Montes Nr 28

N U M E R  2 9  -  M A J   2 0 0 8 r.

 Montes Nr 30

 

 
 

 W NUMERZE:

Sławni na tarnogórskiej ziemi cz. XXI
Fryderyk Wilhelm (IV) Hohenzollern
25 maja 1814 r.

Fryderyk Wilhelm (IV) Hohenzollern (1795-1861) Książę-następca tronu, później ostatni król Prus przed zjednoczeniem Niemiec).

 


Pocztówki z przeszłości
Urząd Miejski w Tarnowskich Górach we współpracy z Księgarnią „Wiosna” wydał nowy materiał promocyjny – pocztówki z widokami miasta.

 

Poczet tarnogórski
Jerzy von Ansbach (4 III 1484-27 XII 1543)
Książę karniowski, margrabia Ansbach, książę opolsko-raciborski, pan Bytomia, współzałożyciel Tarnowskich Gór

 

Śląska szlachta - Groelingowie cz. I
Generalskie początki
Szlacheckie dzieje rodziny von Groeling to niecałe 250 lat. Jej założycielem był Jan Benedykt, który za zasługi w armii Fryderyka II Wielkiego został nobilitowany i wkrótce osiadł na Śląsku.

 

Rozmyślania o Górnym Śląsku
Konsolidacja wokół śląskich spraw
Na wstępie chciałbym odpowiedzieć osobom, które moim artykułem zamieszczonym w „Gwarku”, opisującym działania promocyjne oparte na upamiętnianiu osób znanych i wybitnych, związanych z Tarnowskimi Górami, były zawiedzione.

 

 

Wędrujące pomniki maszyny parowej
Na niewielkiej hałdzie w rozwidleniu ulic Górniczej i Piernikarczyka przez ponad trzydzieści lat stał pomnik upamiętniający pierwszą maszynę parową, która odwadniała chodniki tarnogórskiej kopalni Fryderyk. Większość turystów i tarnogórzan przekonana była, że właśnie tam stała maszyna ogniowa. Tymczasem historyczna prawda jest zupełnie inna.

 

Tablica Wernickego
9 maja odbyła się w Tarnowskich Górach uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej znanego na całym świecie patologa, psychiatry i neurologa – Carla Wernicke, który urodził się w naszym mieście.

 

Nieznani bohaterowie naszego miasta
Ksiądz Prałat Ignacy Siwiec
Urodził się 1 lutego 1915 roku w Żernikach koło Gliwic w rodzinie powstańca śląskiego. Jego rodzicami byli Juliusz i Joanna z domu Biegaj. Od dzieciństwa był wychowywany w głębokiej wierze oraz wierności do polskiej mowy i kultury.

 

„Żywa historia Tarnowskich Gór”
Tarnogórskie maszkarony cz. I
W październiku 2007 roku w Zespole Szkół Budowlano - Architektonicznych powstał - i nadal jest kontynuowany - projekt pt: „Żywa historia Tarnowskich Gór.” Polega on na stworzeniu przez grupkę uczniów, dokumentacji fotograficznej elementów dekoracyjnych (maszkaronów, reliefów, fryzów) z fasad kamienic tworzących zabudowę centrum Tarnowskich Gór.

 

Część I
Dzieje tarnogórskich Żydów
Od momentu powstania miasta Jan Dobry zakazał osiedlać się Żydom na jego terenie. W 1559 roku cesarz Ferdynand I wydał edykt, w myśl którego musieli oni opuścić dziedziczne tereny Habsburgów. W Tarnowskich Górach ten kategoryczny zakaz obowiązywał do 1812 roku.

 

„Masz Głos, Masz Wybór”
„5 mln pozyskanych na wysypisko, 50 tys na Gwarki, 12 tys na wieczory muzyki organowej i kameralnej, 100 tys dofinansowania do zajęć sportowo- rekreacyjnych kwoty te stanowią pierwsze efekty pracy powołanej przeze mnie w Urzędzie komórki, która zajmuje się wnioskowaniem o fundusze zewnętrzne. Utworzyłem zespół, który wie, jak należy sięgać po środki unijne i potrafi z sukcesem swoją wiedzę wykorzystać.”

 


Państwowy Zakład wodociągowy
na szybie Staszyca
Znajduje się w dolinie na lewej stronie od szosy do Rep­tów przy kolonii Segiet i zaopatruje przewodem za pomocą rur, prowadzonych przez Bytom miasto Królewską Hutę do­brą wodą.

 

 

Część III
Sztolnia Czarnego Pstrąga
Również na Dni Gwarków w 1958 r. trasa podziemna w sztolni nie była ukończona. Projekt instalacji elektrycznej zatwierdzony został dopiero 16 października 1958 r.

 

Część II
Parafia na wzgórzu
„Tam, gdzie w dawnych wiekach znajdowało się miejsce tracenia dla skazanych na szubienicę zbrodniarzy, wznosi się dzisiaj wspaniały gmach, mianowicie kościół ze zakładem, który ma za zadanie zwalczanie nałogów, mogących sprowadzić ludzi na drogę do szubienicy. Mały pagórek z drewnianym krzyżem wskazuje miejsce, gdzie dawniej kat sprawował swój smutny urząd”.

 

Czeski Śląsk
Tym prowokacyjnym tytułem chciałbym rozpocząć rozważania nad rodzajem i wielkością wpływów, jakie wywierały Czechy i Czesi na losy Śląska i Ślązaków.

 

Część II
Dziwne epizody komunikacji pasażerskiej
Chociaż w miarę lat powstawały kolejne linie autobusowe, utrapieniem części mieszkańców była zbyt mała liczba przystanków autobusowych. Niekiedy zaś przystanki były zlokalizowane w sposób nietrafiony.

 

Jubileusze strzelców tarnogórskich
Ważną rolę w działalności tarnogórskiego Bractwa Strzeleckiego (Schützengilde) odgrywały imprezy jubileuszowe organizowane dla uczczenia długoletniej przynależności do towarzystwa. Początkowo urządzano je na pamiątkę złotego jubileuszu, a od drugiej połowy XIX w. honorowano także srebrny. W okresie międzywojennym wyróżniano też 40-lecie wstąpienia w szeregi brackie.

 

Muzyczne portrety
Józef Pawlik
Oto cel życia, pracy i istnienia artysty: z danej mu gleby żywota i z własnej natury oraz z ojcowizny znoju, potu, przemocy, obłędu i gorzkiej męki wydobyć nieprzemijającą postać piękna, oczarowaniem zniewolić i zawojować człowieka, zauroczyć całe pokolenie, powalić śmierć na kolana, obezwładnić ją i zakotwiczyć wieczność ramionami własnej sztuki.

 

Zdarzyło się
• W Tarnowskich Górach • Na Śląsku • W Polsce
• W Europie • Na Świecie

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] [ Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa