Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

montes Nr 21

N U M E R  2 2  -   W R Z E S I E Ń   2 0 0 6 r.

 

 

Karol Gothard Langhans, Karol Ferdynand Langhans
Ostatnia droga księdza doktora Gustawa Klapucha
Imprezy u Strzelców
O Tarnowskich Górach w parlamencie
Rozmyślania o Górnym Śląsku
Triumfalny pochód czerwonych autobusów
Dożynki
Edukacja regionalna            - II wydanie
Kolejowy jubileusz
Ochotnicy z „Floriana”
„Serdeczni” żegnają lato
Lądowisko helikopterów w Tarnowskich Górach
Śląski humor
Skóra starego Rybki
Hedwig Konopka czy Jadzia Konopczanka?
Węglarze i kuźnicy
Bolesław Lubosz (1928-2001)-śląski literat i poeta
Poeci o smutnej stronie piękna
Wizyty pełne wrażeń
 

 

Edukacja regionalna
- II wydanie

W 2003 roku w Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej w Tarnowskich Górach powstał program nauczania „Edukacja regionalna dziedzictwo kulturowe w regionie (ziemia tarnogórska)”- przeznaczony do realizacji w liceach i technikach powiatu tarnogórskiego. W związku z wyczerpaniem nakładu autorki przygotowały II wydanie opracowania wzbogacone o przykładowe scenariusze lekcji. Program obejmuje wiedzę o dorobku kulturowym, historii, uwarunkowaniach przyrodniczych, problematyce ekologicznej, samorządności, problemach miasta i powiatu w chwili obecnej.

Autorkami programu są: Joanna Stomska - pełniąca obowiązki dyrektora Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach i Elżbieta Susek - naczelnik Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach. Realizacja programu obejmuje lekcje w szkole, lekcje muzealne, wycieczki, zajęcia w terenie oraz seminaria. Publikacja jest adresowana przede wszystkim do nauczycieli tarnogórskich szkół średnich, jednak zdaniem autorek, może być również częściowo wykorzystywana przez nauczycieli gimnazjów. Zawarte w niej propozycje mogą być źródłem inspiracji dla różnych rozwiązań dydaktycznych.

Program oparty jest na założeniu ścisłej współpracy z rodzicami, ze środowiskiem lokalnych władz samorządowych i kultury. Pragnieniem autorek jest, aby wynikiem jego realizacji był dobrowolny udział młodych w życiu społeczności lokalnej. Być może rezultatem będzie również to, że w przyszłości młodzież będzie świadomie stanowić o przyszłości regionu i uczestniczyć w kształtowaniu samorządności na ziemi tarnogórskiej.

Zdaniem autorek, - Edukacja regionalna... - wzmocni oddziaływania dydaktyczne, przyczyni się do przełamania stereotypów oraz do podniesienia ogólnego poziomu kultury i wiedzy absolwentów liceów i techników.

Elżbieta Susek

 

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa