Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

montes Nr 25

N U M E R  2 6  -   W R Z E S I E Ń   2 0 0 7 r.

 Montes Nr 27

 

Ludwik von Anhalt Chrystian von Anhalt
Powrót Wrochema
Tarnogórska prasa o Adamie Małyszu
Wkurzeni na Śląsk
Powojenne autobusy
Podziękowania
Kolej Tarnowskie Góry - Opole
Gwarki - 50 lat tradycji
Dobra zabawa i powrót do tradycji
Złoty Jublileusz Sztolni „Czarnego Pstrąga” w Tarnowskich Górach
Z historii Gwarków
Jubileusz 100-lecia tarnogórskiego Bractwa Strzeleckiego
Ksiądz Franciszek Blachnicki
„Jutrzenka”
Honorowy Ziętek
Nieznani bohaterowie naszego miasta
 

Wizyta po wiekach

Powrót Wrochema

W ostatni weekend lipca na ziemię swych przodków przyjechał Ulrich von Wrochem. Przybył, aby zobaczyć skąd wywodzi się jego ród.Ulrich von Wrochem

Ulrich von Wrochem jest muzykiem. Cała jego rodzina jest bardzo muzykalna: pianista, kontrabasista, skrzypek a także gitarzysta. Przyjechał wiedziony ciekawością jak wygląda ziemia, gdzie pięćset lat temu żyli i mieszkali jego dalecy pra-pra- (kilka razy) praprzodkowie.

Tarnowicki przodek

To właśnie za czasów żyjącego na przełomie XV i XVI wieku Piotra Wrochema odkryto pod Tarnowicami kruszce srebra. Około 1529 r. zawarł on z księciem opolskim Janem II Dobrym układ, na mocy którego na polach należących do dóbr tarnowickich można było swobodnie prowadzić działalność wydobywczą związaną z odkryciem złóż kruszców srebronośnych. Spadkobierca księcia Jana, książę Jerzy von Ansbach zawarł umowę z synami Piotra Wrochema, Janem i Mikołajem. W układzie zawartym w 1537 r. synowie Piotra Wrochema przyjęli przydomek „Tarnowscy”. Wrochemowie wymieniani są jako panowie Rept i Tarnowic także w kolejnych latach XVI w. Panami na zamku w Tarnowicach byli ponad sto lat.

Pałac w Kopienicy

Ucieszyło go, gdy w Kopienicy (gmina Zbrosławice) na fasadzie tamtejszej szkoły odnalazł inskrypcję z nazwiskiem swego krewniaka – Emila von Wrochema. Był on budowniczym i właścicielem dworu w Kopienicy, a nie - jak często można przeczytać w opracowaniach – projektantem

W 1837 r. Gottlob von Wrochem kupił od Maurycego von Buchwitz dobra Kopienice koło Gliwic. Były przeznaczone dla jego syna - Emila. W 1844 r. zbudowano dwór, który stał się domem dla Emila i jego rodziny. Dwa lata później ożenił się z Elżbietą Mittnacht.

Emil jako pierwszy z posiadaczy ziemskich w okolicy przystąpił do osuszania swoich gruntów. Przyczyniło się to do wzrostu wartości jego majątku. Pozwoliło mu to na kupno w 1856 r. dóbr Zabrzeg (w dawnym powiecie raciborskim). Po szesnastu latach korzystnie je odsprzedał. Dwór i majątek w Kopienicach był ulubionym miejscem odwiedzin i wakacyjnego odpoczynku wielu krewnych, dalszych i bliskich.

W 1887 r. Emil sprzedał majątek i przeniósł się z żoną do Wrocławia. Zaczął wówczas chorować. Zmarł we Wrocławiu na przedwiośnie 1889 r.

Dziś w wielu salach można jeszcze zobaczyć dobrze zachowane stiuki na sufitach. Możliwe, że pamiętają czasy Emila von Wrochema.

Groby przodków

Wiele wzruszeń przeżył Ulrich von Wrochem nad grobami swych przodków w Czerwięcicach niedaleko Raciborza. Wrochemowie mieszkali tam od połowy XVIII w. Na ścianie miejscowej kaplicy zachowała się w bardzo dobrym stanie tablica nagrobna Karola Joachima (zm. 1745), pierwszego z rodu pana na Czerwięcicach

Czerwięcicki pałac jest w zdecydowanie gorszym stanie, aniżeli zamek Wrochema w Tarnowicach. Przodkowie Ulricha mieli także udział w życiu samorządowym: Jan Henryk i jego syn Jan Gottlieb von Wrochemowie przez prawie osiemdziesiąt lat - na przełomie XVIII i XIX wieku – pełnili urząd starosty raciborskiego.

Ulrich von Wrochem niewiele zobaczył w samych Tarnowskich Górach. Chciał zwiedzić muzeum, ale mu się nie udało. Zapewniał, że chce jeszcze wrócić i to nie tylko raz.

AK-P

 

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa