Montes Tarnovicensis - Tarnowskie Góry

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Obóz w Lasowicach

Rozpoczął prace polsko-niemiecki zespół nad udokumentowaniem dotychczas słabo zbadanej historii obozów w Lasowicach, funkcjonujących w dobie reżimów nazistowskiego i komunistycznego. Wspomnienia świadków czasu posłużą do przygotowania materiału filmowego, aby uchronić czas, miejsce i ludzkie tragedie od zapomnienia.

W ramach projektu planowane jest zebrane relacji i wspomnień mieszkańców powiatu tarnogórskiego, pamiętających historię tego miejsca. Zamierzeniem autorów projektu jest również dotarcie do osób, które przeżyły obóz. Efektem finalnym podjętych działań będzie przygotowanie filmu dokumentalnego, jako pierwszego kroku na drodze do utworzenia lokalnego miejsca pamięci.

W czasie II wojny światowej w Lasowicach utworzono najpierw obóz pracy, w którym internowano Żydów. Z czasem dołączyli do nich radzieccy i brytyjscy jeńcy wojenni Stalagu 344 Lamsdorf (wcześniej Stalagów VIII B i 318/VIII F), którzy zatrudniani byli w komandach pracy na terenie miasta i w okolicznych zakładach przemysłowych. Po zakończeniu wojny w tym samym miejscu utworzono obóz pracy dla ludności górnośląskiej, która w oparciu o postanowienia konferencji poczdamskiej miała zostać wysiedlona z terenu Śląska.

Autorkami projektu pt. Obóz w dwóch reżimach. Ślady pamięci o Lasowicach są dokumentalistki – Alicja Schatton oraz Isabel Theiler, które tworzą polsko-niemiecki zespół, pracujący w ramach programu Geschichtswerkstatt Europa, Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie, pod egidą Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość. Opiekunami naukowymi projektu są historycy – dr Joanna Lusek z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu oraz dr Krzysztof Gwoźdź z Muzeum w Tarnowskich GÛrach.

Efekty pracy zostaną zaprezentowane oraz zarchiwizowane w Muzeum w Tarnowskich Górach, jak również przekazane grupie inicjatywnej, która na terenach poobozowych w Lasowicach pragnie utworzyć miejsce pamięci. Etapy realizacji projektu oraz rezultaty podejmowanych działań będzie można śledzić na stronie: www.geschichtswerkstatt-europa.org/blog

Red