Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

montes Nr 21

N U M E R  2 2  -   W R Z E S I E Ń   2 0 0 6 r.

 

 

Karol Gothard Langhans, Karol Ferdynand Langhans
Ostatnia droga księdza doktora Gustawa Klapucha
Imprezy u Strzelców
O Tarnowskich Górach w parlamencie
Rozmyślania o Górnym Śląsku
Triumfalny pochód czerwonych autobusów
Dożynki
Edukacja regionalna            - II wydanie
Kolejowy jubileusz
Ochotnicy z „Floriana”
„Serdeczni” żegnają lato
Lądowisko helikopterów w Tarnowskich Górach
Śląski humor
Skóra starego Rybki
Hedwig Konopka czy Jadzia Konopczanka?
Węglarze i kuźnicy
Bolesław Lubosz (1928-2001)-śląski literat i poeta
Poeci o smutnej stronie piękna
Wizyty pełne wrażeń
 

Sławni na tarnogórskiej ziemi cz. XIV

Karol Gothard Langhans,
Karol Ferdynand Langhans

13-14 lipca 1795 r.


Brama Brandenburska w Berlinie

Karol Gothard Langhans (1732-1808).

Architekt, wybitny twórca niemieckiego klasycyzmu, budowniczy Bramy Brandenburskiej w Berlinie.

Brama Brandenburska to najsłynniejszy symbol stolicy Niemiec, Berlina. Wybudowana w latach 1788-91 stanowi zamknięcie alei Unter der Linden. Pierwotnie łączyła się z pasem wałów i służyła jako odwach oraz komora celna. Dorycka kolumnada i belkowanie wzorowane jest na ateńskich Propylejach.

Twórcą bramy jest Karol Gothard Langhans. Urodził się na Śląsku w Kamiennej Górze.

Pierwsze budowle wzniósł na Śląsku: kościoły w Wałbrzychu, Sycowie, Dzierżonowie i Rawiczu oraz pałac w Pawłowicach. Najważniejszy był pałac Hatzfeldów we Wrocławiu (zniszczony w 1945 r.).

W 1786 r. został mianowany dyrektorem Oberhofbauamt w Berlinie. W stolicy Niemiec zbudował m.in. Szkołę Weterynarii, teatr dworski w pałacu Charlottenburgu. Zaprojektował wnętrza pałacu Bellevue - dziś jest to oficjalna rezydencja prezydenta Republiki Federalnej Niemiec.

Do Tarnowskich Gór przybył już jako uznany architekt. Towarzyszył mu m.in. syn Karol Ferdynand. Ten w księdze gości kopalni „Fryderyk” zapisał znamienne słowa: „Ich erstaune über die Kräfte der Menschen bey ihrem körperlichen Unvermögen!” („Jestem pod wrażeniem, jak wielka siła drzemie w kruchym ciele człowieka”).

Karol Gothard uznawany jest za najwybitniejszego twórcę wczesnego, niemieckiego klasycyzmu.


Karol Ferdynand Langhans (1781-1869).

Architekt, budowniczy pałacu „Unter der Linden” w Berlinie. Karol Ferdynand kontynuował dzieło ojca. Uznawany za wybitnego architekta następnego pokolenia stworzył wiele słynnych budowli.

We Wrocławiu zbudował kościół Jedenastu Tysięcy Dziewic oraz synagogę pod Białym Bocianem. Zaprojektował także gmach teatru i opery. Wówczas jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów z salą główną dla 1600 widzów.

W Berlinie wybudował dla króla Fryderyka Wilhelma III pałac „Unter der Linden”.

AkP, DaW

 

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa