Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 27

N U M E R  2 8  -  M A R Z E C   2 0 0 8 r.

 

 

 

Sławni na tarnogórskiej ziemi cz. XX

Fryderyk August zu Hohenlohe

25 maja 1814 r.

Fryderyk August zu Hohenlohe (1784-1853) Książę (Prinz, potem 3. Fürst) von HohenIohe-Öhringen, pan Sławięcic i Ujazdu

Fryderyk August II był najstarszym synem księcia Fryderyka Ludwika. Jeszcze za życia ojca najpierw przejął rządy we frankońskim księstwie Öhringen. W 1811 r. objął zarząd górnośląskich majątków: Sławięcice, Bytków i Szumirad (ok. 29 tys. ha).

W tym samym roku ożenił się z bratanicą króla Wirtembergii, księżniczką Luizą.

Rozwijając majątek inwestował w przemysł. Na tym polu współpracował m.in. z Johnem Baildonem. Kupował także majątki ziemskie.


Herb Hohenlohe
wg herbarza z XV w.

W latach 1837- 38 kupił pałace wraz z okolicznymi dobrami w Ujeździe i Bycinie. W 1839 r. utworzył osobny fideikomis o pow. ponad 7,5 tys. ha.

Fortunę przekazał w 1849 r. synowi Hugonowi. On pomnożył jej wielkość. Zaliczany był do piątki najbogatszych ludzi ówczesnych Niemiec. Ze względu na znaczenie dla przemysłu cynkowego - uznawany za największego na świecie producenta tego metalu - zwano go czasami „królem cynku”. W 1861 r. otrzymał dziedziczny tytuł Herzog von Ujest, czyli książę Ujazdu. Herzog to najwyższy tytuł książęcy. Linia jego potomków istnieje do dziś.

Młodszy brat Augusta II, Adolf książę zu HohenIohe-Ingelfingen, zapoczątkował osobną linię, panów na Koszęcinie i Tworogu. Wygasła w 1960 r.

AkP, DaW

 

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa