Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 20

N U M E R  2 1  -   C Z E R W I E C   2 0 0 6 r.

 Montes Nr 22

 

Fryderyk Wilhelm II Hohenzollern, Girolamo Lucchesini
Sądownictwo w dawnych czasach
Imprezy u Strzelców
Nabożeństwa górnicze
Ksiądz bibliofil
O doktorze, co do pracy chodził piechotą
O utopcu Frycku, Skarbniku i czarnych pstrągach w tarnogórskiej sztolni
Maibaum
Bonifacy Wyciszczok (1876-1938)
Europejski Piknik Rodzin Kolejarskich 2006
Młodzi piłkarze z Bernburga w Tarnowskich Górach
160 tysięcy na Akcję       Lato 2006
Garnizon Tarnogórski 1913-1920
Zasługi hrabiego Fryderyka von Redena dla rozwoju Górnego Śląska i Tarnowskich Gór
Profesor Florian Śmieja
Tarnogórskie Muzeum wyróżnione
Triumfalny pochód czerwonych autobusów
Trzy Rozalie i Ewa
Śląski humor
Jezus o upominaniu
Święto u Serdecznych
Orkiestra mandolinowa Rodziny Kolejowej
 

 

Garnizon Tarnogórski
1913 – 1920

Zakończenie wojny siedmioletniej między Prusami i Austrią, którą wygrały Prusy spowodowało wzmocnienie granic tego państwa. Za sprawą Fryderyka II Wielkiego w 1763 roku nastąpiło wprowadzenie do miasta Tarnowskie Góry szwadronu huzarów von Wernera i kompanii fizylierów Margrafa Heinricha. Miasto stało się na kilkanaście lat miastem garnizonowym. Jednak w latach dziewięćdziesiątych XVIII wieku oddziały opuściły miasto.

 

 


Grób Paula Gruna Bodzanowice

1 października 1913 roku nasze Tarnowskie Góry stały się miastem garnizonowym. Wprowadzono dwa regimenty: 11 Regiment Strzelców Konnych (Jäger Regiment zu Pferde Nr 11) i 3 Śląski Regiment Piechoty Nr 156 (3 Schlesisches Infanterie Regiment Nr 156). Zaprzysiężenie obu regimentów nastąpiło na rynku tarnogórskim przed burmistrzem Richardem Otte i radą miejską. Liczny udział wzięli również mieszkańcy miasta oraz organizacje społeczne takie jak: Związek Kombatantów Wojennych (Krieger Verein). Historyczne wydarzenie zostało zarejestrowane na kliszach tarnogórskich fotografów i wydawców widokówek. Alfred Adolph, Friedrich Roesner, Hans Rotter z Tarnowskich Gór, Johann Lukowski z Bytomia a także wydawnictwa „Versandhaus Weltkugel” i E. Horst & Co z Berlina wydały przepiękne widokówki z uroczystego powitania żołnierzy. Od tej pory bardzo często ukazywały się widokówki z motywami tarnogórskich regimentów.


Wprowadzenie oddziałów do Tarnowskich Gór

Koszary, czyli budynki i stajnie były dopiero w budowie, więc żołnierze 11 Regimentu Konnego i 3 Śląskiego Regimentu Piechoty Nr 156 wprowadzili się do baraków, a konie do prowizorycznych stajni w namiotach.


Parada garnizonu 27.01.1913r.

11 Regiment Konny powstał 1 października 1913 roku i był najmłodszym regimentem konnym w Cesarstwie Niemieckim. Składał się ze sztabu i pięciu szwadronów. Sztab i szwadrony od 1 do 4 stacjonowały w Tarnowskich Górach, a 5 szwadron stacjonował w Lublińcu.


Sztandar 3 Śląskiego Regimentu Piechoty nr 156

3 Śląski Regiment Piechoty Nr 156 powstał 31 marca 1897 roku w Brzegu. Od 1913 roku sztab i bataliony pierwszy oraz drugi zostają przeniesione do Bytomia, a trzeci batalion przeniesiono do Tarnowskich Gór. Do wybuchu wojny, urodziny Cesarza Wilhelma II, czy inne święta państwowe, były uświetniane przemarszem obu regimentów przez miasto i paradą na rynku. 28 lipca 1914 roku wybucha I Wojna Światowa. Ze względu na bliskość granicy z Rosją na rzece Brynicy (około 7 kilometrów do miasta) garnizon tarnogórski był postawiony w stan pełnej gotowości od pierwszych dni wojny.


Sztandar 11 Regimentu Konnego

Na początku lipca regiment konny powinien wyruszyć na poligon, jednak z powodu napiętej sytuacji zostaje w mieście. 30 lipca zaczyna patrolować prusko-rosyjską granicę.


Koszary Garnizonu Tarnogórskiego

Dzień później oba regimenty otrzymują rozkaz przejęcia ochrony granicy prusko-rosyjskiej w okolicy Kluczborka i Olesna. Z tarnogórskim 11 Regimentem Konnym wiąże się ciekawa historia z pierwszych dni I Wojny Światowej.


Prowizoryczne stajnie dla koni

W nocy część regimentu zostaje przetransportowana na swoje nowe pozycje, by chronić granicę. Połowa drugiego szwadronu zostaje skierowana do Olesna. 2 sierpnia 1914 roku obsadza pozycje na granicy w okolicy miejscowości Bodzanowice. Żołnierzem drugiego szwadronu był Paul Grun pierwszy poległy w I Wojnie Światowej. Mało kto dzisiaj o tym pamięta, a szkoda, bo to właśnie 11 Regiment Konny z Tarnowskich Gór poniósł pierwszą ofiarę wojny światowej. Patrol dwóch żołnierzy przekroczył granicę i dotarł do wsi Krzepice Stare. Nagle pojawił się oddział kozacki i ruszył w kierunku pruskiego patrolu. Z wieży kościoła padły śmiertelne strzały, które trafiły Paula Gruna.


11 Regiment Konny

Drugi zwiadowca powraca do oddziału. Mieszkańcy Krzepic Starych pochowali poległego żołnierza na swoim cmentarzu. 7 sierpnia 1914 roku ciało ekshumowano i przeniesiono na pruską stronę granicy do Bodzanowic. Po dojściu Hitlera do władzy Bodzanowice otrzymują nową nazwę miejscowości Grunsruh czyli w tłumaczeniu - miejsce spoczynku Paula Gruna. Naziści od 1933 roku organizowali przy grobie poległego huczne uroczystości. Na pierwszą imprezę 17 września 1933 roku zaproszono jego matkę, siostrę i siostrzeńca.

W następnych dniach wojny regiment zostaje przeniesiony na front zachodni. Wkracza do Belgii i Francji. Walczy pod Rossignol, Mass i Marną. W 1915 roku walczy w Szampanii, pod Argonnen i Artois.

W 1916 roku walczy na froncie w Polsce. Po zakończeniu I wojny światowej ponownie przejmuje ochronę granicy wschodniej. 17 sierpnia 1919 roku wybucha I Powstanie Śląskie. Powstańcy atakują koszary 11 Regimentu Konnego. Atak się nie udaje. Inicjatywę przejmuje regiment konny i doprowadza do zaprzestania walk. Oddział zostaje rozwiązany 11 lutego 1920 roku. Tradycje 11 Regimentu Konnego w okresie III Rzeszy kultywował Szwadron „A” Ósmego Pruskiego Regimentu Konnego.
3 Śląski Regiment Piechoty nr 156 całą I Wojnę Światową walczył we Francji. Rozpoczyna swoją kampanię wojenną bitwą pod Longwy-Longuyon. Następnie walczył pod Maas i Fleury. W 1915 roku uczestniczy w walkach w Szampanii i Arras.

W 1916 bierze udział w najstraszniejszych bitwach I Wojny Światowej pod Verdun i Sommą. Następnie Flandria, Arras, Artois, Armentieres i Kemmel. Po zakończeniu wojny bierze udział w ochronie wschodniej granicy. Tradycje 3 Śląskiego Regimentu Piechoty w okresie III Rzeszy przejęła 14 i 15 Kompania 3 Pruskiego Regimentu Piechoty.

W czasie I Wojny Światowej oba regimenty poniosły duże straty. W okresie międzywojennym w Bytomiu postawiono pomnik ku czci 3 Śląskiego Regimentu Piechoty Nr 156, który zniszczono po 1945 roku.

Po przejęciu Tarnowskich Gór przez Państwo Polskie w koszarach 11 Regimentu Konnego zakwaterowano 3 Pułk Ułanów imienia „Dzieci Warszawy”, a w koszarach 3 Śląskiego Regimentu Piechoty Nr 156 zakwaterowano 11 Pułk Piechoty.

Roman Gatys

 

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa