Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 26

N U M E R  2 7  -   G R U D Z I E Ń   2 0 0 7 r.

 

 

 

 

Jubileusz tarnogórskiego Bractwa Strzeleckiego


Antałek strzeleckiej nalewki
otrzymał od zaprzyjaźnionych
braci kurkowych hetman
tarnogórskiego Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego
z okazji dziesięciolecia
istnienia tej organizacji

Pierwsze Bractwo Strzeleckie założyli w Tarnowskich Górach w 1780 roku pruscy weterani wojskowi. Bracia kurkowi organizowali w mieście coroczne strzelania o tytuł króla kurkowego oraz liczne imprezy kulturalne. Bractwo miało strzelnicę, dom strzelecki oraz park pomiędzy dzisiejszymi ulicami Kościuszki i Sienkiewicza. Po II wojnie światowej Bractwo Strzeleckie przestało istnieć.

Dopiero w 1997 roku kilkunastu tarnogórskich kupców, rzemieślników i przedsiębiorców reaktywowało działalność Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach. Początkowo zawody strzeleckie organizowane były w Lasowicach na strzelnicy wojskowej. Od roku tarnogórskie Bractwo Strzeleckie ma własną strzelnicę przy ul. Towarowej. Obecnie hetmanem Kurkowego Bractwa jest Andrzej Janicki. Do bractwa należy 26 osób.

Dwaj nowi członkowie Rafał Koszal i Łukasza Kliber zostali braćmi kurkowymi podczas obchodów dziesięciolecia Bractwa Strzeleckiego. – Podoba mi się strzelecki ceremoniał i chcę pielęgnować tarnogórskie tradycje strzeleckie – wyjaśnia Łukasz Kliber powody wstąpienia do Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach.

Podczas jubileuszowych uroczystości, które odbyły się 17 listopada na strzelnicy przy ul. Towarowej, przeprowadzono także coroczne strzelanie o tytuł króla kurkowego. Uczestnicy strzelali z karabinu z odległości 35 metrów do tarczy herbowej. Każdy mógł strzelić tylko raz.

Najbardziej celne oko miał Grzegorz Gawinek, restaurator z Tarnowskich Gór, który został tegorocznym królem kurkowym. – Celowałem w dziesiątkę, ale przypadek zdecydował, że trafiłem tak dobrze – mówi skromnie Grzegorz Gawinek, który w zawodach o tytuł startował już bezskutecznie siedem razy. Nowy tarnogórski król kurkowy odebrał tytuł z rąk Wojciecha Szczepkowskiego, ubiegłorocznego króla kurkowego. Jacek Wicher i Krzysztof Koszowski - kolejni strzelcy - otrzymali tytuł Marszałków.

Na obchody dziesiątej rocznicy istnienia reaktywowanego Bractwa Strzeleckiego przyszli także burmistrz Arkadiusz Czech, Piotr Szczęsny, przewodniczący tarnogórskiej Rady Miejskiej, starosta Józef Korpak i Andrzej Fiała, przewodniczący Rady Powiatu. Nie zabrakło dowódców wojska i policji oraz delegacji bractw strzeleckich z Bytomia, Pszczyny, Rybnika, Wrocławia i Żor. Goście przekazali Andrzejowi Janickiemu, hetmanowi tarnogórskiego Bractwa Strzeleckiego, gratulacje i prezenty.

Po uroczystościach goście uczestniczyli w strzelaniu honorowym, którego tarcza trafi do tarnogórskiego Muzeum.

Rych

 

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa