Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 28

N U M E R  2 9  -  M A J   2 0 0 8 r.

 Montes Nr 30

 

 
 

Zdarzyło się

W Tarnowskich Górach

17 maja 1618
Wyrokiem sądu nakazano margrabiemu Janowi Jerzemu Hohenzollernowi oddanie Tarnowskich Gór, ziemi bytomskiej i bogumińskiej Habsburgom, za zwrotem należnych im sum zastawnych.

19 maja 1665
Trzej bracia: Eliasz, Gabriel i Jerzy Fryderyk hrabiowie Henckel von Donnersmarck, podzielili się spadkiem po ojcu Łazarzu II. Pierwszy otrzymał Bogumin a drugi Bytom. Tarnowskie Góry wraz z zamkiem w Świerklańcu przypadły najmłodszemu Jerzemu Fryderykowi.

23 maja 1888
W Berlinie urodził się hrabia Guidotto Henckel 2. książę von Donnersmarck. Ostatni właściciel śląskiej fortuny książąt von Donnersmarck (do 1945r.) i tytularny pan Tarnowskich Gór. Zmarł w Rottach-Egern w Alpach bawarskich w 1959r.

25 maja 1925
Urzędowe ogłoszenie zmian nazwy ulic w Tarnowskich Górach na polskie.

26 maja 1682
Biskup-sufragan krakowski Mikołaj Oborski konsekrował ołtarz ku czci NMP i św. Józefa w kościele p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła.

27 maja 1316
W dokumencie wystawionym w Bytomiu przez księcia Siemowita jako świadek został wymieniony Adam “de Tharnowicz” - pierwsza wzmianka o wsi Tarnowice.

29 maja 1865
Jakub Koessler otrzymał wyłączne prawo do zakładania przewodów gazowych w Tarnowskich Górach.

Na Śląsku

12 maja 1919
W Częstochowie powstał 1. Pułk Strzelców Bytomskich Wojska Polskiego.

13 maja 1930
W czasie wizytacji w Cieszynie zmarł nagle drugi biskup katowicki ks. Arkadiusz Lisiecki.

14 maja 1954
Ukazał się pierwszy numer śląskiej “Panoramy”.

16 maja 1211
Zmarł Mieszko I Plątonogi, protoplasta Piastów górnośląskich.

16 maja 1934
Sejm Śląski podjął uchwałę (z mocą od 1 lipca) o włączeniu do obszaru Królewskiej Huty, wsi Chorzów i Nowe Hajduki oraz zmianie nazwy miasta na Chorzów.

21 maja 1921
Początek bitwy o Górę Św. Anny (III powstanie śląskie).

23 maja 1410
Zmarł książę cieszyński Przemysław I Noszak. Znacznie powiększył swoje księstwo o m.in. ziemię oświęcimską, bytomską i toszecką. Podróżował wiele po Europie był m.in. w Ratyzbonie, Norymberdze, Awinionie (wówczas siedziba papieża), Paryżu.
Reprezentował cesarza Karola IV podczas jego nieobecności w Cesarstwie i Czechach.

24 maja 1257
Władysław książę opolski wyraził zgodę na lokację wsi Chorzów na prawie niemieckim.

26 maja 1629
Na mocy przywileju wydanego przez cesarza Ferdynanda II Habsburga rodzina Henckel von Donnersmarcków uzyskała dziedziczne prawa do ziemi bytomskiej i bogumińskiej.

30 maja 1159
Na emigracji w Niemczech w Altenburgu zmarł Władysław Wygnaniec - protoplasta śląskiej linii Piastów i pierwszy książę senior po podziale Polski na dzielnice.

31 maja 1647
Zmarł książę Oleśnicy i Bierutowa Karol Fryderyk, ostatni książę z dynastii Podiebradowiczów.

W Polsce

10 lub 11 maja 1034
Zmarł Mieszko II Lambert, drugi król Polski, syn Bolesława Chrobrego.

10 maja 1945
Kapitulacja Niemców na Helu (później niż w Berlinie).

12 maja 1364
Ufundowanie Akademii Krakowskiej przez króla Kazimierza III Wielkiego.

12-15 maja 1926
Przewrót majowy. Zamach stanu J. Piłsudskiego. W wyniku walk zginęło 379 osób.

13 maja 1981
Zamach na papieża Jana Pawła II.

14 maja 1792
Ogłoszenie w Targowicy konfederacji (powstała 27 IV w Petersburgu), przeciwko Konstytucji 3 Maja.

23 maja 1883
W Paryżu zmarł Cyprian Kamil Norwid.

24 maja 1543
We Fromborku zmarł Mikołaj Kopernik - wybitny astronom i naukowiec. Udowodnił, że ziemia obraca się wokół słońca.

25 maja 992
Zmarł Mieszko I, pierwszy historyczny władca Polski.

24 maja 1829
Koronacja w Warszawie na króla Polski - ostatnia w dziejach - cara Rosji Mikołaja I Romanowa. Zdetronizowany został przez polski sejm w 1831. Zmarł w 1855.

28 maja 1513
W krakowskiej drukarni Floriana Unglera wytłoczono pierwszą książkę w jęz. polskim - “Raj duszny” Biernata z Lublina.

28 maja 1981
Zmarł kardynał Stefan Wyszyński - Prymas Polski.

W Europie

10 maja 1933
W Berlinie hitlerowcy rozpoczęli akcję publicznego palenia książek.

18 maja 1804
Napoleon Bonaparte ogłosił się cesarzem Francuzów.

21 maja 1254
Zmarł Konrad IV - ostatni król niemiecki z dynastii Hohenstauf.

22 maja 987
Zmarł Ludwik V - ostatni władca Francji z dynastii Karolingów.

26 maja 1521
Cesarz Karol V Habsburg wydał w Wormacji edykt potępiający Lutra. Początek wojen religijnych w Europie.

29 maja 1453
Zdobycie Konstantynopola przez Turków. Śmierć cesarza Konstantyna XI Dragasesa - koniec cesarstwa bizantyjskiego.

30 maja 1431
Spalenie przez Anglików na stosie Joanny d’Arc.

Na Świecie

13 maja 1943
Kapitulacja Niemców w Afryce Pn.

14 maja 1948
Proklamacja powstania państwa Izrael.

24 maja 1844
Aleksander Morse nadał pierwszy w historii telegram impulsami dźwiękowymi (z Waszyngtonu do Baltimore).

28 maja 585 pne.
Nad rzeką Halys (Anatolia-dziś Turcja) po bitwie przerwanej zaćmieniem słońca Medowie i Lidyjczycy zawarli pokój - pierwsza znana data dzienna bitwy.

29 maja 1953
Pierwsze wejście na Mount Everest (nowozelandczyk Hilary, szerpa nepalski Tenzing Norgay).

 

 

 

 

Zdarzyło...

  CZĘŚĆ I
CZĘŚĆ II

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa