Montes Nr 27

N U M E R  2 8  -  M A R Z E C   2 0 0 8 r.

 

 

 
 

 W NUMERZE:

Sławni na tarnogórskiej ziemi cz. XX
Fryderyk August zu Hohenlohe
25 maja 1814 r.

Fryderyk August zu Hohenlohe (1784-1853) Książę
(Prinz, potem 3. Fürst) von HohenIohe-Öhringen,
pan Sławięcic i Ujazdu. Fryderyk August II był najstarszym synem księcia Fryderyka Ludwika. Jeszcze za życia ojca najpierw przejął rządy we frankońskim księstwie Öhringen. W 1811 r. objął zarząd górnośląskich majątków: Sławięcice, Bytków i Szumirad (ok. 29 tys. ha).

 


Parafia na wzgórzu
„Tam, gdzie w dawnych wiekach znajdowało się miejsce tracenia dla skazanych na szubienicę zbrodniarzy, wznosi się dzisiaj wspaniały gmach, mianowicie kościół ze zakładem, który ma za zadanie zwalczanie nałogów, mogących sprowadzić ludzi na drogę do szubienicy. Mały pagórek z drewnianym krzyżem wskazuje miejsce, gdzie dawniej kat sprawował swój smutny urząd”.

 

Poczet tarnogórski
Jan II Dobry Książę opolski, założyciel miasta
Jan trwale wpisał się w dzieje swego księstwa i jego mieszkańców. Dla Tarnowskich Gór ma znaczenie fundamentalne: wraz z margrabią Jerzym von Ansbach założył nasze miasto.

 

Śląska szlachta
Tytuły i majątki Posadowskich
W pierwszych dniach grudnia wraz z księciem Guidotto von Donnersmarckiem gościł w Tarnowskich Górach hrabia Sylwiusz von Posadowski-Wehner. Jego przodkowie przez stulecia byli związani ze Śląskiem. Korzenie jednak mają polskie.

 


Rewolucja marcowa w roku 1848
Pokojowe czasy po wojnach napoleońskich przerwane były pierwszą środkowo-europejską rewolucją, która się od­biła głośnem echem także w naszem, zwykle tak spokojnem mieście górniczem.

 

 

Część II
Kolej w historii Tarnowskich Gór w okresie XIX i XX wieku
Autorem pierwszego pomysłu budowy linii kolejowej łączącej okręg przemysłowy ze stolicą Śląska był wybitny górnośląski przemysłowiec, Carl Johann Bernhard Karsten. Już w 1816 roku stworzył projekt połączenia przemysłowych ośrodków Górnego Śląska z Wrocławiem.

 

Pogrzeb żuru i śledzia
W Wielki Piątek 1898 r. na śląskich wsiach odgrywano wiekowy zwyczaj karania postnego jadła. Wieczorem drużyna dworska, uwiązawszy śledzia na grubym i długim powrozie, wieszała go na suchej wierzbie. Musiał ponieść karę za to, że przez sześć niedziel panował nad mięsem morząc ludzkie żołądki.

 

 

Zwyczaj święconego
„Przypomnijmy, ze względu na nadchodzące Święta Wielkanocne, starodawny, piękny i chrześcijański zwyczaj święcenia potraw, tzw. święconego.

 

 

O czym pisały śląskie gazety przed laty
Samochód wydziału powiatowego w Tarnowskich Górach stał się historycznym, bo wywieziono nim do Brześcia Tego, któremu Polska zawdzięcza ziemię śląską.

 

 

Postne przepisy
Przed Wielkim Postem 1936 r., na łamach katowickiej „Polonii”, wydrukowano: „Obowiązujące przepisy postne na terenie diecezji śląskiej” (wybór).

 

Carl Wernicke - słynny tarnogórzanin
W bieżącym roku mija 160. rocznica urodzin Carla Wernicke`go, światowej sławy patologa, psychiatry i neurologa. Ten wybitny naukowiec, który dalsze lata swego życia związał z ważnymi ośrodkami medycznymi (m.in. Wrocław, Berlin, Wiedeń), przyszedł na świat w Tarnowskich Górach.

 

Plany mieszkaniowe Tarnowskich Gór
Jest szansa na nowe mieszkania
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej rozgorzała burzliwa dyskusja na temat planów mieszkaniowych Gminy, którą wywołała uchwała o przekazaniu na rzecz MTBS jako aport prawa własności nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Mickiewicza oraz przy ul. Towarowej. Debata pokazała, że konieczne jest szersze omówienia zagadnienia.

 


Krzyże tarnogórskich nekropolii
Każdego roku w ostatnim kwartale, jest taki dzień, w którym dominuje czas refleksji, zadumy, pamięci, wspomnień i modlitwy za tych, którzy opuścili nas na zawsze. Ten dzień to święto Wszystkich Świętych. W minionym okresie nazywany świętem zmarłych. Dzień następny to Dzień Zadusznych, zwany też dniem wszystkich Wiernych Zmarłych.

 

Część II
Był tu Niemiec Polakowi bratem?
Po kapitulacji Niemiec w 1918 roku odwróciły się tendencje do niemczenia miasta. Odradzająca się Rzeczypospolita sprawiła, że wielu mieszkańców Tarnowskich Gór i powiatu uczestniczyło w powstaniach śląskich i zaangażowało się w działalność polskich organizacji niepodległościowych.

 

Dziwne epizody komunikacji pasażerskiej
Wydawać by się mogło, że komunikacja autobusowa ma proste zadanie: przewieźć pasażera z jednego punktu do drugiego najprostszą drogą w najkrótszym czasie. W powojennych dziejach ziemi tarnogórskiej zdarzały się jednak – i nadal zdarzają – zadziwiające przypadki linii o dziwacznym przebiegu. Czego to już nie było…

 

Część II
Sztolnia Czarnego Pstrąga
Kierownikiem odbudowy sztolni został Franciszek Garus. Prace zaczęto 15 lipca 1957 r. od odszlamowania i odgruzowania podszybi i udrożnienia szybów Ewa i Sylwester.

 

Stadion w reptowskim parku
Górnicze Centrum Rehabilitacji Leczniczej i Zawodowej w parku w Reptach w trakcie rozbudowy miało otrzymać cały szereg obiektów towarzyszących. Wiele z nich pozostało tylko na papierze, jak choćby szpital podziemny, zalew na Dramie czy wyciąg krzesełkowy.

 

Z dziejów tarnogórskich Donnersmarcków
Generalskie szlify Hencklów
Hencklowie w pierwszych wiekach swej historii raczej niechętnie uczestniczyli w wojnach toczonych przez ich suwerenów. Zmieniło się to dopiero w XVIII w. Generałami zostali potomkowie hrabiego Leona Maksymiliana z tarnogórskiej linii Henckel von Donnersmarcków.

 

Zaproszenie do konkursu
Przygoda z Krajobrazem
Jak co roku tarnogórski oddział PTTK zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotografii krajoznawczej „Przygoda z Krajobrazem”.

 

Część II
Jubileusz 100-lecia tarnogórskiego Bractwa Strzeleckiego
Zaproszenie rozesłano do innych organizacji strzeleckich, które jednakże nie przysłały do Tarnowskich Gór swych delegatów, usprawiedliwiając się faktem organizacji strzelań królewskich w okresie Zielonych Świątek.

 

Część IV
Kim jest Ślązak? – kwestia śląskiej tożsamości
Ostatnie dziesięciolecia przytępiły ostrość konfliktu: „my” – „gorole”, niemniej w tej sferze zaobserwować można ciekawe zjawisko. Oddajmy zresztą głos fachowcowi – prof. dr Wandzie Mrozek.

 

Zdarzyło się
• W Tarnowskich Górach • Na Śląsku • W Polsce
• W Europie • Na Świecie


5 marca 1661
Cesarz Leopold I Habsburg jako król czeski nadał w Wiedniu Łazarzowi II Henckel von Donnersmarck - panu Tarnowskich Gór - tytuł czeskiego hrabiego.

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] [ Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa