Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

montes Nr 25

N U M E R  2 6  - W R Z E S I E Ń   2 0 0 7 r.

 Montes Nr 27

 

Ludwik von Anhalt Chrystian von Anhalt
Powrót Wrochema
Tarnogórska prasa o Adamie Małyszu
Wkurzeni na Śląsk
Powojenne autobusy
Podziękowania
Kolej Tarnowskie Góry - Opole
Gwarki - 50 lat tradycji
Dobra zabawa i powrót do tradycji
Złoty Jublileusz Sztolni „Czarnego Pstrąga” w Tarnowskich Górach
Z historii Gwarków
Jubileusz 100-lecia tarnogórskiego Bractwa Strzeleckiego
Ksiądz Franciszek Blachnicki
„Jutrzenka”
Honorowy Ziętek
Nieznani bohaterowie naszego miasta
 

 

Nieznani bohaterowie
naszego miasta

Hubert Misiuda urodził się 23 marca 1909 roku w Nieborowicach w powiecie rybnickim w rodzinie o głębokich tradycjach religijnych i patriotycznych.


Ksiądz Hubert Misiuda

Jego rodzice: August i Emma z domu Pałaszyńska zamieszkali w latach 20-tych w Lasowicach.

Po ukończeniu nowicjatu Hubert rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Ojców Oblatów w Obrze, studiując na wydziale filozoficzno-teologicznym. Święcenia kapłańskie otrzymał 27 czerwca 1937r. w kościele pocysterskim w Obrze z rąk Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Walentego Dymka. Pierwszą ofiarę mszy świętej złożył w dniu 29 czerwca 1937 roku o godz. 9.30 w Kościele p.w. św. Katarzyny w Lasowicach.
Pracę misyjną rozpoczął na Cejlonie.

Po wybuchu II wojny światowej ks. Hubert jesienią 1939 roku dostaje się do Francji gdzie ochotniczo wstępuje do szkoły podchorążych Wojska Polskiego. W dniu 22 marca 1940 roku zostaje mianowany kapelanem wojskowym. Po zajęciu Francji przez Niemcy przedostaje się do Hiszpanii, dalej do Portugalii a następnie do Anglii.

Będąc w Anglii zgłasza się do tworzonego Wojska Polskiego. W 1942 roku zostaje przydzielony do Polskiej I Samodzielnej Brygady Spadochronowej, gdzie w 3 baonie pełni obowiązki Kapelana. Jako pierwszy polski Kapelan ukończył kurs spadochronowy.

We wrześniu 1944 roku bierze udział w desancie pod Arnhem w Holandii. W czasie powrotnej przeprawy przez Ren w nocy z 25 na 26 września Ks. Hubert ginie. Widziano go jak wchodził do rzeki z innymi żołnierzami lecz na drugi brzeg już nie dotarł. Bezpośrednich świadkow mogących stwierdzić czy ks. Hubert poległ czy zostal ranny nie było. Jednak w wyniku prac poszukiwawczych innych żołnierzy którzy zginęli, natrafiono na zwłoki ks. Huberta i wtedy można było oficjalnie potwierdzić jego zgon. Wystawiono stosowną metrykę stwierdzającą, iż w trakcie tej przeprawy został trafiony kulą z karabinu maszynowego.

Ks. Hubert Misiuda poległ 26 września 1944 roku pod Arnhem – Oosterbeck w Holandii gdzie znajduje się jego grób. Numer jego grobu to działka: „XXIII”, rząd „C” – grób „VI”. Księdza Kapelana Misiudę pośmiertnie odznaczono Krzyżem Walecznych.

„Dziennik Polski” ukazujący się w Londynie w dniu 25 października 1988 roku zamieszcza obszerny artykuł o bohaterstwie z pod Arnhem. Relacjonuje także uroczyste nabożeństwo z Kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej w Nottingham. W modlitwach ks. J.Fiedorowicz wspomina nazwiska trzech księży- spadochroniarzy: ks. Huberta Misiudę, ks. Franciszka Mientkiego oraz ks. Alfreda Bednorza. Opisująca uroczystości w Nottingham red. M.Szulakowska zamieszcza także w artykule informację, że w roku 1984 miała okazję być na cmentarzu Oosterbeck w Holandii i pomodlić się na grobie ks. Huberta.
 


Płyta nagrobna
w Oosterbeck

Na jego płycie nagrobnej widnieje napis:

KAPELAN HKS MISIUDA
3 BAON SPAD
25 TH – 26 TH SEPTEMBER 1944
AGE 35
Poniżej napisu wykuty Orzeł Biały nad którym jest napis:
POLISH FORCES

Poniżej Orła Białego obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej w pięknej oprawie.

Na krótko przed walkami Brygady w Holandii ks, Hubert został przyjęty przez Ks. Kardynała Augusta Hlonda do kleru diecezjalnego.

 

Opracował: Marian Lysik
Fot.: ze zbiorów autora

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa