paraniak, król Leszek Waligóra, płk Bogdan Kula, ppłk Roman Syczewski, hetman Andrzej Janicki, 12 września 2015 r.
12 i 13 września 2015 r. w kompleksie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach odbyła się po raz kolejny impreza strzelecka z okazji Dni Tarnogórskich Gwarków

Po raz pierwszy turniej miał miejsce w 1998 r., czyli tuż po odrodzeniu się w mieście gwarków towarzystwa strzeleckiego, którego tradycje sięgają 1780 r. W bieżącym roku podczas oficjalnego otwarcia zawodów w poczet członków honorowych organizacji przyjęto: szefa Oddziału Wsparcia Specjalistycznego Centrum Operacji Specjalnych – Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych – płk Mariana Paraniaka oraz prezesa Fundacji Kompleks Zamkowy Tarnowice Stare – Rajnera Smolorza. Wymienieni od lat współpracują z tarnogórskim Bractwem i odegrali bardzo ważną rolę podczas przygotowań i organizacji XIV Kongresu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.

Na uroczystości otwarcia nie zabrakło osób sympatyzujących z ruchem brackim. Wśród nich byli oficerowie w służbie czynnej i w stanie spoczynku: dowódca Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach – ppłk Roman Nowogrodzki, dowódca 5. Tarnogórskiego Pułk Chemicznego im. gen broni Leona Berbeckiego – płk Bogdan Kula, przedstawiciel Fundacji Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych „Szturman” – ppłk Roman Syczewski. W gronie gości honorowych znaleźli się również: burmistrz Tarnowskich Gór – Arkadiusz Czech, przewodniczący Rady Miejskiej – Tomasz Olszewski, starosta tarnogórski – Józef Burdziak, przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej – Marek Kandzia, aktualny król kurkowy Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP – Piotr Sitarz, wiceprezes Europejskiej Wspólnoty Strzelców Historycznych – Andrzej Wegner, król Europejskiej Wspólnoty Strzelców Historycznych (EGS) w latach 2006–2009 oraz obecny prezes Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP – Tadeusz Żyła, przedstawiciele władz Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP – Władysław Smółka i Artur Piętuch.

Rzeźba sowy zestrzelonej przez Marcina Piecha (po lewej) w rundzie półfinałowej strzelania o tytuł księcia EGS w Peine, pochód gwarkowski, 13 września 2015 r.
Rzeźba sowy zestrzelonej przez Marcina Piecha (po lewej) w rundzie półfinałowej strzelania o tytuł księcia EGS w Peine, pochód gwarkowski, 13 września 2015 r.
Tarnogórskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w pochodzie gwarkowskim, 13 września 2015 r.
Tarnogórskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w pochodzie gwarkowskim, 13 września 2015 r.

Podczas otwarcia zawodów odbyła się, uświęcona tradycją, ceremonia intronizacji, czyli wprowadzenie w urzędowanie i udekorowanie przechodnim trofeum króla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach. Zgodnie z praktykowanym od stuleci zwyczajem, osoba ta jest wyłaniana co roku podczas turnieju strzeleckiego. W dawnych wiekach zawody organizowano najczęściej w Zielone Świątki. Obecnie termin ten nie jest regułą, a w przypadku tarnogórskiego bractwa ostatni turniej królewski zorganizowano 4 września 2015 r. Tradycyjny sposób wyłaniania zwycięzców polegał na strzelaniu do statuetki, osadzonego na żerdzi, kura. Królem zostawała ta osoba, której udało się zestrzelić statuetkę. Brat kurkowy strzelający przed zwycięzcą zostawał pierwszym (prawym) marszałkiem lub rycerzem, a znajdujący się za królem drugim (lewym) marszałkiem lub rycerzem. Ten uświęcony od wieków rytuał nie jest dziś powszechnym zwyczajem praktykowanym przez bractwa strzeleckie, jednakże w bieżącym roku w Tarnowskich Górach postanowiono w ten sposób wyłonić nową Radę Królewską. Strzelcem, któremu udało się zestrzelić kura został Leszek Waligóra, a marszałkami Janusz Szroeter i Jacek Wicher.

Zwycięzcy strzelania z okazji Dni Tarnogórskich Gwarków, 12 września 2015 r.
Zwycięzcy strzelania z okazji Dni Tarnogórskich Gwarków, 12 września 2015 r.
Bractwo Kurkowe Miasta Ruda Śląska w pochodzie gwarkowskim, 13 września 2015 r.
Bractwo Kurkowe Miasta Ruda Śląska w pochodzie gwarkowskim, 13 września 2015 r.

Podczas Dni Tarnogórskich Gwarków w zawodach strzeleckich wzięły udział delegacje bractw strzeleckich z: Bytomia, Mikołowa, Nysy, Ostrowa Wielkopolskiego, Pszczyny, Raciborza, Rudy Śląskiej, Rybnika, Tucholi, Wrocławia, Zabrza, Żor. Rywalizację prowadzono w kilku konkurencjach. Najcelniejszymi strzelcami wśród gości honorowych okazali się: Andrzej Wegner, Arkadiusz Czech i Rajner Smolorz. Jak co roku strzelano o: „Szablę Hetmańską” i „Srebrnego Gwarka”. Pierwszą z wymienionych nagród zdobył Jerzy Miś (Rybnik), a dwie kolejne lokaty zajęli Zbigniew Winiatorski (Żory), Tadeusz Żyła (Pszczyna). Za sprawą Władysława Frydla statuetka „Srebrnego Gwarka” trafiła do Pszczyny, a tuż za nim uplasowali się: Władysław Smółka (Ostrów Wielkopolski) i Zbigniew Winiatorski (Żory). W strzelaniu do „Tarczy Charytatywnej” najlepsze rezultaty osiągnęli: Jerzy Miś (Rybnik), Mateusz Gaszka (Pszczyna), Marcin Odlanicki-Poczobutt (Pszczyna). W konkurencji o „Kaganek Gwarka”, skierowanej do kadetów, pierwsze trzy miejsca zdobyli reprezentujący Pszczynę: Mateusz Gaszka, Krystian Witala, Julia Waleczek.

W niedzielę, 13 września, delegacje bractw kurkowych z całego kraju brały udział w tradycyjnym pochodzie gwarkowskim. Od 1998 r. jego integralną część i jedną z największych atrakcji stanowią salwy armatnie, które można było usłyszeć i zobaczyć po raz kolejny przy tarnogórskim rondzie im. ppłk. pilota inż. Gerarda Karola Ranoszka. W pochodzie zaprezentowano rzeźbę sowy zestrzelonej podczas ostatniego spotkania strzelców ze Starego Kontynentu w Peine. Dokonał tego Marcin Piech, kadet z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie, w rundzie półfinałowej konkursu o tytuł księcia Europejskiej Wspólnoty Strzelców Historycznych (EGS). Po zakończeniu pochodu na strzelnicy gospodarze podejmowali przybyłych gości obiadem brackim, dziękując im tym samym za liczny udział w uroczystościach gwarkowskich.

Krzysztof Gwóźdź