Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

montes Nr 21

N U M E R  2 2  -   W R Z E S I E Ń   2 0 0 6 r.

 

 

Karol Gothard Langhans, Karol Ferdynand Langhans
Ostatnia droga księdza doktora Gustawa Klapucha
Imprezy u Strzelców
O Tarnowskich Górach w parlamencie
Rozmyślania o Górnym Śląsku
Triumfalny pochód czerwonych autobusów
Dożynki
Edukacja regionalna            - II wydanie
Kolejowy jubileusz
Ochotnicy z „Floriana”
„Serdeczni” żegnają lato
Lądowisko helikopterów w Tarnowskich Górach
Śląski humor
Skóra starego Rybki
Hedwig Konopka czy Jadzia Konopczanka?
Węglarze i kuźnicy
Bolesław Lubosz (1928-2001)-śląski literat i poeta
Poeci o smutnej stronie piękna
Wizyty pełne wrażeń
 

 

Poeci o smutnej
stronie piękna

- Młodzi poeci, duchowi spadkobiercy ks. Jana - jak pokazują to nadsyłane przez nich prace - mają w sobie naprawdę dużo wrażliwości. Na tyle dużo, by pośród meandrów świata móc skupić się na trójkątnych liściach brzozy, zapachu akacji, ogórkach - które jak wiadomo rosną tylko nocą, na pszczole z cesarskiego złota i małej biedronce.


Laureaci chętnie pozowali do pamiątkowych zdjęć
 

9 czerwca br. wczesnym popołudniem w auli ECUiR, tradycyjnie już w piątkowe popołudnie w tygodniu poprzedzającym zakończenie roku szkolnego odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu poetyckiego, czyli Tarnogórskiego Konkursu Poetyckiego imienia ks. Jana Twardowskiego.

W jury XIII już edycji konkursu zasiadali: prof. dr hab. Jerzy Paszek − filolog z UŚ, dr Henryka Andrzejczak − filolog, dyrektor Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu, ks. Piotr Faliński − poeta, diecezjalny kapelan strażaków, i Krystian Krzemiński − poeta, od wielu lat prowadzący rozmowy z gośćmi „Wieczorów pod renesansowym stropem”.
 


Moment dla młodych twórców najciekawszy, profesor Jerzy Paszek odczytuje werdykt jury

Jurorzy przyznają nagrody w czterech kategoriach wiekowych: dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz młodzieży studiującej i pracującej do 26. roku życia. Nagrody główne to Nagroda Burmistrza i Starosty. Jest też Nagroda Ks. Biskupa Gliwickiego za treści sięgające głęboko w przesłanie ewangeliczne.

Co roku jurorzy przyznają także, dzięki wsparciu darczyńców, nagrody specjalne. Od kilkunastu lat taką nagrodę funduje pani Helena Pikiewicz, od kilku lat państwo Ilona i Marek Połulichowie, Aleksandra i Krzysztof Łozińscy, a w tym roku także Marek Jaworski i Stowarzyszenie Przymierze Śląskie.

Wyjątkową nagrodą jest statuetka Pegaza, którą od kilkunastu już lat nieprzerwanie funduje dla wszystkich laureatów konkursu Małgorzata Woźnica, właścicielka PHU „Gosia”.


Opiekę nad konkursem sprawuje Burmistrz Miasta i Starosta Tarnogórski.

Tarnogórski Konkurs Poetycki jest już imprezą stałą, zaliczaną do tych ważnych w kategorii konkursów poetyckich dla młodzieży. O jego randze świadczy osoba, nieżyjącego już niestety, Patrona − honorowego tarnogórzanina, jak również ogólnopolski zasięg konkursu.

Laureaci tegorocznej, XIII edycji pochodzą z ośmiu województw: śląskiego, opolskiego, mazowieckiego, małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Prace tegorocznych uczestników nadeszły z całej Polski: od Białegostoku po Opole i Wrocław, od Ełku po Chełm, od Warszawy po Kraków. Pochodzą one zarówno z małych wsi, jak i dużych miast (ponad 200 uczestników, kilkaset tekstów poetyckich).

Tegoroczni laureaci to:

Karolina Fonfara z Tarnowskich Gór, Małgorzata Parzonka z Opola, Ewa Kowal z Opola, Stanisław Wakuła z Wysokiej/Kobierzyc, Marta Turniak ze Świerklańca, Anna Orendorz z Brynka, Bogumiła Majczyno z Warszawy, Małgorzata Gunia z Jarząbkowic/Golasowic,
Aleksandra Maria Kil z Bystrej, Aniela Jabłońska z Ełku, Martyna Franczuk z Sochaczewa, Pulina Wilke z Dębicy, Kamila Szutowska z Krakowa, Anna Chomczyk z Warszawy, Anna Głuszczak z Białegostoku, Agata Chmiel z Zagórzy Dworskich/Michałowic, Dagmara Mida z Tworkowej/Tymowa, Apolinary Polek z Chełma, Anna Adolf z Krupskiego Młyna, Sylwia Sowa z Tarnowskich Gór, Tatiana Szypulska z Pszczyny, Łukasz Serwiński z Brzostka, Agnieszka Nowakowska z Brynka, Anna Michura z Sulechowa i Kamila Chrąchol z Wrocławia.

Nie ilość nadsyłanych prac ani też miejsca ich wysłania są tu najważniejsze, Organizatorów cieszy fakt zainteresowania konkursem i udziału w nim osób, dla których pisanie jest już pasją.

Mamy takich uczestników i laureatów, którzy rozwinęli swoje talenty w tarnogórskim konkursie i brali w nim udział we wszystkich już kategoriach, można więc powiedzieć, że rosną z konkursem. Taką osobą jest np. Dagmara Mida, czy Apolinary Polek, który już trzeci raz został laureatem konkursu.

Jedną z form nagród jest także tomik wierszy nagrodzonych i wyróżnionych, drukowany przez Towarzystwo Salezjańskie - Tarnowskie Góry. Tytuły tych zbiorków zostały zaczerpnięte z utworów patrona Konkursu – ks. Twardowskiego. Do tej pory ukazały się: „Spieszmy się kochać ludzi”, „A szczęście jak skrzypce”, „... jeszcze trwa Twój uśmiech niedokończony”, „Wszystko, co nieważne najważniejsze”, „Dziękuję Ci, że nie wszystko jest tylko białe albo czarne”, „Czy nie dziwi Cię Mądra Niedoskonałość”, „Ocalić wzruszenie”, „Łzy się śmieją, kiedy są za duże, ” „Między mądrością i zabawą”, „Nieobecni są najbliżej”, „Nieszczęście to szczęście” i „Słowo, które jest milczeniem”.

Tegoroczny tomik wierszy nagrodzonych i wyróżnionych jest zatytułowany „Smutna strona piękna”. We wstępie do niego Wojciech S. Wocław, student polonistyki UJ, a przez trzy minione lata konferansjer na rozstrzygnięciach konkursu, pisze:

„Kochamy wciąż za mało i stale za późno… Ta prawda, zapisana ongiś przez ks. Jana Twardowskiego, zdaje się zupełnie nie pasować do uczestników Konkursu, któremu przez wiele lat patronował z uwagą. Młodzi poeci, duchowi spadkobiercy ks. Jana − jak pokazują to nadsyłane przez nich prace − mają w sobie naprawdę dużo wrażliwości. Na tyle dużo, by pośród meandrów świata móc skupić się na trójkątnych liściach brzozy, zapachu akacji, ogórkach − które jak wiadomo rosną tylko nocą, na pszczole z cesarskiego złota i małej biedronce.

Ks. Jan Twardowski odszedł w styczniu bieżącego roku, zapewniając nas wcześniej, że po drugiej stronie nasze drogi pocięte schodzą się z powrotem. (...)”

Tarnowskie Góry już od trzynastu lat dla wielu młodych ludzi w Polsce są miejscem bardzo ważnym, w którym zrealizowały się ich marzenia o zaprezentowaniu swojego talentu poetyckiego.

Stanisława Szymczyk,
sekretarz Tarnogórskiego Konkursu Poetyckiego

 

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa