Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 24

N U M E R  2 5  -   C Z E R W I E C   2 0 0 7 r.

 Montes Nr 26

 

Aziz-Aly
Pod znakiem Lwa Albionu i Polskiego Orła
Tropem tarnogórskich przyrodników
Jubileusz XXXV-lecia Klubu Turystyki Rowerowej  PTTK  „Jutrzenka”
Przyjęcie wojsk polskich w Tarnowskich Górach
Przebieg obchodu rocznicy 10-cio lecia przyłączenia Śląska do Polski
„Zmartwychwstał górnośląski lud”
Triumfalny pochód czerwonych autobusów
Miejski zakład wodociągowy na wzgórzu Redena
Kolej w historii Tarnowskich Gór
Napoleońscy chłopcy malowani
Tarnogórskie Miejsca Pamięci
W Sejmie o Tarnowskich Górach
Wiejscy konfirmanci
Kim jest Ślązak? – kwestia śląskiej tożsamości
Ksiądz Franciszek Blachnicki
Wpadka nazistów
Z armaty i karabinów
Spółka Bracka
Paweł Roczek
 

 

Miejski zakład wodociągowy na wzgórzu Redena

 

Mrówcza praca naszych górników pod miastem, pozostawiająca długie ganki i rozległe komory miała tę ujemną stronę, że odebrała miastu wodę, którą teraz trzeba było z dalekich stron przywozić.


Mieszczanom oczywiście taki stan rzeczy, zwłaszcza w razie pożaru, nie podobał się. Państwo pruskie, jako właściciel kopalni Fryderyka, więc powodujące brak wody, widziało się zmuszonem do zaopatrzenia miasta wodo­ciągiem. Dogodny warunek do czerpania wody stawił opusz­czony koło roku 1811 pełen niewyczerpalnej wody podkop „Boże wspomóż”, prowadzący z pola rybneńskiego pod wzgórze Redena, które, panując nad miastem, mogło wydobytej wodzie dać naturalne ciśnienie i odpływ. Ze szybu Koehlera na wzgórzu Redena prowadzono więc wodę rurami do miej­skich zbiorników, które tutaj nazwano kaszniami, i częściowo ją do domów, przez co miasto nasze jako pierwsze na Śląsku otrzymało wodociągi. Kasznie takie znajdowały się na za­chodniej połowie rynku, na placu przed kościołem katolickim na Lyszczu i Nowym rynku. Miejsca ich są dziś oznaczone w bruku kołem z białych kamieni. Kontraktem z dnia 21-go kwietnia 1835 r. rząd odstąpił zakład wodociągowy miastu, które z biegiem czasu rozbudowało sieć rur i uzupełniło we­dług wymogów nowoczesnych dla wygodzenia mieszczaństwu.

Raz jednak wodociąg sprawił naszym skrzętnym gospo­siom niemiłą niespodziankę. Dnia 22 marca 1893 r. miasto nagle zostało bez wody, która się wprost w ziemi straciła. Badano i znaleziono „dziurę w moście”, a mianowicie połą­czenie między podkopem „Boże wspomóż” i podkopem Fry­deryka. Woda odpływała właśnie do tego o 104 cm niżej położonego podkopu. Po dwutygodniowej trudnej pracy zdołano wałem czyli murem zatkać niepożądany otwór i wodo­ciąg ku zadowoleniu mieszczaństwa nadal dostarcza jak najlepszej wody. W r. 1926 wybudowano tu wspaniałą wieżę wodną.
 

Jan Nowak
Kronika Miasta i Powiatu Tarnowskie Góry,1927

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa