Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 26

N U M E R  2 7  -   G R U D Z I E Ń   2 0 0 7 r.

 

 

 

 

Tarnogórzanin zasłużony
dla kultury polskiej

W początkach listopada na V Zjeździe nauczycieli-regionalistów, który był połączony z posiedzeniem Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Markowi Kandzi medal Zasłużony dla Kultury Polskiej.


Z wnioskiem do ministra wystąpiła Rada Krajowa Ruchu.
Wyróżnienie zostało przyznane za działalność na rzecz propagowania idei regionalizmu w szkołach oraz działalność popularyzatorską zabytków techniki w województwie śląskim.
- Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu - mówi prezes Kandzia.
 

Ruch Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej to ogólnopolski związek stowarzyszeń działający od roku 2002. Kontynuuje idee byłej Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury (powstała w roku 1981 jako niezależna reprezentacja regionalnych stowarzyszeń kultury w Polsce). Główne cele Ruchu: rozwijanie idei regionalizmu w ścisłym powiązaniu z kształtowaniem i utrwalaniem tożsamości narodowej, wspomaganie działalności stowarzyszeń regionalnych oraz zwiększanie ich roli w kreowaniu życia społecznego, szerzenie idei służby społecznej na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego. Według stanu na 21 marca roku 2006 organizacja zrzeszała 187 stowarzyszeń działających we wszystkich województwach. Od samego początku w pracach Ruchu działa Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.

- Cieszę się, że moja wieloletnia działalność na rzecz regionalizmu w szkołach i zachęcanie do ochrony naszej przeszłości industrialnej została doceniona. Nie byłoby tego bez pracy wielu ludzi skupionych dzisiaj w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.

Nagroda uskrzydla mnie do jeszcze większej pracy na rzecz społeczności lokalnej - dodaje prezes.

Marek Kandzia ma 57 lat. W SMZT od 1976 roku, od 9 lat pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia. Skarbnik Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP.

Dan

 

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa