Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 28

N U M E R  2 9  -  M A J   2 0 0 8 r.

 Montes Nr 30

 

 
 

Państwowy Zakład wodociągowy na szybie Staszyca

Znajduje się w dolinie na lewej stronie od szosy do Reptów przy kolonii Segiet i zaopatruje przewodem za pomocą rur, prowadzonych przez Bytom miasto Królewską Hutę dobrą wodą.

Także gmina Repty Nowe korzysta z tego wodociągu. Woda wypływa w głębokości 56 m z podkopu Fryderyka, gdzie też ustawione są maszyny do uruchomienia potężnych pomp. Zakład wybudowany został w latach 1883-1884, a dnia 6 października 1884 oddano go do użytku.

Z powodu wielkiego społecznego znaczenia, obu zakładów wodociągowych dla Tarn. Gór i Król. Huty szersza okolica naszego miasta uznana została za ochronny rejon wodny i dlatego nie wolno tu zakładać kopalń węgla, gdyż przez dobywanie niewątpliwie tu głębiej leżącego węgla woda by się mogła stracić. Wspomniany szyb nazywał się dawniej szybem Adolfa. Kierownikiem zakładu jest Teodor Prykowski.

Jan Nowak
Kronika Miasta i Powiatu Tarnowskie Góry,1927
 

 

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa