Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

montes Nr 21

N U M E R  2 2  -   W R Z E S I E Ń   2 0 0 6 r.

 

 

 

 

 

 W NUMERZE:

Sławni na tarnogórskiej ziemi cz. XIV
Karol Gothard Langhans, Karol Ferdynand Langhans
Karol Gothard Langhans (1732-1808). Architekt, wybitny twórca niemieckiego klasycyzmu, budowniczy Bramy Brandenburskiej w Berlinie.

 

Ostatnia droga księdza doktora Gustawa Klapucha
Mała miejscowość Czyżowice pod Wodzisławiem Śląskim nie przeżyła jeszcze takiego napływu gości. Nowy kościół parafialny nie mieścił zgromadzonych na mszy świętej za duszę pochodzącego z tej wsi Gustawa Klapucha.

 

CZĘŚĆ II
Imprezy u Strzelców
Park Strzelecki i lokal bracki były także miejscem, gdzie organizowały swoje ważne imprezy liczne tarnogórskie organizacje.

 

O Tarnowskich Górach w parlamencie
Wywiad z tarnogórskim posłem na Sejm RP,
doktorem Tomaszem Głogowskim

 

Rozmyślania o Górnym Śląsku
Już przed 60 laty Julian Tuwim w „Modlitwie” („Kwiaty polskie”) zanosił do Boga: „niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość – sprawiedliwość”. Wyrażone przez poetę tęsknoty Polaków, towarzyszą im - jak się okazuje, nie tylko w obliczu narodowej klęski. Marzenia o państwie prawa i sprawiedliwości wyniosły ostatnio do zwycięstwa partię, która te wartości wpisała na swe sztandary i plakaty.

 

 

CZĘŚĆ II
Triumfalny pochód czerwonych autobusów
Chociaż autobusów przybywało, nie jeździły one przez całą dobę. Późnym wieczorem trzeba było liczyć na taksówkę.

 

Dożynki
Zwożeniu zboża z pola niejednokrotnie towarzyszyły zmagania z warunkami atmosferycznymi, jak deszcz czy grad. Wtedy nie było czasu na nic, często zapominało się w ciągu dnia o jedzeniu. Bywało, że w tygodniu padał deszcz a w niedzielę świeciło od rana słońce. Wtedy delegacja zacnych gospodarzy szła do księdza proboszcza, żeby prosić o zezwolenie na przywóz zboża z pola. Ksiądz zazwyczaj udzielał takiej dyspensy, ale po ostatniej mszy porannej - gdyż wieczornej w Tworogu nie było. 

 

Edukacja regionalna - II wydanie
W 2003 roku w Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej w Tarnowskich Górach powstał program nauczania „Edukacja regionalna dziedzictwo kulturowe w regionie (ziemia tarnogórska)”- przeznaczony do realizacji w liceach i technikach powiatu tarnogórskiego.

 

Kolejowy jubileusz
Kolej od dawna wrosła w życie i pejzaż Tarnowskich gór. Rok 2007 będzie rokiem jubileuszu 150 - lecia i okazją do wspomnień o wieku pary i ludziach, którzy odcisnęli swe piętno na tarnogórskim węźle.

 

Ochotnicy z „Floriana”
Ochotnicza Straż Pożarna w Strzybnicy swoich początków sięga XIX wieku. W kronice parafialnej widnieje zapis o gaszeniu pożaru w Rybnej w 1898 roku. Jako że nie zachowały się dokumenty oficjalnej daty powstania, rok ten uznano za początek istnienia straży.

 

„Serdeczni” żegnają lato
Wakacje dobiegły końca także w Stowarzyszeniu „Serdeczni”. W tym roku poza dorocznymi obozami integracyjnymi zorganizowano tam po raz pierwszy letnią spartakiadę.

 

Lądowisko helikopterów w Tarnowskich Górach
Niemalże w najwyższym punkcie szosy łączącej Tarnowice z Reptami istniało w XX wieku profesjonalne lądowisko śmigłowców. Właśnie mija jedna trzecia wieku od czasu, gdy zostało oddane do użytku.

 

CZĘŚĆ II
Śląski humor
Obecnie, „robią karierę” dowcipy rodem ze Śląska, zrozumiałe dla wszystkich Polaków. Ponieważ jest to jednak „śląski humor”, musi się wobec tego czymś wyróżniać od jego innych kategorii. Jakież są to wyznaczniki?.

 

Skóra starego Rybki
Niedzielne popołudnie upływało staremu Janowi Rybce na wpatrywaniu się w drzwi. Przeczuwał, że ktoś wejdzie, dlatego kiedy w jasności otwartej sieni zobaczył Piotrka, swojego syna szerokim gestem zaprosił go do środka.

 

Hedwig Konopka czy Jadzia Konopczanka?
Poszukując ciekawych antyków na giełdach staroci i w antykwariatach, natrafiam na interesujące dokumenty, które mogły powstać wyłącznie na terenie przygranicznym. Wśród nich przeważają listy, które wysyłały lub otrzymywały osoby zamieszkałe w naszym powiecie.

 

Węglarze i kuźnicy
Pierwotny człowiek, chcąc jak najdłużej zachować ogień bez jego powtórnego, jakże uciążliwego rozniecania, przysypywał ognisko ziemią. Po paru dniach, rozgrzebując je, znalazł nie tylko żarzące się jeszcze cząstki, ale też czarne resztki drewna, które paliły się wyśmienicie.

 

Bolesław Lubosz (1928-2001) śląski literat i poeta
W panteonie honorowych tarnogórzan Bolesław Lubosz znalazł się w 1999 roku i był tym wyróżnieniem szczególnie wzruszony. Oto on, z urodzenia przecież tarnogórzanin, z zamieszkania katowiczanin, w jakiś sposób wracał do swojej małej ojczyzny, miasta, o którym często wspominał w swojej twórczości. Miasta, w którym chciał osiąść i spędzić jesień swojego życia, bo jak pisał w jednym ze swoich wierszy:

 

Poeci o smutnej stronie piękna
Młodzi poeci, duchowi spadkobiercy ks. Jana - jak pokazują to nadsyłane przez nich prace - mają w sobie naprawdę dużo wrażliwości. Na tyle dużo, by pośród meandrów świata móc skupić się na trójkątnych liściach brzozy, zapachu akacji, ogórkach - które jak wiadomo rosną tylko nocą, na pszczole z cesarskiego złota i małej biedronce.

 

Wizyty pełne wrażeń
Rozmowa z Dagmarą Midą, kilkukrotną laureatką Tarnogórskiego Konkursu Poetyckiego

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] [ Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa