Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 24

N U M E R  2 5  -   C Z E R W I E C   2 0 0 7 r.

 Montes Nr 26

 

Aziz-Aly
Pod znakiem Lwa Albionu i Polskiego Orła
Tropem tarnogórskich przyrodników
Jubileusz XXXV-lecia Klubu Turystyki Rowerowej  PTTK  „Jutrzenka”
Przyjęcie wojsk polskich w Tarnowskich Górach
Przebieg obchodu rocznicy 10-cio lecia przyłączenia Śląska do Polski
„Zmartwychwstał górnośląski lud”
Triumfalny pochód czerwonych autobusów
Miejski zakład wodociągowy na wzgórzu Redena
Kolej w historii Tarnowskich Gór
Napoleońscy chłopcy malowani
Tarnogórskie Miejsca Pamięci
W Sejmie o Tarnowskich Górach
Wiejscy konfirmanci
Kim jest Ślązak? – kwestia śląskiej tożsamości
Ksiądz Franciszek Blachnicki
Wpadka nazistów
Z armaty i karabinów
Spółka Bracka
Paweł Roczek
 

85. rocznica powrotu Tarnowskich Gór do Polski

„Zmartwychwstał górnośląski lud”

 

Ta scena godna jest sfilmowania. Scenariusza do niej pisać nie trzeba. Napisało go życie - i to w takim momencie historycznym, który odmienił losy Europy, bo zmienił mapy polityczne tego zakątka kontynentu.

Działo się to w czerwcu 1922 roku. Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa opuszczała tereny Górnego Śląska. Zmieniała się właśnie suwerenność państwowa. Delegat biskupi ks. prałat Jan Kapica rozporządził, co następuje:
 


 

1. Ogłosić z ambon kościołów i kaplic na specjalnie odprawianych nabożeństwach w niedzielę przed objęciem władzy przez Polskę, orędzie w dwóch wersjach językowych, odpowiednio do odmiennych uczuć narodowych Polaków i Niemców.

2. Już w wigilię objęcia władzy i następnie podczas wejścia przedstawicieli władz polskich - dzwonić we wszystkie dzwony.

3. Odprawić uroczyście nabożeństwa z „Te Deum laudamus”, w tym nabożeństwa polowe w stosownych do tego godnych miejscach.

„Weselmy i radujmy się! - głosiło orędzie - niech dzwony głoszą światu radość: „Annutiate usque ad extremmum terrare, liberavit Dominus populum sum. - Głoście to aż na krańce ziemi „Pan lud swój wybawił”. W kościołach niech zabrzmi uroczyste „Te Deum laudamus - Ciebie, Boże, chwalimy!”

Śpiewał więc cały Górny Śląsk i był to najbardziej powszechny i najradośniejszy śpiew ludu śląskiego w dziejach tej polskiej dzielnicy. Mimo, iż upływały wieki, nigdy przedtem nie było powodu do wyrażenia tak wyjątkowej radości! Ślązacy witali Polskę z pieśnią na ustach i dziękowali za to Bożej Opatrzności, polecali losy Polski i Śląska Matce Boskiej.

Ks. prałat Kapica wyjaśniając powody tej radości, która uskrzydlała polskich Ślązaków, w gruncie rzeczy zapisał ich marzenia związane z tym wydarzeniem - był to autentyczny akt zawierzenia Ślązaków Polsce w formie testamentu:
„Idziemy do Ciebie Polsko - głosił, - bo wierzymy, że będziesz bezpieczną przystanią dla wszystkich naszych praw, obronną strażnicą wszelkich naszych swobód i stałą twierdzą chrześcijańskiego porządku społecznego. Idziemy do Ciebie Polsko, bo ufamy, że będziesz mnożycielką pokoju i pokojowej pracy, bo ona jedna zdoła zapewnić państwu pomyślny rozwój i szczęśliwą przyszłość, a obywatelom pożądany dobrobyt i pewność jutra”.

Chóry witały Polskę „Hymnem na powitanie wojsk polskich” pióra Kazimierza Ligonia, związanego z Chorzowem, wnuka Juliusza Ligonia kowala-poety, śpiewanym na melodię skomponowaną przez P. Nowowiejskiego. Brzmiał tryumfalnie. Była to nowa wersja „Roty Górnoślązaków” - zwycięska, ale zarazem jeszcze jedna przysięga wierności:

1. Spełniony marzeń wielki cud Niewoli spadły z rąk kajdany! Zmartwychwstał górnośląski lud Z Polską na wieki już związany! ref. Za wolność Polski, Śląska wraz Życie oddamy w każdy czas! Za wolność Polski, Śląska wraz Życie oddamy w każdy czas!

2. Królowo Polska Z tronu gwiazd Tyś w serca nasze męstwo wlała. Żeśmy nie dali naszych gniazd, Cześć ziemi Śląskiej ocalała!
3. Stanął do boju mężny huf

Powstańców Śląskich, nieśmiertelny, Braci z wiekowych zbudził snów Za Śląsk krew przelał niepodzielny!

4. Do nieba wznieśmy twardą dłoń.

Od ciężkiej w znoju krwawej pracy Z pokorą schylmy naszą skroń.
W przysiędze świętej my Ślązacy!
 

Rajmund Hanke

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa