montes Nr 21

N U M E R  2 3  -   G R U D Z I E Ń   2 0 0 6 r.

 

 

 

 

 

 W NUMERZE:

Sławni na tarnogórskiej ziemi cz. XV
Fryderyk von Holstein-Beck
Książę Fryderyk wywodzi się z bocznej linii dynastii Oldenburgów. Dynastia ta, choć jej imię mało znane, należy do największych dynastii niemieckich. Jej kolebką był Oldenburg w pn - zach Niemczech, gdzie panowali od XI w. do 1918 r. (od 1772 r. linia boczna Holstein-Gottorp).

 

Tarnowskie Góry, miasto inteligencji w 19 wieku
Od dawnych czasów i jeszcze do 19 wieku były Tarn. Góry jedynem miastem na Śląsku, wykazującem znaczniejsze zastępy inteligencji.

 

 

Florian i Oscar
W pierwszych dniach grudnia często można było usłyszeć w mediach, jak i przeczytać w ogólnopolskich gazetach, o Florianie Henckel von Donnersmarck, reżyserze i autorze scenariusza do filmu „Życie na podsłuchu”. Film i jego twórca zostali uhonorowani Nagrodą Europejskiej Akademii Filmowej. Dziadkowie Floriana mieszkali w Nakle Śląskim.

 

Ślubowanie Burmistrza Miasta
5 grudnia podczas Sesji Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach, nowo wybrany Burmistrz Miasta – Arkadiusz Czech – w obecności radnych oraz licznych gości złożył ślubowanie: Obejmując urząd burmistrza miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg.

 

Adwentowe tętno
Słowo „adwent” tłumaczone jest dość różnie. Oznacza ono „oczekiwanie”, „czujność”. Niektórzy twierdzą, że chrześcijanie zapożyczyli sobie nazwę „adwent” od starożytnego zwyczaju w Rzymie. Ilekroć bowiem cesarz przybywał do świątyni rzymskiej na uroczystości państwowe, ­oczekiwanie na niego i powitanie go nazywano adventus, czyli nadejście.

 

 

Bombowe ozdoby choinkowe
Czterdzieści lat temu na całym świecie znane były bombki choinkowe produkowane w tarnogórskiej spółdzielni. Bombki miały kształt owoców, zwierząt i ludzi

 

Sanatorium podziemne pod Tarnowskimi Górami?
Nieczynne zroby pokopalniane pod miastem miały być miejscem, gdzie chorzy na alergię i nadciśnienie dochodziliby do zdrowia. Podziemne sanatorium miało być oddziałem reptowskiego Górniczego Centrum Rehabilitacji Leczniczej i Zawodowej. Upłynęła już jedna trzecia wieku od czasu, gdy zaniechano tego projektu…

 

Jak obchodzono jubileusz 50-lecia Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach?
Szczególną datą w dziejach tarnogórskiego Bractwa Strzeleckiego były obchody 50 – lecia konfraterni, które zorganizowano w dniach od 31 maja do 4 czerwca 1830 roku.

 

W kuchennej izbie
Stary kredens, maszyna do szycia, makatki i mundury górnicze obejrzeć można w śląskiej izbie regionalnej zorganizowanej w Szkole Podstawowej nr 13 w Strzybnicy, dzielnicy Tarnowskich Gór

 

CZĘŚĆ III
Triumfalny pochód czerwonych autobusów
Kamieniem milowym było pojawienie się pospiesznej linii autobusowej do Katowic przez Bytom.

 

Czym na Śląsku płacono przed dwoma wiekami
Przed dwustu laty, kiedy to raczej nie posługiwano się banknotami, nie obowiązywał tu jeszcze system dzie­siętny, płacono monetami złotymi, srebrnymi i miedziakami o różnej wartości. Różnie je też nazywano. MeiBner (1805) tak opisuje monety, które wówczas spotkać było można na Śląsku:

 

 

Święty Jan Nepomucen na Ziemi Tarnogórskiej
Nieodłącznym elementem naszego krajobrazu są przydrożne krzyże, kapliczki i świątki. Wrosły one tak w otoczenie, że często nie zwracamy na nie uwagi. One stoją tu ”od zawsze” i mijając je nie zastanawiamy się nad ich rolą, wartością artystyczną czy historyczną. Napisano już sporo prac i artykułów na temat przeróżnych świętych, ja chciałbym zatrzymać się przy jednym z nich, niezwykle popularnym na Śląsku - Janie Nepomucenie.

 

Sługa Boży z Tarnowskich Gór
Ksiądz Franciszek Blachnicki
O księdzu Franciszku Blachnickim niewiele napisano w tarnogórskiej prasie (patrz Montes numer 15 - przyp. red). Dlatego też życiorys tego znakomitego obywatela miasta, byłego druha Hufca ZHP mało jest znany, chociaż żyją jeszcze tacy, co pamiętają jego kazania w kościele pw. Św. Piotra i Pawła.

 

Z opłatkiem u Serdecznych
8 grudnia członkowie i podopieczni Stowarzyszenia Serdeczni spotkali się na dorocznej wigilii. Było wspólne biesiadowanie, mikołajkowe zabawy dla dzieci, a także podziękowania, prezenty oraz wiele ciepłych słów i wzruszeń.

 

Stan strachu
Nocą z 12 na 13 grudnia 1981r. dekretem Rady Państwa - niezgodnie z Konstytucją - wprowadzono na terenie kraju stan wojenny. Władzę przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego pod przewodnictwem gen. Wojciecha Jaruzelskiego.

 

Na krańcach ziemi
Koła powozu zaskrzypiały przeraźliwie, a ten wysoki pisk kręcących się opornie osi rychło zamienił się w żałosny zgrzyt metalu i drewna. W chwili, gdy ucichły jakiekolwiek odgłosy toczących się kół, powozem szarpnęło, konie zaparły się kopytami w grunt drogi, ale nie dały rady ruszyć do przodu. Wóz zatrzymał się.

 

Tarnogórski wiersz Goethego, czyli wiele hałasu o coś
Z dala od ludzi wykształconych, na końcu świata, kto wam Pomaga skarby odkrywać i je szczęśliwie do światła podnosić? Tylko rozum i uczciwość, tylko te dwa klucze Prowadzą do każdego skarbu, który ziemia kryje.

 

Tarnogórzanie dla pamięci
19 listopada, w miejscu dawnej synagogi na placu targowym przy ulicy ks. Lewka odsłonięto pomnik poświęcony tej świątyni. Pomysłodawcą i realizatorem budowy jest Tarnogórska Fundacja Kultury i Sztuki w ramach projektu „Tarnogórzanie dla pamięci”.

 

Pierwsi polscy radni miejscy
Po rewolucji w listopadzie 1918 r. odbyć się miały wybory komunalne na wiosnę 1919r., które dla Polaków skoń­czyłyby się były świetnem zwycięstwem na całym Śląsku. Wówczas to utworzono tu polityczną partję polską na cały powiat pod przewodnictwem Jana Bondkowskiego.

 

 

Muzyczne portrety
Paweł Waloszczyk
„Cokolwiek stanowi szczęśliwość szczególną człowieka: zdrowie, cnota i obyczaje, rozsądek pewny, dobry rząd domowy, miłość, przyjaźń i szacunek u drugich; cokolwiek składa się na szczęśliwość publiczną: równa i najściślejsza sprawiedliwość, prawodawstwo mądre, obrona krajowa, cnoty obywatelskie, niepodległość w zdaniu, szlachetność myśli i postępków, szanowanie jako największe własności cudzej - to wszystko jest rzeczą edukacji i celem starań nauczyciela” (z rozdziału XIV - „Nauczyciele” z Ustaw Komisji Edukacji Narodowej)

 

Tarnowskie Góry na dawnej pocztówce

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] [ Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa