Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

montes Nr 21

N U M E R  2 2  -   W R Z E S I E Ń   2 0 0 6 r.

 

 

Karol Gothard Langhans, Karol Ferdynand Langhans
Ostatnia droga księdza doktora Gustawa Klapucha
Imprezy u Strzelców
O Tarnowskich Górach w parlamencie
Rozmyślania o Górnym Śląsku
Triumfalny pochód czerwonych autobusów
Dożynki
Edukacja regionalna            - II wydanie
Kolejowy jubileusz
Ochotnicy z „Floriana”
„Serdeczni” żegnają lato
Lądowisko helikopterów w Tarnowskich Górach
Śląski humor
Skóra starego Rybki
Hedwig Konopka czy Jadzia Konopczanka?
Węglarze i kuźnicy
Bolesław Lubosz (1928-2001)-śląski literat i poeta
Poeci o smutnej stronie piękna
Wizyty pełne wrażeń
 

 

Ochotnicy z „Floriana”

Ochotnicza Straż Pożarna w Strzybnicy swoich początków sięga XIX wieku. W kronice parafialnej widnieje zapis o gaszeniu pożaru w Rybnej w 1898 roku. Jako że nie zachowały się dokumenty oficjalnej daty powstania, rok ten uznano za początek istnienia straży.
 


Prezes Jan Ozga z dumą prezentuje sprzęt OSP

Szczególny jej rozwój nastąpił po 1974 roku. Wówczas siedziba znajdowała się przy ul. Zagórskiej. Później OSP przeniosła się do wybudowanego przy Kościele Domu Strażaka. Pierwotnie w Strzybnicy działały dwie jednostki straży ochotniczej – OSP „Zamet” i OSP „Strzybnica”. Z czasem zostały one połączone by utworzyć Ochotniczą Straż Pożarną „Florian”. Na przestrzeni lat rozwinęła się ona na tyle by dziś stać się główną organizacją w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w Tarnowskich Górach. – Z dumą podnoszę, że jesteśmy jednostką ochotniczą, posiadającą sprzęt jakiego nie posiada Państwowa Straż Pożarna – mówi prezes OSP Jan Ozga.

OSP „Florian” dysponuje dwiema drabinami mechanicznymi o wysokości 30 metrów, ciężkimi samochodami do gaszenia dużych pożarów, posiada także średni i lekki samochód ratownictwa drogowego z pełnym wyposażeniem. W straży działa ok. 100 strażaków, w tym 14 ratowników medycznych w pełni przygotowanych do niesienia pomocy. Wszyscy to zapaleńcy pracujący społecznie, narażający przy tym swoje zdrowie i życie. Wśród nich są także kobiety.

- Jeszcze kilka lat temu nikt by nie dopuszczał żeby dziewczyny brały udział w działaniach ratowniczych, dziś staje się to codziennością naszej jednostki, gdzie fachowością i realizacją rozkazów nie odstają od gorszej płci. Wśród nas działają nadal - choć już nie jeżdżą do akcji - starsi druhowie, korzystamy z ich doświadczenia i porad. Są to ludzie którzy tworzyli historię naszej OSP. Ci wielce zasłużeni to dh: Franciszek Drewniok, Paweł Książek, Maria Książek, Rudolf Orawiec, Teodor Mika, Hubert Śmieszek i Józef Kowalik – wymienia prezes Ozga.

„Florian” funkcjonuje jako stowarzyszenie i prowadzi szeroką działalność. Ta podstawowa - operacyjna polega na niesieniu pomocy mieszkańcom przede wszystkim w walce z pożarami i przy usuwaniu miejscowych zagrożeń, także takich jak usuwanie kokonów szerszeni czy os. Strażacy wyjeżdżają także do poważnych wypadków drogowych by ratować ludzkie życie. Do takich zadań są powołani.

Na tym jednak działalność OSP w Strzybnicy się nie kończy. „Florian” odgrywa także istotną rolę, troszcząc się o młodzież i jej rozwój. Drugim znaczącym filarem jej funkcjonowania jest bowiem działalność kulturalna i oświatowa. Ma to tym większe znaczenie, że garnie się tam zarówno młodzież jak i dzieci. W ubiegłym roku w straży założono szkółkę gry na skrzypcach; zawodowcy natomiast kształcą dzieci pod względem bezpieczeństwa pożarowego, przygotowując je zarazem do udziału w zawodach. Ostatnio przy OSP powstała świetlica socjoterapeutyczna. Wszystko po to, by zajmować się dziećmi i młodzieżą, organizować im czas, a przez to wychowywać. Do tego potrzebne jest zaplecze, toteż strażakom marzy się prawdziwa świetlica dla mieszkańców dzielnicy.

Symbolem OSP „Florian” stały się coroczne festyny. W okolicach święta Matki Boskiej Zielnej odbywa się dwu-, trzy- a nawet czterodniowe święto, które nazwane zostało mianem Dni Strzybnicy. Choć w zamyśle miał to być jednorazowy festyn, to jednak stało się inaczej i święto to organizowane jest przez strażaków od 10 lat, integrując zarazem lokalną społeczność. Mieszkańcy przyzwyczaili się już do tej imprezy i oczekują jej, uznają przy tym, że najlepsze pokazy sztucznych ogni są właśnie w Strzybnicy.

„Florian” jest jednostką ochotniczą mającą w powiecie najwięcej wyjazdów do akcji. Mieszkańcy Strzybnicy wiedzą o tym najlepiej, dźwięk syreny alarmowej powiadamia bowiem wszystkich, że gdzieś potrzebna jest pomoc.

Jog

 

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa