Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 28

N U M E R  2 9  -  M A J   2 0 0 8 r.

 Montes Nr 30

 

 

Nieznani bohaterowie naszego miasta

Ksiądz Prałat Ignacy Siwiec

Urodził się 1 lutego 1915 roku w Żernikach koło Gliwic w rodzinie powstańca śląskiego. Jego rodzicami byli Juliusz i Joanna z domu Biegaj. Od dzieciństwa był wychowywany w głębokiej wierze oraz wierności do polskiej mowy i kultury.
 

Wikary w 1939 r.

Ks. Siwiec w stopniu kapitana

Po plebiscycie i podziale Śląska, na skutek brutalnych represji ze strony bojówek niemieckich, rodzina przeprowadza się do pobliskich Tarnowskich Gór. W 1924 roku rodzina Siwców osiedla się w Lasowicach na tak zwanej Osadzie Lasowickiej. Ignacy Siwiec po skończeniu szkoły powszechnej w Lasowicach i gimnazjum im. Księcia Jana Opolskiego, w 1934 roku rozpoczyna studia w Seminarium Duchownym w Krakowie, jednocześnie podejmując studia teologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Święcenia kapłańskie otrzymuje 10 grudnia 1939 roku w tak zwanym cyklu przyspieszonym ze względu na czas wojny. Święceń kapłańskich udzielił mu potajemnie biskup śląski ks. dr Adamski. Pierwsze półtora roku pracuje jako wikariusz w Katowicach – Zawodziu oraz w Godowie nad Olzą. W 1941 roku ks. Ignacy Siwiec zostaje przymusowo wcielony jako sanitariusz do wojska niemieckiego. Przechodząc cały front wschodni, pod Bobrujskiem zostaje ranny w pierś i prawie cudem uchodzi z życiem - w lewej kieszeni bluzy wojskowej na wysokości serca ks. Ignacy zawsze nosił książeczkę do nabożeństwa. Pocisk ugodził w książeczkę i zmienił lot przechodząc obok serca.
 

List gratulacyjny bpa Zimonia

List od Ojca Świętego

Po wyleczeniu przeniesiono go na front zachodni, gdzie dostaje się do niewoli amerykańskiej, z której zostaje szybko zwolniony. Rozpoczyna pracę jako kapelan w obozach jenieckich. Daje się tam poznać jako gorliwy kapłan a jednocześnie spokojny i rzeczowy organizator. Pracując jako kapelan wojskowy w amerykańskich obozach jenieckich na terenie Niemiec i Francji a następnie w obozach wśród deportowanych do Niemiec Polaków zyskuje sobie ogromną sympatię i uznanie wszystkich. Kiedy w roku 1953 część Polskich Kompanii Wartowniczych zostaje przerzucona z Niemiec do Francji, ks. Siwiec będąc w stopniu kapitana zostaje mianowany na kapelana bardzo rozległego okręgu południowego Bordeaux, Captieux, Bussac.
 

Praca duszpasterska we Francji nie była łatwa. Trzeba było odwiedzać oddziały rozproszone na przestrzeni setek kilometrów. Należało dojechać do nich bez względu na porę roku i bez względu na pogodę. Tę żmudną i wyczerpującą pracę prowadzi ks. Siwiec z poświęceniem i sumiennością. Lata te były najtrudniejszymi w jego życiu kapłańskim.


   Życzenia Prymasa Glempa

Osłabiony przejściami wojennymi i obozem w czasie swej deportacji w Bawarii niósł posługę kapłańską najbardziej zagubionym rodakom, byłym jeńcom wojennym, więźniom obozów koncentracyjnych, ludziom przymusowo wywiezionym na roboty do Rzeszy, czy siłą ewakuowanym wraz z cofającym się frontem.

W 1964 roku ksiądz Ignacy Siwiec otrzymuje na wniosek ks. biskupa Gawliny tytuł honorowego kanonika, a w 1967 roku obejmuje funkcję kanclerza w Kurii Biskupiej dla Polaków w Niemczech. Przydział do Kurii Biskupiej nie był wcale łatwym kawałkiem chleba.


Spotkanie z Ojcem Świętym w Rzymie

Należało zabezpieczyć i zagospodarować 70.000 aktów kościelnych zgromadzonych w Kurii a także załatwiać korespondencyjnie petycje, których było rocznie kilka tysięcy, na które trzeba było znalezć stosowną i fachową odpowiedź. Zadanie to wymagało nie tylko dużej znajomości prawa kościelnego ale także znajomości języków, a to wymagało mrówczej pracy i wielkiej cierpliwości. Ksiądz Ignacy Siwiec posiadał te cechy w sposób nieprzeciętny. Jednak kancelaria nie jest jego jedynym miejscem działania.


Przestrzelona książeczka

Jako duszpasterz często dojeżdża do różnych ośrodków polskich i sprawuje opiekę duszpasterską nad Polakami w Niemczech.
Po likwidacji Polskiej Kurii Biskupiej w Niemczech w 1975 roku zostaje mianowany Sekretarzem Generalnym Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. Wniosek popiera Stolica Apostolska. W 1971 roku został zaliczony do Kapelanów Jego Świątobliwości. Cechy charakteru ks.Ignacego szybko zjednują mu sympatię u wszystkich z którymi się styka. Nie obnosi się też ze swą godnością, traktuje ją jako służbę dla Boga i Kościoła.

W 1987 roku przechodzi w stan spoczynku.

W dowód uznania zasług na polu służby dla kościoła ks. Ignacy Siwiec w 1974 roku zostaje obdarzony godnością prałata honorowego. Kiedy przypadło w dniu 8.11.1982 roku w Rzymie kolejne spotkanie z Ojcem Świętym, podczas którego zostaje odznaczony medalem papieskim, jak sam wspomina : „ nie zdawałem sobie sprawy, że Ojciec Święty tak się we mnie wpatruje...”.

W międzyczasie księdzu Ignacemu składa wizytę ksiądz prof. Romuald Rak, który słuchając kazania wygłoszonego przez niego w Neviges, stwierdził, że ma on „ styl ks. biskupa Bednorza...”
Papież Jan Paweł II w czasie pielgrzymki w Niemczech podarował ks. Prałatowi Ignacemu oraz rektorowi Misji ks. Prałatowi Leciejewskiemu kielichy mszalne oraz okolicznościowe pamiątkowe medale.

W grudniu 1989 roku z okazji jubileuszu 50 - lecia kapłaństwa na ręce zacnego Jubilata składano serdeczne życzenia, wśród życzeń były również życzenia od Biskupa Katowickiego księdza Damiana Zimonia. Jubileusz 50-lecia kapłaństwa zorganizowali mu przyjaciele na czele z ks. prof. infułatem Romualdem Rakiem.
Po raz pierwszy ksiądz prałat Ignacy przyjeżdża do Polski w 1990 roku.

W lutym 1997 roku na swoje 82 urodziny zostaje odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Przyjmuje to odznaczenie jako wyraz uznania Rzeczypospolitej dla wszystkich polskich duszpasterzy pracujących wśród rodaków w Niemczech w ostatnich 50 latach. Tym odznaczenie pragnął się szczególnie dzielić ze zmarłymi kapłanami, którzy nie doczekali się należnego im uznania. Zmarł w Frieisingu k/Monachium.

15 lutego 2005 roku Pan powołał go do siebie na wieczną służbę.
 

Marian Lysik

 

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa