Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 22

N U M E R  2 4  -   K W I E C I E Ń   2 0 0 7 r.

 

 

Eugeniusz von Württemberg
Maria Adelajda
Miejsca  magiczne
60 lat minęło czyli wczoraj i dziś MBP
Wyciąg krzesełkowy w reptowskim parku?
O sejmowych kuluarach parę słów
Górnictwo koło Tarn. Gór na początku 20  wieku
Jak obchodzono jubileusz 50-lecia Bractwa Strzeleckiego...?
Rabsik
Triumfalny pochód czerwonych autobusów
Jubileusz PTTK
Nepomuki Ziemi Tarnogórskiej
Ksiądz Franciszek Blachnicki
Ostatni lot Bestii
Kim jest Ślązak? – kwestia śląskiej tożsamości
Szpitale (przytuliska)
Żydzi w Tarnowskich Górach
 

 

Jubileusz PTTK

W 2006 roku minęła 100. rocznica założenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, kontynuatorem którego od 1950 roku jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Jednym z licznych Oddziałów w Polsce jest Oddział PTTK w Tarnowskich Górach z siedzibą przy ulicy Górniczej 7 (Dworek Goethego).


Zdjęcie odznaki jubileuszowej

Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się 31 lipca 2006 r. na terenie zamku w Ogrodzieńcu - Podzamcze. Tutejsze ruiny zamku urzekły wiele lat temu zwiedzającego je urzędnika kolejowego Aleksandra Janowskiego. Dotarł do nich w jednej z licznych wycieczek odbywanych po kraju. To tu zrodziła się myśl założenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Towarzystwa które propagowałoby pozna­wanie ojczystego kraju. Hasłem Towarzystwa było:

„Tylko poznawszy swój Kraj można naprawdę owocnie dla niego pracować”.


Nowa odznaka Krajoznawcza Turysta Ziemi Tarnogórskiej

Komisja Krajoznawcza Tarnogórskiego Oddziału PTTK również wzięła udział w tej jubileuszowej uroczystości. Dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miasta, z Tarnowskich Gór wyjechały dwa pełne autobusy uczestników. Końcową część trasy do ruin zamku w Ogrodzieńcu - Pod­zamcze szlakiem jurajskim uczestnicy przeszli pieszo.


Sanktuarium M.B.Skałkowej

W sanktuarium Matki Boskiej Skałkowej uczestniczono w uroczystej mszy świętej, odprawionej przez znanego turystom księdza prałata Pawlika. Zwiedzano ruiny zamku, posilano się turystycznym posiłkiem i cieszono z pięknej pamiątkowej odznaki. Na murach zamku została wmurowana pamiątkowa tabli­ca jubileuszowa, dowód odbytej uroczystości.

Jubileusz 100-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego stał się okazją do ustanowienia nowej odznaki turystyczno-krajoznawczej. Uczczenie tego jubileuszu ustanowieniem nowej od­znaki zaproponował Henryk Biały i opracował jej regulamin.

Odznakę zaprojektował Jerzy Lech. Nowa odznaka otrzymała nazwę „Krajoznawca Turysta Ziemi Tarnogórskiej”.

Nowa odznaka zastępuje dotychczasową - „Turysta Ziemi Tarnogórskiej” która funkcjonowała przez 25 lat, od 1 maja 1981 roku do 31 grudnia 2006 r. Cieszyła się dużą popularnością i powodzeniem, świadczy o tym ilość zdobytych odznak przekraczająca 1500 szt w obu stopniach, małym i dużym.

W znacznej części koszty wprowadzenia odznaki sfinansowały Urzędy Miasta w Tarnowskich Górach i Radzionkowie oraz Starostwo Powiatowe.

Ustanowienie odznaki ma na celu zachęcenie do uprawiania turystyki, poznawania ciekawych obiektów ujętych w regulaminie by w ten sposób umożliwić zdobywanie kolej­nych stopni odznaki Krajoznawca Turysta Ziemi Tarnogórskiej.

Regulamin odznaki znajduje się w siedzibie Oddziału PTTK przy ul. Górniczej 7. Telefon 0-32 285 48 91.

Henryk Biały
Fot. Autor

Konkurs fotograficzny

„Przygoda z Krajobrazem” to konkurs fotografii krajo­znawczej prowadzony przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Tarnowskich Górach.

W 2007 roku będzie to już VIII edycja tego cieszącego się dużym powodzeniem konkursu. Przeciętnie w każdej edycji bierze udział 30 osób przekazując około 150 zdjęć.

Głównym celem konkursu jest zachęcanie do czynnego, tu­rystycznego zwiedzania naszego kraju z aparatem fotograficznym, pieszo, w krajobrazie nizinnym lub górskim, kajakiem lub rowerem a także innym środkiem lokomocji.


Wyróżnione zdjęcia z ubiegłorocznego konkursu PTTK

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla amatorów, głównie młodzieży szkolnej.

Z tego względu konkurs podzielony jest na 3 grupy wiekowe:
1 - dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
2 - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
3 - dla pozostałych osób

Wszystkie zagadnienia reguluje regulamin konkursu, dzieląc zdjęcia na tematy:
a - Ziemia Tarnogórska
b - architektura
c - krajobraz
d - przyroda na szlaku

Każdy uczestnik konkursu może przekazać do 3 zdjęć w każdym temacie. Zdjęcia czarno-białe, kolorowe, matowe lub błyszczące o wymiarach 15 x 21 cm. ­

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplom pamiątkowy. Za zdj­ęcia wyróżnione uczestnicy otrzymują nagrody, które finansuje Urząd Miasta Tarnowskie Gary i Starostwo Powiatowe. Wyróżnione zdjęcia eksponowane są przez cały rok w sali klubowej Oddziału PTTK.

Zdjęcia na tegoroczny konkurs będą przyjmowane od dnia 1 do 15 października 2007 r. w biurze Oddziału. Podsumowanie konkursu na­stąpi w dniu 19 listopada.

Regulaminy konkursu są do uzyskania w biurze Oddziału PTTK ul. Górnicza 7, 1 piętro. Informacja również telefonicz­nie pod numerem O 32 285 48 91.

 

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa