Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 27

N U M E R  2 8  -  M A R Z E C   2 0 0 8 r.

 

 

 

 

Zdarzyło się

W Tarnowskich Górach

5 marca 1661
Cesarz Leopold I Habsburg jako król czeski nadał w Wiedniu Łazarzowi II Henckel von Donnersmarck - panu Tarnowskich Gór - tytuł czeskiego hrabiego.

12 marca 1602
Tarnowskie Góry uzyskały od cesarza i króla Czech Rudolfa II Habsburga prawo do poboru myta i opłat od przejeżdżających przez miasto koni i wozów.

18 marca 1618
Margrabia Jan Jerzy zatwierdził w Karniowie statuty tarnogórskiego cechu krawieckiego.

30 marca 1796
Dom starostów ziemi bytomskiej (dziś Muzeum i winiarnia “Sedlaczek”) kupił starosta powiatu bytomskiego hr. Erdmann Gustaw Henckel von Donnersmarck za 1800 talarów. Był ostatnim urzędującym w tym budynku starostą.

6 kwietnia 1780
Uchwalenie statutów tarnogórskiego bractwa strzeleckiego.

16 kwietnia 1737
Zmarł Bernard Ferdynand Petrasch, burmistrz Tarnowskich Gór, mistrz pocztowy i właściciel pierwszej w mieście księgarni.

17 kwietnia 1981
Powołanie Podregionu Solidarność - Tarnowskie Góry.

26 kwietnia 1603
Zmarł w Ansbach Jerzy Fryderyk od 1543 r. m.in. pan Tarnowskich Gór, Bytomia, itd.

28 kwietnia 1719
Cech piekarzy otrzymał statut.

30 kwietnia 1526
Legendarne założenie Tarnowskich Gór.


Na Śląsku

10 marca 1788
W Łubowicach koło Raciborza urodził się baron Józef von Eichendorf. Największy śląski poeta romantyczny.

14 marca 1859
W Hildesheim koło Hanoweru urodził się Adolf Bertram. Ostatni niemiecki biskup a potem arcybiskup Wrocławia.

17 marca 1686
Zmarła księżna Elżbieta Maria, dziedziczka Oleśnicy i Bierutowa, ostatnia przedstawicielka dynastii Podiebradowiczów.

27 marca 1873
Podział powiatu bytomskiego na cztery mniejsze: tarnogórski, katowicki, bytomski i zabrzański

29 marca 1863
W Woźnikach zmarł Józef Lompa - jeden z pierwszych krzewicieli polskości na Górnym Śląsku.

1 kwietnia 1869
Karol Miarka wydał pierwszy numer czasopisma “Katolik”.

3 kwietnia 1706
Zmarł baron Ferdynand II von und zu Hohenstein, ostatni męski potomek dynastii Piastów. Chory na padaczkę, miał zaledwie 24 lata.

12 kwietnia 1640
Cesarza Ferdynand III Habsburg uznał Wacława Gotfryda za syna księcia cieszyńskiego Adama Wacława. Był synem z pozamałżeńskiego związku księcia z Małgorzatą Koschlinger.

12 kwietnia 1875
Urodził się Stanisław Adamski. W 1930 r. po nagłej śmierci ks. Arkadiusza Lisieckiego został trzecim biskupem katowickim. Zmarł w 1967 r.

26 kwietnia 1811
W Siemianowicach urodził się hrabia Hugo I Henckel von Donnersmarck, jeden z najbogatszych ludzi swej epoki. Jego majątki, zakłady i kopalnie znajdowały się całej Europie środkowej. Zyski z pozostawionego przez niego majątku szacowano na 5,6 miliona złotych marek.

2/3 maja 1921
Wybuch trzeciego powstania śląskiego.

3 maja 1625
Przez aklamację został wybrany biskupem wrocławskim polski królewicz Karol Ferdynand Waza (miał zaledwie 12 lat). W 1648 r. kandydował do tronu polskiego. Rok później został administratorem księstwa opolsko-raciborskiego. Pozostał nim do śmierci w 1655 r.


W Polsce

2 marca 1333
W Krakowie zmarł Władysław I Łokietek, król Polski.

5 marca 1940
Biuro Politycznego KC partii bolszewickiej podjęło decyzję o wymordowaniu polskich oficerów będących w niewoli w ZSRR.

12 marca 1956
W Moskwie zmarł B. Bierut.

17 marca 1921
Uchwalenie Konstytucji Marcowej - pierwszej ustawy zasadniczej II Rzeczypospolitej.

21 marca 1063
W Saalfeld zmarła Rycheza, pierwsza polska królowa, wdowa po Mieszku II.

27 marca 1945
Podstępne aresztowanie przywódców polskiego podziemia przez rosyjskie NKWD.

3 kwietnia 1981
Ukazał się pierwszy numer tygodnika “Solidarność” pod red. T. Mazowieckiego.

10 kwietnia 1525
Hołd pruski księcia Albrechta Hohenzollerna w Krakowie.

13 kwietnia 1943
Radio III Rzeszy podało informację o odnalezieniu w Katyniu masowych grobów polskich oficerów.

18 kwietnia 1025
Wielkanoc. Koronacja w Gnieźnie Bolesława I Chrobrego na pierwszego w dziejach króla Polski (wg ustaleń prof. S. Zakrzewskiego).

27 kwietnia 1792
Powstanie w Petersburgu konfederacji (zwanej później targowicką) przeciwko Konstytucji 3 Maja.

3 Maja 1791
Uchwalenie Ustawy Rządowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, znanej jako Konstytucja 3 Maja.


W Europie

13 marca 1781
W. Herschel z Anglii odkrył pierwszą nieznaną starożytnym planetę - Uran.

14 marca 1879
Urodził się Albert Einstein, jeden z najwybitniejszych fizyków wszechczasów.

15 marca 44 p.n.e.
Zamordowanie Gajusza Juliusza Cezara (“Strzeż się Id Marcowych”).

20 marca 1933
W Niemczech w Dachau powstał pierwszy nazistowski obóz koncentracyjny.

21 marca 1804
Ogłoszenie we Francji Kodeksu Cywilnego tzw. Kodeksu Napoleona.

2 kwietnia 747
Urodził się Karol Wielki, król Franków i cesarz (zm. 814 r.).

11 kwietnia 1512
Zwycięstwo Francuzów nad wojskami hiszp.-papieskimi pod Rawenną - po raz pierwszy o wygranej zdecydowała artyleria.

12 kwietnia 1961
Pierwszy lot człowieka - Jurija Gagarina - w kosmos.

18 kwietnia 1951
Utworzenie “Wspólnoty Węgla i Stali”. Początek jednoczenia się Europy Zachodniej.

26/28 kwietnia 1986
Katastrofa elektrowni atomowej w Czarnobylu.

28 kwietnia 1919
Utworzenie Ligi Narodów (międzywojenna poprzedniczka ONZ).

1 maja 408
Zmarł Arkadiusz, pierwszy władca w Konstantynopolu po ostatecznym podziale cesarstwa rzymskiego.


Na Świecie

1 marca 1934
Koronacja Pu Yi, byłego ostatniego cesarz Chin, na cesarza Mandżukuo.

4 marca 1946
Winston Churchill w Fulton użył słów “Europa za Żelazną Kurtyną” dla określenia krajów pod wpływem ZSRR.

18 marca 1965
W Rzymie zmarł ostatni król Egiptu Faruk.

30 marca 1867
Stany Zjednoczone kupiły od Rosji Alaskę za 30 mln dolarów.

6 kwietnia 1909
Robert Peary dotarł jako pierwszy człowiek do bieguna północnego.

12 kwietnia 1981
Wystartował pierwszy amerykański wahadłowiec “Columbia”.

25 kwietnia 1945
W San Francisco rozpoczęła się Konferencja Założycielska ONZ.

27 kwietnia 1521
Ferdynand Magellana zginął w potyczce z tubylcami na Filipinach. Był dowódcą i organizatorem pierwszej, morskiej wyprawy dookoła świata.
 

 

 

 

Zdarzyło...

  CZĘŚĆ I
CZĘŚĆ II

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa