Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 24

N U M E R  2 5  -   C Z E R W I E C   2 0 0 7 r.

 Montes Nr 26

 

Aziz-Aly
Pod znakiem Lwa Albionu i Polskiego Orła
Tropem tarnogórskich przyrodników
Jubileusz XXXV-lecia Klubu Turystyki Rowerowej  PTTK  „Jutrzenka”
Przyjęcie wojsk polskich w Tarnowskich Górach
Przebieg obchodu rocznicy 10-cio lecia przyłączenia Śląska do Polski
„Zmartwychwstał górnośląski lud”
Triumfalny pochód czerwonych autobusów
Miejski zakład wodociągowy na wzgórzu Redena
Kolej w historii Tarnowskich Gór
Napoleońscy chłopcy malowani
Tarnogórskie Miejsca Pamięci
W Sejmie o Tarnowskich Górach
Wiejscy konfirmanci
Kim jest Ślązak? – kwestia śląskiej tożsamości
Ksiądz Franciszek Blachnicki
Wpadka nazistów
Z armaty i karabinów
Spółka Bracka
Paweł Roczek
 

Sławni na tarnogórskiej ziemi cz. XVII

Aziz-Aly

2 lipca 1796 r.

Aziz-Aly – Wysłannik sułtana tureckiego Selima III

Wizyta ta była chyba jedną z najbardziej egzotycznych. Niewiele możemy napisać o samej osobie posła. Warto zacytować jego wpis do księgi gości kopalni „Fryderyk”:

„Niżej podpisany, podróżując z najwyższego rozkazu Wzniosłej Porty, został zaproszony do wyrażenia własnym podpisem (nazwiskiem) podziwu dla maszyny, którą tutaj wzniesiono dla wydobycia srebra, co z prawdziwą rozkoszą czyni i osobiście kreśli się
Aziz-Aly
Generalny Kontroler całej Azji w miesiącu Zu al-Kada w roku od Hidżry 1211”.
(tłum. B.Lubosz)

 


Sułtan Selim III

Wiemy, że wysłał go ówczesny sułtan Selim III. Od czasów klęski jaką zadał wojskom ottomańskim pod Wiedniem Lew z Lechistanu, jak zwali Sobieskiego Turcy, imperium sułtanów przeżywało kryzys. Pierwsze reformy wprowadził właśnie Selim III panujący od 1789 r. Próbował przeciwdziałać ogromnemu zacofaniu imperium. Zreformował skarb, administrację oraz wojsko. Zainicjował tworzenie nowoczesnych oddziałów żołnierzy, rozbudował flotę, oparł na europejskich wzorach rekrutację i szkolenie armii.

Możliwe, że wizyta Aziz-Aly’ego w Tarnowskich Górach służyła wielkim, sułtańskim planom naprawy państwa.
Sułtan Selim III ma swoje miejsce także w historii Polski. Jako chyba jedyny ówczesny władca nie uznał rozbiorów Polski. Według legendy na dworze sułtana zapanował wówczas pewien zwyczaj. Na każdym noworocznym raucie przyjmowano ambasadorów akredytowanych przy Wysokiej Porcie (tytuł dworu sułtana). Na końcu listy zaproszonych lokaj wywoływał: „Czy przybył już poseł z Lechistanu?”. Przez wiele dziesięcioleci odpowiedź była jedna: „Nie. Jeszcze nie przybył”.
 

AkP, DaW

 

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa