Montes Nr 26

N U M E R  2 7  -   G R U D Z I E Ń   2 0 0 7 r.

 Montes Nr 28

 

 
 

 W NUMERZE:

Sławni na tarnogórskiej ziemi cz. XX
August Hohenzollern
28 lipca 1801 r.

August Hohenzollern (1779-1843) Pruski książę,
generał-inspektor artylerii
Był bratankiem pruskiego króla Fryderyka II Wielkiego, a synem najmłodszego z królewskich braci Ferdynanda.

 


Tarnogórskie hospicjum działa
już dziesięć lat
Lekarze, pielęgniarki, księża opiekują się ciężko chorymi na raka. Wspierają pacjentów w ich domach także psychicznie i duchowo. Nie biorą za to ani grosza.

 

Książęce tajemnice
Przez kilka październikowych dni na Górnym Śląsku gościła grupa potomków księcia Guido von Donnersmarck. Rodzina Tauern wywodzi się od pierworodnego syna księcia, Odo Deodatusa Tauerna. Przyjechali szukać odpowiedzi na pytanie, kto był jego matką?

 


Pierwszy rok kadencji
Rozmowa z burmistrzem Tarnowskich Gór,
Arkadiuszem Czechem.

 

Rozmyślania o Górnym Śląsku
Czy jesteśmy bez winy?
W dotychczasowych „Rozmyślaniach o Górnym Śląsku” starałem się ukazać różne strony nienajweselszej sytuacji, w której znalazł się nasz region, wynikłej z niezrozumienia spraw śląskich, z syndromu „odwróconych pleców”, z prostej niewdzięczności w końcu. Dziś chciałbym się zastanowić, czy przypadkiem my sami nie jesteśmy bez winy.

 


Tarnogórzanin zasłużony dla kultury polskiej
W początkach listopada na V Zjeździe nauczycieli-regionalistów, który był połączony z posiedzeniem Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Markowi Kandzi medal Zasłużony dla Kultury Polskiej.

 

Sługa Boży z Tarnowskich Gór cz. V
Ksiądz Franciszek Blachnicki
Chronologia ważniejszych wydarzeń

 

Kolyndowani
Piyrwsze święto Bożego Narodzynio siedziało sie w doma. Tego my, tu na Śląsku przestrzegali wszyscy. Jakbyś sie ino z chałpy kajś ruszył - zaroz cie wi­działy ludzki łoczy i zaroz była godka, ja to jest bezbożnik. Kina, karczmy były pozawiyrane, niy jeździły tramwaje, autobusy. W piyrwsze świynto było cicho. Siedziało sie w doma, śpiywało kolyndy, szło sie na niyszpór. Pra, nos mło­dych to chciało niyroz pokrynić, no ale co było robić! Łojców trzeja było słuchać!

 

Część III
Kim jest Ślązak? – kwestia śląskiej tożsamości
Socjolodzy, obserwatorzy z zewnątrz, dostrzegli w mieszkańcach Górnego Śląska religijność innego typu, niż w pozostałych częściach kraju. Ponieważ wywiera ona duży wpływ na duszę Ślązaka, determinuje jego postawy i zachowania, przyjrzyjmy jej się bliżej.

 

Był tu Niemiec Polakowi bratem?
Rozwijane początkowo przez ludność polską, niemiecką i czeską Tarnowskie Góry dopiero w XX wieku stały się miastem jednorodnym narodowościowo, najpierw niemieckim, potem polskim.

 

Książęce życzenia dla czytelników Montesa
Dr Guidotto Graf Henckel 4. Fürst von Donnersmarck tytularny pan stanowy Tarnowskich Gór i Tarnogórskiego Państwa Stanowego.

 

Sztolnia Czarnego Pstrąga
W zachodniej części Tarnowskich Gór, w podziemiach zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Park w Reptach i Dolina Dramy”, utworzona została w drugiej połowie XX wieku podziemna trasa turystyczna. Uruchomiono ją w sztolni odwadniającej, udostępniając jej kilkusetmetrowy odcinek.

 


Najpiękniejsza szopka bożonarodzeniowa
7 grudnia 2007 r. odbyło się spotkanie jury, które wyłoniło najciekawsze prace w ramach IX edycji konkursu plastycznego „Najpiękniejsza szopka bożonarodzeniowa” organizowanego po raz kolejny przez tarnogórskie Muzeum.

 


Święty z pierogami
Nieznana jest dokładna data jego narodzin. Historycy sprzeczają się, jak miał naprawdę na imię. Mimo to Jacek Odrowąż jest najbardziej znanym świętym, a jego posąg znajduje się wśród rzeźb na kolumnadzie wokół Placu Świętego Piotra w Rzymie.

 

Na kanwie jubileuszu tarnogórskiej kolei
Budowa kolei, czyli skąd my to znamy
Jakkolwiek Górny Śląsk nie słynął z urodzajnych gleb, to zasobne lasy oraz pokłady rud, kruszców i węgla stwarzały podstawy do rozwoju górnictwa i hutnictwa. Pozostała część Śląska szczyciła się zamożnością i wysoko rozwiniętym rolnictwem, przemysłem i handlem. Nie darmo prowincję tą uważano za perłę w koronie cesarzy Austrii.

 

Horst Sindermann
W piątek 12 września 1969 r. Sztolnię Czarnego Pstrąga i Górnicze Centrum Rehabilitacji „Repty” odwiedził Horst Sindermann, późniejszy premier Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Wówczas był Członkiem Biura Politycznego Komitetu Centralnego i I sekretarzem Komitetu Obwodowego Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności (SED) w Halle.

 

Jubileusz tarnogórskiego Bractwa Strzeleckiego
Antałek strzeleckiej nalewki otrzymał od zaprzyjaźnionych
braci kurkowych hetman tarnogórskiego Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego z okazji dziesięciolecia
istnienia tej organizacji

 

Muzykalia w zbiorach Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej
„Tarnogórski dzwoneczek”, to jedna z najstarszych górniczych pieśni powstała w 1827r. Jak podają źródła, jej twórca Rudolf Carnall był założycielem Szkoły Górniczej, pełnił funkcję nadinspektora tarnogórskiego Urzędu Górniczego, projektował i sprawował nadzór nad pracami związanymi z zaopatrzeniem naszego miasta w wodę. Obdarzony licznymi talentami, w tym także literackim i muzycznym, był autorem licznych wierszy, a także pieśni głównie o tematyce górniczej.

 

Honorowi tarnogórzanie
• Prof. dr hab. Andrzej Kwolek – dziekan Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego jest wybitnym specjalistą z dziedziny neurologii i rehabilitacji.
• Laudacja Jana Hahna na uroczystość nadania honorowego obywatelstwa księciu Guidotto Henckel von Donnersmarck

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] [ Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa