Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 27

N U M E R  2 8  -  M A R Z E C   2 0 0 8 r.

 

 

 

 

Rewolucja marcowa
w roku 1848

Pokojowe czasy po wojnach napoleońskich przerwane były pierwszą środkowo-europejską rewolucją, która się od­biła głośnem echem także w naszem, zwykle tak spokojnem mieście górniczem.


Tłumy ludu, nie znające istoty rewolucji, zebrały się na rynku przed ratuszem i żądały z rożnemi okrzykami zniesienia wszelkich podatków. Ówczesny bur­mistrz Klauza ostrzegał wzburzony lud przed nierozsądnemi krokami i nawoływał obywateli do utrzymywania porządku, wskutek czego do dalszych zakłóceń pokoju nie przyszło. Zostawiono na miejsu straż bezpieczeństwa, składającą się z pięciu drużyn po 9 ludzi i drużynowym, uzbrojonych po części w szable i lance, częściowo w broń palną, dostarczoną przez Bractwo strzeleckie. Dowódcami byli burmistrz Klauza i radca miejski Boehm, przewodnikami kupiec Sedlaczek i Hil­debrand.

Do zniesienia podatków oczywiście nie przyszło, gdyż celem rewolucji wywołanej w Berlinie było zdobycie konstytucji, obiecanej już w r. 1813, kiedy król pruski obiecanką tą zachęcał lud do powstania przeciw Napoleonowi. Wywal­czona przez uświadomione i inteligentne warstwy ludu auto­nomia przyniosła krajowi system trzyklasowego prawa wy­borczego, które się zachowało w Prusiech do roku 1918, kiedy ponowna rewolucja wskutek wojny światowej zmiotła z tronów wszystkich panujących w pobitych na wojnie krajach.

Jan Nowak
Kronika Miasta i Powiatu Tarnowskie Góry,1927

 

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa