Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

montes Nr 25

N U M E R  2 6  - W R Z E S I E Ń   2 0 0 7 r.

 Montes Nr 27

 

Ludwik von Anhalt Chrystian von Anhalt
Powrót Wrochema
Tarnogórska prasa o Adamie Małyszu
Wkurzeni na Śląsk
Powojenne autobusy
Podziękowania
Kolej Tarnowskie Góry - Opole
Gwarki - 50 lat tradycji
Dobra zabawa i powrót do tradycji
Złoty Jublileusz Sztolni „Czarnego Pstrąga” w Tarnowskich Górach
Z historii Gwarków
Jubileusz 100-lecia tarnogórskiego Bractwa Strzeleckiego
Ksiądz Franciszek Blachnicki
„Jutrzenka”
Honorowy Ziętek
Nieznani bohaterowie naszego miasta
 

Sługa Boży z Tarnowskich Gór cz. IV

Ksiądz Franciszek Blachnicki

29 lipca 1960r., po 15. godzinnej rewizji przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, centralę brutalnie zlikwidowano, a twórcę aresztowano pod zarzutem wydawania nielegalnych druków i rozpowszechniania fałszywych wiadomości o władzy i państwie.Ks. Blachnicki przemawia na zamku w Hambach w Niemczech, podczas Marszu Wyzwolenia Narodów w 1983 roku

Jednym z punktów oskarżenia było „ ...szerzenie kultu Matki Boskiej Fatimskiej, patronki byłej armii hitlerowskiej”. Po cztero- i półmiesięcznym pobycie w tym samym więzieniu, w którym w czasie okupacji oczekiwał na karę śmierci, w Sądzie Wojewódzkim otrzymał wyrok 13 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata.
Po zwolnieniu z aresztu podjął dalsze studia i pracę naukową na KUL-u, w Sekcji Pastoralnej Wydziału Teologii.
Dzięki jego inicjatywie, Sekcja przerodziła się w pierwszy na świecie Instytut Teologii Pastoralnej.

Przez cały czas, obok pracy naukowo-dydktycznej, kontunuował, inspirował i pogłębiał rozwijający się Ruch Światło-Życie, rozbudowując - często bez wymaganych pozwoleń - Centralną Diakonię Jedności Ruchu Światło-Życie na Kopiej Górce w Krościenku nad Dunajcem.

Stąd też płyną do dnia dzisiejszego inspiracje dla członków ruchu oazowego. Zaś dla amatorów turystyki pieszej po Pieninach „Szlakiem Papieskim” to stała przystań na drodze do Starego Sącza.

10 grudnia 1981 roku wyjechał do Rzymu na sympozjum naukowe poświęcone ruchom odnowy w Kościele. Tam zastał go stan wojenny.

Prymas Glemp ze względu na bezpieczeństwo jego osoby nie zezwolił mu wrócić do kraju. W 1982r. wyjechał do polskiego Ośrodka Marianum w Carlsbergu w Niemczech i prowadził działalność społeczno duszpasterską wśród polskiej emigracji.
Nawiązywał także współpracę ekumeniczną z różnymi ruchami i wspólnotami chrześcijańskimi. To w dużej mierze dzięki niemu do Polski zaczęła płynąć pomoc humanitarna w czasie stanu wojennego i po jego odwołaniu.

„Tygodnik Powszechny” z 1983r. w numerze 10 podał: „Podsumowując oazową akcję letnią 1982 roku jej organizatorzy stwierdzili:

- Dwutygodniowymi obozami rekolekcyjnymi objęto ponad 40 tys. dzieci i młodzieży. Odbywały się one w tradycyjnych miejscowościach województw nowosądeckiego, bielskiego, tarnowskiego, katowickiego i innych.

- Na całą akcję letnią Ruch otrzymał żywność, lekarstwa, sprzęt turystyczny pochodzący przede wszystkim z darów, napływających z krajów zachodnich, głównie RFN, Norwegii, Szwecji i Belgii.

- Z krajów skandynawskich na potrzeby ewangelizacyjne ruch oazowy otrzymał około miliona egzemplarzy Ewangelii w języku polskim oraz kilkaset tysięcy egzemplarzy Biblii i innych materiałów o tematyce religijnej, nie objętych zakazem wwozu do Polski”.
Także w 1983r. na 190 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski (24-25 luty) uregulowano sprawę Ruchu Światło-Życie. Cytuję treść komunikatu:

„Kościół troszczyć się będzie zawsze o tworzenie dla młodzieży właściwych warunków kształtowania charakterów w celu przygotowania młodych do przyjęcia odpowiedzialności za życie własne, za losy kraju i Kościoła. Powołany do tego jest między innymi ruch oazowy „Światło-Życie”, objęty duszpasterstwem Służby Liturgicznej.

Odpowiedzialni za prawidłowy rozwój są w poszczególnych diecezjach Biskupi”.

Sam Blachnicki nigdy nie zrażał się szykanami w prasie polskiej i innych krajów socjalistycznych. Mówił: „Jeżeli to co robimy miłe jest Bogu, musi się udać”.

Niestety nie doczekał zmian społeczno-politycznych w Europie.

Zmarł nagle 27 lutego 1987 roku w Carlsbergu. Doczesne szczątki przewieziono do Krościenka i pochowano w kościele parafialnym.

273 Konferencja Episkopatu Polski 2 grudnia 1994r. wyraziła przychylność do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego.

To czy Sługa Boży ks. Blachnicki zostanie świętym, w dużej mierze zależy od modlitw wiernych.

Między innymi dlatego ten biogram przedstawiam tarnogórzanom, gdyż ksiądz Franciszek zasługuje na modlitwę i pamięć mieszkańców miasta. Tym bardziej, że jest znany członkom ruchów oazowych w Niemczech, Czechach, na Ukrainie, a nawet w Ameryce Łacińskiej i Stanach Zjednoczonych, z których grupy „Campus Crusade for Christ-Agape” uczestniczą w częstochowskich pielgrzymkach.
 

Stanisław Obcowski
Fot.: ze zbiorów autora

 

 

 

Sługa...

  CZĘŚĆ I
CZĘŚĆ II
CZĘŚĆ III
CZĘŚĆ IV
CZĘŚĆ V

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa