Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

montes Nr 21

N U M E R  2 2  -   W R Z E S I E Ń   2 0 0 6 r.

 

 

Karol Gothard Langhans, Karol Ferdynand Langhans
Ostatnia droga księdza doktora Gustawa Klapucha
Imprezy u Strzelców
O Tarnowskich Górach w parlamencie
Rozmyślania o Górnym Śląsku
Triumfalny pochód czerwonych autobusów
Dożynki
Edukacja regionalna            - II wydanie
Kolejowy jubileusz
Ochotnicy z „Floriana”
„Serdeczni” żegnają lato
Lądowisko helikopterów w Tarnowskich Górach
Śląski humor
Skóra starego Rybki
Hedwig Konopka czy Jadzia Konopczanka?
Węglarze i kuźnicy
Bolesław Lubosz (1928-2001)-śląski literat i poeta
Poeci o smutnej stronie piękna
Wizyty pełne wrażeń
 

CZĘŚĆ II

Imprezy u Strzelców

Park Strzelecki i lokal bracki były także miejscem, gdzie organizowały swoje ważne imprezy liczne tarnogórskie organizacje.


Siedziba Bractwa Strzeleckiego z pierwotną strzelnicą, pocztówka z ok. 1901 roku, wł. Beata i Jacek Kalke

W 1874 roku odbyło się na terenie kompleksu święto założycielskie miejscowego Związku Kombatanckiego (Kriegerverein) zrzeszającego miejscowych uczestników wojen, w wyniku których stało się możliwe zjednoczenie Niemiec w 1871 roku. W kompleksie strzeleckim widoczna była także działalność Stowarzyszenia Czeladników Katolickich (Katholische Gesellenverein). Twórcą tego typu związków, w okresie załamywania się tradycyjnych form produkcji rzemieślniczej, był błogosławiony ks. Adolf Kolping. Stąd też przyjęło się określać wspomniane stowarzyszenia otaczające swoją opieką czeladników od nazwiska wielkiego twórcy ruchu. W Tarnowskich Górach towarzystwo zostało założone w 1861 roku, a pierwszą jego siedzibą był lokal bracki. Siedemdziesiąt lat później organizacja święciła swój trzeci z kolei sztandar, a przybyłych na tę uroczystość podejmowano m.in. w kompleksie strzeleckim w dniu 9 sierpnia 1931 roku. Pięć lat później, w 1936 roku towarzystwo zorganizowało część obchodów święta 75-lecia również w Parku Strzeleckim, gdzie w drugim dniu uroczystości (15 sierpnia) odbyły się m.in.: koncert orkiestry kolejowej, strzelanie do tarcz i zawody w kręgielni.


W międzywojniu w siedzibie brackiej i kompleksie organizowały swoje imprezy miejscowe Gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i Związek Powstańców Śląskich. W pierwszym przypadku należy wspomnieć o turnieju, w którym nagrodą była Państwowa Odznaka Sportowa (25 maja 1933 r.), zaś w drugim zmagania o Mistrzostwo Grupy Tarnogórskiej Związku Powstańców Śląskich i Odznakę Strzelecką (6 września 1936 r., 15 i 22 maja 1938 r.). Park Strzelecki i znajdujący się przy nim lokal był także miejscem, w którym odbyła się uroczystość z okazji poświęcenia sztandaru powstańców z powiatu strzeleckiego (w wyniku podziału Górnego Śląska nie zmienił przynależności politycznej i pozostał nadal po stronie niemieckiej). W Tarnowskich Górach znajdowała się siedziba tej Grupy Związku, a na wspomniane święto w dniu 17 czerwca 1934 roku przybyli przedstawiciele środowisk powstańczych z całego regionu. W kompleksie brackim przygotowano wówczas koncert oraz zabawę. Ta ostatnia, której towarzyszyć miało wiele atrakcji, została jednak odwołana ze względu na żałobę narodową ogłoszoną po zamordowaniu Ministra Spraw Wewnętrznych płk Bronisława Pierackiego przez ukraińskiego nacjonalistę (15 czerwca 1934 r.)

Siedzibę bracką i Park Strzelecki upodobały sobie także towarzystwa śpiewacze miejscowego Oddziału Związku Śląskich Kół Śpiewaczych. Po oficjalnych zmaganiach na scenie Domu Ludowego organizowano w kompleksie strzeleckim festyn poprzedzony występami miejscowych chórów i ogłoszeniem wyników wcześniejszego turnieju śpiewaczego. Dla przykładu tego typu impreza odbyła się z okazji VIII Zjazdu Okręgowego (12 czerwca 1932 r.) i XII Zjazdu Okręgu Tarnogórskiego (22 maja 1938 r.). Warto także nadmienić, iż w latach 30. XX wieku lokal bracki gościł osoby uczestniczące w uroczystości poświęcenia sztandaru Związku Zawodowego Kolejarzy na czele z byłym posłem na Sejm RP Józefem Adamkiem.

Kres działalności tarnogórskiego Bractwa Strzeleckiego (od lat 30-tych XX w. Kurkowego Bractwa Strzeleckiego) przyniósł wybuch II wojny światowej. Po 1945 r. prawie wszystkie zabudowania kompleksu, który przez ponad wiek służył tarnogórzanom uległy dewastacji, a następnie zostały rozebrane. Na miejscu dawnej siedziby towarzystwa, której początki sięgały roku 1804 wybudowano gmach, w którym dziś znajduje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Świadkiem wielu organizowanych tutaj imprez pozostał jedynie budynek, będący jedyną pozostałością po strzelnicy oddanej do użytku w 1904 roku (ul. Tadeusza Kościuszki 5). Dzięki podjętym działaniom przez tarnogórskie organizacje społeczne, kulturalne i naukowe został wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego dwa lata temu, czyli dokładnie w stulecie jego wybudowania, a pomimo tego stan budynku pozostawia wiele do życzenia. Warto także pomyśleć o uporządkowaniu skweru po dawnym Parku Strzeleckim i być może przywróceniu mu jego pierwotnej nazwy dla upamiętnienia miejsca, w którym odbywało się wiele ważnych dla naszego miasta imprez.

Krzysztof Gwóźdź

 

Europejski Król Strzelców

Tadeusz Żyła z Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie został Europejskim Królem Strzelców Historycznych. Tytuł ten zdobył 26 sierpnia w holenderskim mieście Hessvijk pokonując 600 pretendentów do tytułu.


Od lewej: Jacek Wicher - Król Okręgu Śląskiego, Król Rudy Śląskiej i Krzysztof Koszowski - Król tarnogórskiego bractwa

Okazał się najlepszym wśród uczestników strzelających do sylwetki kura zawieszonego na wysokości 20 m.


Tarnogórscy strzelcy z Królem Europy

Tego typu impreza na szczeblu europejskim odbywa się raz na trzy lata. Każde polskie bractwo - w tym również tarnogórskie - o tytuł Króla Kurkowego walczy co rok.


Reprezentacja tarnogórskich strzelców

Reprezentacja Polski liczyła 50 osób. Warto nadmienić, że w zawodach brali udział również przedstawiciele Bractwa Strzeleckiego z Tarnowskich Gór.

 

 

 

Imprezy...

  CZĘŚĆ I
CZĘŚĆ II

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa