Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 28

N U M E R  2 9  -  M A J   2 0 0 8 r.

 Montes Nr 30

 

 
 

Tablica Wernickego

9 maja odbyła się w Tarnowskich Górach uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej znanego na całym świecie patologa, psychiatry i neurologa – Carla Wernicke, który urodził się w naszym mieście. W tym roku mija 160 rocznica urodzin wybitnego naukowca, który swoją karierę rozwijał m.in. we Wrocławiu, w Berlinie i Wiedniu. Jednym z najbardziej znanych osiągnięć Carla Wernicke jest odkrycie części mózgu zwanej obszarem Wernickiego, odpowiedzialnej za rozumienie mowy.


 

Tablica z piaskowca została wmurowana na elewacji kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, od strony Rynku. Uroczystego odsłonięcia dokonali burmistrz Arkadiusz Czech oraz ksiądz biskup Tadeusz Szurman, Zwierzchnik Diecezji Katowickiej kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Burmistrz odczytując tekst wyryty na tablicy: „W tym kościele został ochrzczony 1 czerwca 1848 Carl Wernicke, światowej sławy patolog, psychiatra i neurolog” - zaznaczył: Napis w języku polskim i niemieckim, który czytamy na tablicy z piaskowca jest dowodem naszej pamięci o jego dokonaniach.

Wydarzeniu towarzyszyła sesja historyczna w tarnogórskim Ratuszu. Wykłady na temat życia, pracy i osiągnięć Carla Wernicke wygłosili Krzysztof Gwóźdź, Ryszard Podemski i Michał Bitniok. W kościele Ewangelickim odbył się także koncert organowy a w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty” - V Sympozjum Naukowe poświęcone problematyce urazów czaszkowo-mózgowych i wielonarządowych, organizowane przez Polskie Towarzystwo Rehabilitacji Neurologicznej.

 


Wykład Krzysztofa
Gwoździa


Uroczyste odsłonięcie tablicy
 


Proboszcz Szymon Czembor, biskup Tadeusz Szurman
i burmistrz Arkadiusz Czech

Fundatorem tablicy jest Urząd Miejski w Tarnowskich Górach a honorowymi patronami inicjatywy byli: Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach prof. Zbigniew Waśkiewicz, Prorektor Śląskiej Akademii Medycznej prof. Krystyna Pierzchała, Burmistrz Miasta Arkadiusz Czech oraz Dyrektor GCR „Repty” – dr n. med. Krystian Oleszczyk.

Bez

 

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa