Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 26

N U M E R  2 7  -   G R U D Z I E Ń   2 0 0 7 r.

 

 

 

 

Święty z pierogami

Nieznana jest dokładna data jego narodzin. Historycy sprzeczają się, jak miał naprawdę na imię. Mimo to Jacek Odrowąż jest najbardziej znanym świętym, a jego posąg znajduje się wśród rzeźb na kolumnadzie wokół Placu Świętego Piotra w Rzymie.

Badacze dziejów podają aż cztery daty narodzin Jacka Odrowąża: 1176 rok, 1183, 1200 lub 1220. Za najbardziej prawdopodobny rok jego przyjścia na świat w rycerskiej rodzinie Eustachego i Beaty Końskich, herbu Odrowąż, w Kamieniu Śląskim uznali jednak 1183. Najprawdopodobniej miał na imię Jakub albo Jan. Wołano go zdrobniale Jacko lub Janko czy Jaśko. Dla potrzeb beatyfikacji nazwano go po łacinie Hiacyntem.


Zamek w Kamieniu

Karierę duchownego zrobił dzięki wujowi Iwonowi Odrowążowi, który był biskupem krakowskim. Najpierw Jacek został kanonikiem katedralnym, potem wuj wysłał go na studia teologiczne i prawa kanonicznego do Paryża i Bolonii.

Podczas pobytu w Rzymie biskup Iwo poznaje swojego bratanka ze św. Dominikiem. Wkrótce czterej polscy duchowni: Jacek, Czesław, Herman, Gerard wstępują do zakonu dominikanów. Po dwóch latach bracia zakładają klasztor w krakowskim kościele św. Trójcy. Sam Jacek nie był przeorem zakonu lecz misjonarzem. Akcje misyjne prowadził na Rusi [1228-33] i w Prusach [1236-38]. Zmarł 15 sierpnia 1257 roku w Krakowie i pochowany został w kościele dominikanów.


Pielgrzymi przed Bazyliką św. Piotra w Rzymie

Kult jego osoby powstał krótko po śmierci. Pojawiły się wieści o cudownych uzdrowieniach. W 1268 roku matrona Marta położyła na grobie Jacka chorą rękę i poprosiła o wyleczenie. Kończyna odzyskała sprawność. Potem były uzdrowienia pielgrzymów z głuchoty i febry. Jednak starania o kanonizację trwały kilkaset lat. Dopiero 17 sierpnia 1594 roku papież Klemens VIII ogłosił Jacka Odrowąża świętym.
 

Ks. Jan Frysz - Proboszcz Parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach

Ślązakom od dawna o wiele bliższe były takie patronki jak św. Jadwiga, Św. Anna czy Matka Boska Piekarska. „Regionalne” święte, o których wspomina się w codziennych modlitwach.

O św Jacku, mimo, iż jest patronem górnośląskiej metropolii, tak naprawdę przypomnieliśmy sobie właśnie z okazji tegorocznych obchodów.

W dobie intensywnych procesów zjednoczenionych w Europie często zapominamy, że integracja nie jest ideą XX w. Św. Jacek już osiem wieków temu propagował porozumienie narodów europejskich ponad podziałami i wyznaniami.

Na temat świętego krąży wiele legend. Jedna głosi, że Jacek po najazdach Mongołów karmił ubogich pierogami własnego wyrobu. Dlatego przylgnął do niego przydomek ”święty Jacek z pierogami”. W innej opowieści święty Odrowąż rozkłada płaszcz na wodach Wisły i przechodzi po nim na drugi brzeg jak po moście. Głośna jest przypowieść o wyniesieniu przez św. Jacka z Kijowa oblężonego przez Tatarów komunii świętej i figury Matki Boskiej.

Niestety nie zachowały się żadne pisma św. Jacka, a dane o jego życiu czerpane są z „Żywota” spisanego w XIV wieku przez Stanisława z klasztoru krakowskiego. Mimo to kult świętego rozwinął się zwłaszcza na Śląsku i w Krakowie. Dekretem papieża Jana Pawła II w 1993 roku św. Jacek został patronem Metropolii Katowickiej.

W bieżącym roku przypadła 750 rocznica śmierci dominikanina. Ku czci św. Jacka odprawiono w sierpniu okolicznościowe nabożeństwa na Jasnej Górze i w Krakowie. Zorganizowano sesje naukowe i festiwal pierogów. Centralne uroczystości jubileuszowe odbyły się 17 sierpnia w Kamieniu Śląskim, miejscu urodzin Odrowąża. Także coroczne spotkania w Lednicy poświęcono osobie świętego. W związku z obchodami w kościołach odczytano list pasterski biskupów metropolii górnośląskiej. „To on przed wiekami jednoczył nasz kontynent w oparciu o wartości chrześcijańskie, dlatego też bez przesady możemy nazywać go jednym z najstarszych śląskich Europejczyków, a nawet „patronem” procesu integracyjnego współczesnej Europy” - napisali w liście abp Damian Zimoń, abp Alfons Nossol, bp Jan Wieczorek.

Zwieńczeniem jubileuszu była październikowa Pielgrzymka Dziękczynna Metropolii Katowickiej do Rzymu, w której uczestniczyło około 7,5 tys. osób.

Śląscy pielgrzymi uczestniczyli 15 października 2007 roku w nabożeństwie w Bazylice św. Sabiny na Awentynie, gdzie św. Jacek dostał w 1220 r. płaszcz zakonny od św. Dominika. Po mszy św. odprawionej przez śląskich biskupów w auli Pawła VI zagrała górnicza orkiestra dęta z nieistniejącej już kopalni „Katowice”. Pielgrzymi zaśpiewali razem z górniczymi muzykami piosenkę „Szła dzieweczka do laseczka”. Na pokazie zaprezentowano filmy dokumentalne o Janie Pawle II oraz odbyła się premiera dokumentu o św. Jacku „Światło ze Śląska”. Potem wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”.

W kolejnym dniu pielgrzymki na Uniwersytecie św. Tomasza odbyła się sesja naukowa. Ojcu Świętemu wręczono figurę św. Jacka. 17 października po audiencji u papieża Benedykta XVI pielgrzymi wzięli udział w mszy św. w Kościele Polskim św. Stanisława, gdzie poświęcony został obraz św. Jacka w ołtarzu głównym.

Rych

 

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa