Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 26

N U M E R  2 7  -   G R U D Z I E Ń   2 0 0 7 r.

 

 

 

Sługa Boży z Tarnowskich Gór cz. V

Ksiądz Franciszek Blachnicki

Chronologia ważniejszych wydarzeń
Rondo im. ks. Franciszka Blachnickiego w Tarnowskich Górach


 

24 marca 1921
Franciszek Karol Blachnicki urodził się w Rybniku

3 kwietnia 1921
Chrzest w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku

wrzesień 1929
Kontynuacja nauki w szkole powszechnej ośmioklasowej w Tarnowskich Górach, do których przeniosła się jego rodzina

wrzesień 1933 - czerwiec 1938
Nauka w neoklasycystycznym gimnazjum w Tarnowskich Górach

sierpień 1938
Jako ochotnik rozpoczął roczny kurs podchorążych rezerwy w 23. Dywizji Piechoty w Tarnowskich Górach

wrzesień 1939
Udział w kampanii wrześniowej jako plutonowy 11. PP. Po kapitulacji pod Tomaszowem Lubelskim, kilka dni przebywał w niemieckiej niewoli. Po ucieczce wraca do Tarnowskich Gór i rozpoczyna działalność konspiracyjną.

27 kwietnia 1940
Aresztowany w Zawichoście i przewieziony do aresztu śledczego w Tarnowskich Górach

24 czerwca 1940
Przewieziony do obozu w Oświęcimiu

wrzesień 1940 - połowa stycznia 1941
Po raz pierwszy przebywa w kompanii karnej. W czwartym miesiącu pobytu choruje na tyfus i przebywa w obozowym szpitalu

druga połowa stycznia 1941
Po wyjściu ze szpitala otrzymuje funkcję SS-Einkäufera. Roznosi żywność do domów oficerów SS, znajdujących się poza obozem. Jednocześnie przemyca informacje o wydarzeniach w obozie i lekarstwa dla chorych więźniów.

20 lutego 1941
Po wpadce przy przekazywaniu wiadomości poza obóz, zostaje umieszczony w bunkrze obozowego więzienia śledczego

17 marca 1941
Po zakończeniu śledztwa ponownie zostaje skierowany do kompanii karnej

sierpień 1941
W związku z prowadzonym śledztwem w Tarnowskich Górach w sprawie działalności konspiracyjnej zostaje zwolniony z kompanii karnej

22 września 1941
Na podstawie nakazu aresztowania z Berlina zostaje przewieziony do aresztu śledczego w Zabrzu

6 stycznia 1942
Przewieziony do aresztu śledczego w Katowicach przy ulicy Mikołowskiej gdzie oczekuje na rozprawę sądową

28 lutego 1942
Otrzymuje akt oskarżenia za zdradę stanu i o pomocnictwo i podżeganie do zamachu na całość państwa (paragraf 80 i 83 Kodeksu Karnego Rzeszy)

30 marca 1942
Proces w Sądzie Okręgowym w Katowicach przy ulicy Andrzeja. Zostaje skazany na śmierć i przeniesiony na oddział
B-1 dla oczekujących na wydanie wyroku

17 czerwca 1942
Otrzymuje dar głębokiej wiary w Boga

14 sierpnia 1942
Dociera do niego informacja, że 6 sierpnia decyzją Ministra Sprawiedliwości w Berlinie zostaje ułaskawiony od kary śmierci i skazany na 10 lat ciężkiego więzienia po zakończeniu wojny

3 września 1942
Przybywa do zakładu karnego w Raciborzu. Pracuje w tkalni, zaczyna pisać wiersze. Choruje na gruźlicę

22 listopada 1942
Dowiaduje się o śmierci matki. 24 października została pochowana na cmentarzu przy kościele św. Anny w Tarnowskich Górach

11 października 1943
Z powodu nie podpisania Volkslisty zostaje przeniesiony do więzienia w Rawiczu gdzie pracuje w drukarni

19 stycznia 1944
Po blisko dwutygodniowej podróży powraca do Raciborza. Choruje na zapalenie opłucnej i 4 tygodnie spędza w szpitalu

13 marca 1944

Razem z transportem więźniów wyjeżdża do obozu karnego w Börgermoor (Holandia), pracuje przy wyplataniu koszy

1 czerwca 1944
Przeniesiony do ciężkiego więzienia karnego w twierdzy Schlöss Osterstein w Zwickau w Saksonii. Odbywa kilkutygodniowy kurs ślusarski

12 grudnia 1944
Przeniesiony do podobozu podległego KL Flössenburg w miasteczku Lengenfeld. Pracuje w fabryce wytwarzającej części do samolotów

17 kwietnia 1945
Amerykanie wyzwalają obóz w Lengenfeld

27 kwietnia 1945
Z obozu odbiera go siostra Ada. W Pöhlau oczekują na możliwość powrotu do Polski

20 lipca 1945
Przyjazd do Tarnowskich Gór. Krótki pobyt w rodzinnym domu
wrzesień 1945
Wstępuje do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie

25 czerwca 1950
Otrzymuje święcenia kapłańskie w Katowicach z rąk bpa Stanisława Adamskiego

1950 - 1956
Pracuje jako wikariusz w wielu śląskich parafiach

lato 1954
Organizuje pierwsze rekolekcje oazowe Oazy Dzieci Bożych w Bibieli k. Tarnowskich Gór

październik 1956
Wraz z innymi księżmi przygotowuje powrót biskupów z wygnania. Rozpoczyna pracę w tygodniku Gość Niedzielny

1957
Staje na czele społecznej akcji Krucjata Trzeźwości, od 1958r. Krucjata Wstrzemięźliwości

28 sierpnia 1960
Władze państwowe likwidują centralę Krucjaty

marzec 1961
Aresztowany pod zarzutem wydawania nielegalnych druków. Przez 4 i pół miesiąca przebywa w katowickim więzieniu

wrzesień 1961
Po zwolnieniu z więzienia (skazano go na 13 miesięcy w zawieszeniu na 3 lata) podejmuje dalsze studia i pracę naukową na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

1963
Składa pracę licencjacką

1965

Uzyskuje stopień doktora

1977
Przygotowuje pracę habilitacyjną

1964 - 1980
Rozwija w Polsce działalność związaną z posoborową odnową liturgii

1979
Zakłada Krucjatę Wyzwolenia Człowieka, służącą przezwyciężaniu alkoholizmu i innych zniewoleń współczesnego człowieka

1980 - 1981
Tworzy Plan Wielkiej Ewangelizacji w celu dotarcia z Ewangelią do każdej osoby w kraju. Na fali Solidarności powołuje Niezależną Chrześcijańską Służbę Społeczną mającą upowszechniać ideę: Prawda-Krzyż-Wyzwolenie

10 grudnia 1981
Wyjeżdża do Rzymu kontynuować prace zlecone przez I Międzynarodowy Kongres Ruchów Odnowy w Kościele. Tam zastaje go stan wojenny

1982 - 1987
Osiada w polskim ośrodku Marianum w Carlsbergu w Niemczech. Rozpoczyna organizowanie Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji Światło-Życie. Wydaje biuletyn Prawda-Krzyż-Wyzwolenie dla polskiej emigracji i członków założonego w 1982 roku stowarzyszenia Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów. Nawiązuje liczne kontakty ekumeniczne z ruchami i współnotami chrześcijańskimi. Zapoczątkowuje tworzenie duchowych wspólnot życia konsekrowanego

27 lutego 1987
Nagła śmierć w Carlsbergu. Doczesne szczątki pochowano w Krościenku n. Dunajcem

17 lutego 1994
Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

1-2 grudnia 1994
273 Konferencja Episkopatu Polski wyraziła przychylność dla rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego księdza Blachnickiego
 

Stanisław Obcowski

 

 

 

Sługa...

  CZĘŚĆ I
CZĘŚĆ II
CZĘŚĆ III
CZĘŚĆ IV
CZĘŚĆ V

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa