Montes Nr 20

N U M E R  2 1  -   C Z E R W I E C   2 0 0 6 r.

 Montes Nr 22

 

 

 

 

 W NUMERZE:

Sławni na tarnogórskiej ziemi cz. XIII
Fryderyk Wilhelm II Hohenzollern, Girolamo Lucchesini
Fryderyk Wilhelm II Hohenzollern (1744-1797) Król Prus i elektor Brandenburgii. Girolamo Lucchesini (1751-1825)
Pruski dyplomata, wcześniej ambasador w Warszawie

 

Sądownictwo w dawnych czasach
Sądownictwo było w Tarn. Górach wzorowo wprowadzone. Najwyższą władzę sądową miał dziedzic ziemi bytomskiej–tarnogórskiej na Świerklańcu, który mianował miejskiego sędziego, nazwanego wówczas wójtem.

 

CZĘŚĆ I
Imprezy u Strzelców
Jednym z najbardziej popularnych miejsc wypoczynku oraz życia towarzyskiego tarnogórzan przez ponad sto lat był kompleks istniejącego od 1780 roku Bractwa Strzeleckiego (Schützengilde).

 

Nabożeństwa górnicze
Począwszy od roku 1784, dnia 16 lipca, w rocznicę nowoodkrycia pierwszych pokładów kruszcu, odprawiano corocznie uroczyste nabożeństwo w kościele ewangelickim oraz katolickim.

 

 

Ksiądz bibliofil
O księdzu Franciszku Kokocie, znanym duszpasterzu tarnogórskim, zasłużonym i światłym przewodniku po meandrach tarnogórskiego życia kulturalnego i społecznego na przełomie XIX i XX wieku, nie pisze się wiele. Skromne przekazy nie pozwalają naświetlić obiektywnie tej szlachetnej postaci w sposób w jaki byśmy chcieli oddać pełnię jej pracowitego i oddanego ludziom życia.

 

O doktorze, co do pracy chodził piechotą
Jedną z ciekawszych postaci górnośląskiego środowiska medycznego czasów PRL-u był Bolesław Bara. Współpracownicy zapamiętali go jako człowieka o niezwykłym sercu dla pacjentów, choć jednocześnie roztrzepanego, nieuporządkowanego i mającego swoje dziwactwa. W 2006 roku przypada osiemdziesiąta rocznica urodzin Bolesława Bary.

 

O utopcu Frycku, Skarbniku i czarnych pstrągach w tarnogórskiej sztolni
Ten utopiec uchodził za niesamowicie mądrego, chociaż na pierwszy rzut oka nic na to nie wskazywało. Dopiero bliższy z nim kontakt dawał podstawy do takich wniosków.

 

Maibaum
Zwyczaj stawiania „Maibaumów” (drzew majowych,
na Śląsku nazywanych mojami) datuje się co najmniej
na XVI w.

 

Bonifacy Wyciszczok (1876-1938)
W 2006 r. mija 130. rocznica urodzin Bonifacego Wyciszczoka – jednego z czołowych działaczy plebiscytowych a zarazem powstańca śląskiego, przez całe życie związanego ze swymi ukochanymi Tarnowskimi Górami.

 

Europejski Piknik Rodzin Kolejarskich 2006
W dniu 3 czerwca na terenie Kolejowego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Tarnowskich Górach, pod patronatem honorowym prof. Genowefy Grabowskiej odbył się już po raz trzeci, Europejski Piknik Rodzin Kolejarskich 2006.

 

Młodzi piłkarze z Bernburga w Tarnowskich Górach
W Tarnowskich Górach w dniach 24 – 28 maja br. przebywała grupa 23 sportowców i ich opiekunów z klubu sportowego TV „Askania” Bernburg.

 

160 tysięcy na Akcję Lato 2006
Gmina Tarnowskie Góry w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w okresie 26.06 - 30.08 jest organizatorem Akcj Lato 2006 dla dzieci i młodzieży pozostającej w czasie wakacji w mieście.

 

 

Garnizon Tarnogórski 1913-1920
Zakończenie wojny siedmioletniej między Prusami i Austrią, którą wygrały Prusy spowodowało wzmocnienie granic tego państwa. Za sprawą Fryderyka II Wielkiego w 1763 roku nastąpiło wprowadzenie do miasta Tarnowskie Góry szwadronu huzarów von Wernera i kompanii fizylierów Margrafa Heinricha. Miasto stało się na kilkanaście lat miastem garnizonowym. Jednak w latach dziewięćdziesiątych XVIII wieku oddziały opuściły miasto.

 

CZĘŚĆ II
Zasługi hrabiego Fryderyka von Redena dla rozwoju Górnego Śląska i Tarnowskich Gór
Kierowanie kopalnią należało do mianowanego przez WUG stychmistrza (Schichtmeister), do którego uprawnień należało angażowanie robotników, nadzór nad ich pracą, nabywanie niezbędnych materiałów, kierowanie funduszami kopalni, sprzedaż wydobytych minerałów, pokrywanie ciążących na kopalni opłat. Kierownictwo techniczne robót górniczych należało do wyznaczonego przez WUG sztygara (Steiger).

 

Wybitni Tarnogórzanie
Profesor Florian Śmieja
Profesor Florian Ludwik Śmieja, jeden z najwybitniejszych iberystów, poeta, tłumacz literatury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej, eseista, profesor University of Western Ontario w Kanadzie, a także uniwersytetów Londyńskiego, Wrocławskiego i Opolskiego. 

 

Tarnogórskie Muzeum wyróżnione
Muzeum w Tarnowskich Górach otrzymało nagrodę za konserwację obrazu „Portret mężczyzny w czarnym stroju z koronkowym kołnierzem” w konkursie Marszałka Województwa Śląskiego na Wydarzenie Muzealne Roku

 

CZĘŚĆ I
Triumfalny pochód czerwonych autobusów
Miejska komunikacja autobusowa na ziemi tarnogórskiej przeżywała swój rozkwit w drugiej połowie dwudziestego wieku. Początki były skromne, lecz później zdarzały się nawet linie międzywojewódzkie. Czerwone autobusy - bo tak je popularnie nazywano - z powodzeniem znalazły sobie miejsce w pejzażu Tarnowskich Gór.

 

Trzy Rozalie i Ewa
Rozmowa z Bogumiłą Rostkowską,
autorką śląskiej sagi rodzinnej

 

CZĘŚĆ I
Śląski humor
W ożywionej ostatnimi laty dyskusji nad pojęciem „śląskości” dominują przykłady zaczerpnięte z historii, socjologii, etnografii. Z pewnością taki warsztat badawczy przydaje tematowi rangi i tworzy solidną bazę do dalszych studiów.

 

Jezus o upominaniu
Homilia wygłoszona na XXIII niedzielę zwykłą
w roku 1975 w kościele św. Józefa w Tarnowskich Górach

 

Święto u Serdecznych
Jak co roku 26 maja Stowarzyszenie “Serdeczni” świętowało uroczysty Dzień Matki obchodzony łącznie z Dniem Dziecka. - Każdego roku łączymy te uroczystości, uważamy bowiem, że jest jedna wielka miłość – miłość matki do dziecka i dziecka do matki, mówi Gabriela Kowalska, Prezes Stowarzyszenia “Serdeczni”.

 

Z dziejów kultury muzycznej miasta
Orkiestra mandolinowa Rodziny Kolejowej
Tradycja w szerokim spektrum pojęciowym terminu - to przekazywanie zasad, wartości i obyczajów następnym pokoleniom. Istnieje pogląd, że wśród miast śląskich Tarnowskie Góry, mogą poszczycić się bogatymi i wręcz unikalnymi tradycjami muzycznymi.

 
Tarnowskie Góry na dawnej pocztówce

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] [ Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa