Montes Tarnovicensis - Tarnowskie Góry

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Urzędnicze kariery

Karol von Wrochem Młodszy
Karol von Wrochem Młodszy

Górnośląska szlachta – Wrochemowie Cz. XI

Karol był młodszym - zaledwie o rok - bratem starosty raciborskiego Gottloba von Wrochema. Linię jego potomków z powodzeniem można nazwać linią generalską. Czterech z pięciu wnuków Karola w karierze wojskowej dosłużyło się szarży generalskich. Zanim to jednak się stało, ich dziadek i ojciec, obydwaj o imieniu Karol, poświęcili się pracy w pruskich urzędach.

Karol urodził się w 1766 r. Jesienią 1799 r. ożenił się z młodszą o dziesięć lat Karoliną von Eckartsberg. Gdy w 1807 r. zmarł jego ojciec, Jan Henryk von Wrochem, on już od kilku lat z powodzeniem kontynuował karierę pruskiego urzędnika. Przydatne były studia prawnicze.

W 1794 r. został radcą rządowym w Kaliszu. Miasto to było siedzibą władz nowoutworzonej wówczas z ziem II rozbioru Polski, prowincji Południowe Prusy. W 1803 r. przeniósł się do Zgorzelca, jako radca sądowy, a następnie do Szprotawy. Od 1814 r. mieszkał w Głogowie. Pracował tam jako radca Wyższego Sądu Ziemskiego oraz jako dyrektor Sądu Miejskiego. Zmarł latem 1825 r. Z małżeństwa z Karoliną miał pięcioro dzieci, ale tylko jednego syna - tak jak i on o imieniu Karol. Karolina po śmierci męża z trzema córkami mieszkała nadal w Głogowie. Po ślubie najmłodszej Zofii w 1838 r. przeniosła się do domu syna w Nawojowicach (wówczas powiat oławski). Tam spędziła ostatnie lata swego życia. Zmarła tuż przed końcem 1840 r.

Karol „Młodszy” urodził się w Szprotawie wiosną 1809 r. Po nauce w głogowskim gimnazjum studiował w Berlinie i Heidelbergu. Podobnie jak ojciec poświęcił się karierze urzędniczej. Pracę rozpoczął od posady w opolskim sądzie miejskim. W 1834 r. kupił dobra Nawojowice. W 1840 r. dokupił sąsiadujące dobra Gostkowice. Cztery lata później majątek Nawojowice sprzedał baronowi von Seherr-Thoß. W 1840 r. został mianowany starostą oławskim. W czasie Wiosny Ludów (1848-1849) uczestniczył w obradach pierwszego ogólnoniemieckiego parlamentu we Frankfurcie nad Menem. Pod wpływem wydarzeń tego okresu, latem 1849 r. zrezygnował z urzędu starosty oławskiego.

Od lata 1846 r. był mężem młodszej o piętnaście lat baronówny Agnieszki von der Recke. Mieli siedmioro dzieci, w tym pięciu synów. Pierwsi synowie – Artur i Walter - urodzili się w Oławie. Kolejne dzieci – Agnieszka i Karol – przyszli na świat w Gostkowicach. Po sprzedaży tych dóbr w 1852 r., na krótko rodzina Karola osiadła w Długopolu Zdroju, a jesienią tego samego roku przenieśli się do Wrocławia. W stolicy Śląska urodził się kolejny syn – Hans. Jesienią 1856 r. Wrochemowie przeprowadzili się do Świdnicy, gdzie na początku nowego roku urodził się piąty syn - Alfred.

W 1859 r. Karol został wybrany do rady miasta w Świdnicy, gdzie reprezentował opcję konserwatywno-rojalistyczną. Cztery lata później Karol z Agnieszką i szóstką dzieci przeniósł się do Jeleniej Góry. W ostatnim dniu lata 1865 r. urodziło się im najmłodsze dziecko, córka Lila.

Karol von Wrochem „Młodszy” zmarł w Jeleniej Górze po krótkiej chorobie latem 1872 r. Owdowiała Agnieszka zajęta wychowywaniem młodszych dzieci pozostała w Jeleniej Górze. Tam zmarła jesienią 1916 r.

Arkadiusz Kuzio-Podrucki