Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 28

N U M E R  2 9  -  M A J   2 0 0 8 r.

 Montes Nr 30

 

 

 

„Masz Głos, Masz Wybór”

„5 mln pozyskanych na wysypisko, 50 tys na Gwarki, 12 tys na wieczory muzyki organowej i kameralnej, 100 tys dofinansowania do zajęć sportowo- rekreacyjnych kwoty te stanowią pierwsze efekty pracy powołanej przeze mnie w Urzędzie komórki, która zajmuje się wnioskowaniem o fundusze zewnętrzne. Utworzyłem zespół, który wie, jak należy sięgać po środki unijne i potrafi z sukcesem swoją wiedzę wykorzystać.”


Burmistrz Arkadiusz Czech podczas spotkania z mieszkańcami. Po prawej Roman Boino
 

Blisko 2 godziny trwało spotkanie z burmistrzem Arkadiuszem Czechem w galerii Inny Śląsk, podczas którego mieszkańcy rozliczali władze samorządowe ze złożonych w 2006 roku obietnic wyborczych. Podczas spotkania burmistrz omówił zrealizowane punkty swojego programu, do których zaliczył przede wszystkim usprawnienie działań urzędu w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Przymierze Śląskie w ramach projektu „Masz Głos, Masz Wybór” a dyskusję poprowadził koordynator projektu w powiecie tarnogórskim - Roman Boino.

Burmistrz omawiał także kwestie, nad którymi trwają prace. Zadeklarował, że działania nad opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania powinny zakończyć się najpóźniej w 2010 r. Temat ten jest o tyle ważny, że stanowi podstawę nie tylko dla poprawy atrakcyjności inwestycyjnej miasta, ale również daje szansę na realizację konkretnej polityki przestrzennej. Burmistrz poinformował zebranych o działaniach jakie rozpoczął, by ożywić budownictwo mieszkaniowe w Tarnowskich Górach, dla których pierwszym krokiem było opracowanie w ubiegłym roku wieloletniego programu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi.

Do swoich porażek zaliczył budowę hali sportowej, a raczej jej brak. Zaznaczył, że w Tarnowskich Górach konieczny jest remont posiadanej bazy sportowej, czyli boisk przyszkolnych. Takie działania już się rozpoczęły. Dopiero po ich zakończeniu będzie można myśleć o budowie większych obiektów sportowych.
Mieszkańcy pytali m.in. o współpracę Urzędu z organizacjami pozarządowymi, zarzucając władzom piętrzenie biurokratycznych trudności przed działaczami społecznymi. Burmistrz argumentował, że w dzisiejszych czasach uznaniowość nie może mieć miejsca. Przy wyborze projektów, którym przyznana zostanie dotacja, należy kierować się jasnymi kryteriami i zasadami. Wymagania urzędu wynikają z rozporządzenia ministra oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wśród pomysłów, które mieszkańcy zgłaszali władzom, znalazła się np. budowa pola kempingowego. W odpowiedzi burmistrz poprosił swojego zastępcę o przeanalizowanie możliwości realizacji tej koncepcji. Jednocześnie zaprosił wszystkich zebranych o nadsyłanie swoich pomysłów deklarując, że jest otwarty na wszelkie inicjatywy i chętnie rozważy projekty mieszkańców.

Bez

 

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa