Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 20

N U M E R  2 1  -   C Z E R W I E C   2 0 0 6 r.

 Montes Nr 22

 

Fryderyk Wilhelm II Hohenzollern, Girolamo Lucchesini
Sądownictwo w dawnych czasach
Imprezy u Strzelców
Nabożeństwa górnicze
Ksiądz bibliofil
O doktorze, co do pracy chodził piechotą
O utopcu Frycku, Skarbniku i czarnych pstrągach w tarnogórskiej sztolni
Maibaum
Bonifacy Wyciszczok (1876-1938)
Europejski Piknik Rodzin Kolejarskich 2006
Młodzi piłkarze z Bernburga w Tarnowskich Górach
160 tysięcy na Akcję      Lato 2006
Garnizon Tarnogórski 1913-1920
Zasługi hrabiego Fryderyka von Redena dla rozwoju Górnego Śląska i Tarnowskich Gór
Profesor Florian Śmieja
Tarnogórskie Muzeum wyróżnione
Triumfalny pochód czerwonych autobusów
Trzy Rozalie i Ewa
Śląski humor
Jezus o upominaniu
Święto u Serdecznych
Orkiestra mandolinowa Rodziny Kolejowej
 

 

Nabożeństwa górnicze

Począwszy od roku 1784, dnia 16 lipca, w rocznicę nowoodkrycia pierwszych pokładów kruszcu, odprawiano corocznie uroczyste nabożeństwo w kościele ewangelickim oraz katolickim.

Pastor otrzymywał za to od Wyższego urzędu górniczego we Wrocławiu 20 tal, zaś katolickiego księdza początkowo nie wynagradzano. Na wniesione zażalenie przyznano księdzu 6 talarów, z czego oddał muzykantom i kościelnemu 3 talary. Niemieckim (protestanckim) górnikom kasa górnicza płaciła świece na ofiarę, zaś polscy górnicy sami musieli sobie świece kupować. Z tego powodu powstał długotrwały spór, który tem się zakończył, że kasa górnicza zniosła ofiarę świecową i w zamian tej przyznała pastorowi do pierwszych 20 tal. jeszcze 5 tal. Ksiądz katolicki wyszedł z niczem.

Uroczystość górnicza zaczynała się zwykle w przeddzień wieczorem muzyką i pochodem z pochodniami. W sam dzień uroczystości, o świcie, po wesołej pobudce zgromadzili się górnicy i urzędnicy przy bramie krakowskiej i pochodem ruszali na rynek przed urząd górniczy, gdzie odebrano sztandary. Następnie odprawiono nabożeństwo naprzód w kościele ewangelickim, a potem w kościele katolickim. Po nabożeństwie pochód powracał przed urząd górniczy, oddawano chorągwie i znów ruszał do bramy Krakowskiej, gdzie się rozwiązywał. Urzędnicy następnie udawali się na wspólną ucztę obiadową do urzędu gómiczego i uroczystość kończyła się wesołą hulanką. Z okazji uroczystości ogłaszano sprawozdanie z czynności górniczej i hutniczej z podaniem całego dobywania i obrotu, które zwykle wykazywały nadzwyczajne zyski.

Należy zaznaczyć, że kazania uroczyste w kościele ewangelickim wygłaszano w pierwszym i drugim roku w języku niemieckim, a w trzecim roku w języku polskim; zaś w kościele katolickim odbywało się kazanie niemieckie przed nabożeństwem, a polskie kazanie po nabożeństwie.

Miasto swego czasu liczyło 1450 mieszkańców. Ludność tubylcza przeważnie była katolicka i polska, jedynie urzędnicy, prawie sami przybysze, byli Niemcami i protestantami; liczba ich wynosiła około 120 osób, nie duża ale wpływowa.

Jan Nowak,
Kronika miasta i powiatu Tarnowskie Góry, 1927

 

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa