Montes Tarnovicensis - Tarnowskie Góry

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Śmiech skarbnika wita turystów

Prezes Kandzia w historycznym stroju
Prezes Kandzia w historycznym stroju

Koniec z tradycyjnym zwiedzaniem wystaw w Muzeum Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach. Zamiast plansz i gablot z eksponatami turyści oglądają już nowoczesne animacje, filmy i multimedialne instalacje przestrzenne

Dotychczas turyści, którzy przyjechali zwiedzić tarnogórską Zabytkową Kopalnię Srebra, przed zjazdem do podziemnych wyrobisk poznawali historię wydobycia kruszców w mieście gwarków w Muzeum znajdującym się na piętrze budynku nadszybia. Oglądali stare narzędzia górnicze i eksponaty zgromadzone w gablotach, plansze z rycinami o dziejach hutnictwa i górnictwa srebra. Po tajemniczym świecie gwarków oprowadzał ich przewodnik. Wszystko zmieniło się w kwietniu 2012 roku. Po trwającej cztery miesiące modernizacji stałej wystawy muzealnej - którą przeprowadzili rzeźbiarz Artur Lubos, architekt Waldemar Musioł, inżynier Tomasz Kozik - dawne narzędzia górnicze, modele maszyn odwadniających i minerały uzyskały nowoczesną aranżację i oprawę multimedialną.

– Wydaliśmy na to ze środków stowarzyszenia 500 tys. zł, a 50 tys. zł na dokumentację przekazał Śląski Urząd Marszałkowski – mówi Waldemar Musioł, autor projektu modernizacji przykopalnianego Muzeum.

Obecnie ściany Muzeum pomalowane na czarno, panujący półmrok i wąskie przejście pomiędzy salami do złudzenia przypominają kopalniane podziemia. Wrażenie przebywania w wyrobiskach zwiększają modele szybów odwadniających i stare górnicze narzędzia. W podłodze za szybą można obejrzeć jak układano węgiel i rudę w hutniczym piecu. A na ścianie dzięki komputerowej projekcji widać świetlną animację pracy – zainstalowanej w 1788 roku w Kopalni Fryderyk - odwadniającej maszyny parowej. Obok wyświetlany film ukazuje, jak rozwijały się technologie wytapiania srebra w hutniczych piecach. Dodatkowo na tabletach zobaczyć można archiwalne dokumenty, kopalniane i hutnicze ryciny oraz zdjęcia, a także filmy, dotyczące dziejów miasta, wydobycia kruszców, powstania Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej i organizowania corocznych Dni Gwarków. Dopełnieniem multimedialnej ekspozycji jest film reklamujący zwiedzanie miasta gwarków, Zabytkowej Kopalni Srebra i Sztolni Czarnego Pstrąga, w którym zagrali tarnogórscy aktorzy Grzegorz Kwas, Eryk Lubos, Michał Majnicz, Krzysztof Respondek, Marcin Tyrol i związani z miastem Mirosława Żak oraz Artur Święs.

- Przywiązujemy wielką wagę do modernizacji Muzeum, bo chcemy pokazywać ekspozycję w nowoczesny sposób, a zwiedzający po jej obejrzeniu mają wynieść także przeżycie duchowe – wyjaśniał Marek Kandzia, prezes SMZT, podczas otwarcia unowocześnionej placówki.

Oprócz modernizacji Muzeum w Zabytkowej Kopalni Srebra udźwiękowiona na nowo została także podziemna trasa turystyczna. Aktualnie objaśnieniom przewodników płynącym z głośników towarzyszą odgłosy uderzeń kilofa, trzask łamanych drewnianych stempli podpierających ściany wyrobisk oraz śmiech Skarbnika. Działacze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej zamierzają wkrótce uatrakcyjnić również zwiedzanie skansenu maszyn parowych, który znajduje się obok Zabytkowej Kopalni Srebra.

Paweł Ryś