Skip to content
Herman Luchs Drukuj Poleć znajomemu
Uratowany kościół św. Marcina
Uratowany kościół św. Marcina

pierwszy konserwator zabytków

Herman Luchs urodził się w1826 roku w rodzinie radcy bytomskiego sądu powiatowego. Po ukończeniu kształcenia został nauczycielem. Pozazawodową pasją Hermanna Luchsa była historia sztuki. Angażował się szczególnie w sprawy ochrony zabytków.

Czytaj całość
 
Stanisław Wojciechowski (1869-1953) Drukuj Poleć znajomemu
 
 
Sławni na tarnogórskiej ziemi cz. XXVIII

Prezydent II Rzeczypospolitej 19 czerwca 1923

Stanisław Wojciechowski pochodził z niezamożnej rodziny szlacheckiej. Urodził się w Kaliszu. Od młodości związany z działalnością konspiracyjną. Współzałożyciel PPS.

Czytaj całość
 
Z archiwum Tarnogórzan Drukuj Poleć znajomemu

 
 
Dzięki uprzejmości Pani Apolonii Piwowarczyk prezentujemy zdjęcie ołtarza, który znajdował się na terenie rzeźni przy ulicy Nakielskiej.

Fotografia zrobiona została przez mamę Pani Apolonii, 23 czerwca 1946r., podczas obchodów święta Bożego Ciała parafii św. Jana (Kamilianie).

Czytaj całość
 
Karol Maksymilian hrabia Henckel von Donnersmarck Drukuj Poleć znajomemu

 
 
(12 II 1642-18 VIII 1720)

Poczet tarnogórski

Pan Tarnowskich Gór w latach 1671-1716. Był młodszym synem hrabiego Jerzego Fryderyka i jego żony Anny Heleny von Kaunitz. Urodził się zimą 1642 r. w Świerklańcu. W 1668 r. ożenił się z Elżbietą Katarzyną córką barona von Maltzan, pana stanowego na Miliczu. Gdy zmarła sześć lat później, szybko ożenił się powtórnie z Heleną Jadwigą, córką hrabiego Karola Maurycego von Roedern.

Czytaj całość
 
Fodinae Tarnovicenses Drukuj Poleć znajomemu
Pieczęć z dokumentu w języku polskim z roku 1654
Pieczęć z dokumentu w języku polskim z roku 1654

O tarnogórskich pieczęciach i nazwie miasta

W Archiwum Państwowym w Katowicach znajduje się 8 szczególnie starannie wykonanych dokumentów pergaminowych wystawionych w XVII wieku przez władze Tarnowskich Gór. Akta te są cennym źródłem poznania nie tylko historii miasta, ale także jego heraldyki, a nawet sztuki kaligrafii.

Czytaj całość
 
Dzieje tarnogórskich Żydów Drukuj Poleć znajomemu
 
 
C Z Ę Ś Ć  V

Po pierwszej wojnie światowej doszło do zmniejszenia się liczby wyznawców judaizmu zamieszkujących Górny Śląsk. Na tę sytuację miały wpływ działania wojenne toczące się na różnych frontach Europy, w których ginęli również Żydzi z tego terenu powołani do armii niemieckiej bądź austriackiej.

Czytaj całość
 
Witraże kościoła św. Marcina Drukuj Poleć znajomemu

 
 
Witraż - ozdobne wypełnienie okna lub rozety wykonane z kawałków kolorowego szkła wprawianych w ołowiane ramki, stosowane głównie w kościołach. Ramki stanowią kontur rysunku. Kreskowanie na szkle lub malowanie na nim przeźroczystymi farbami podkreśla charakterystyczne elementy (głowę, oczy, ręce, fałdowanie szat, cieniowanie figur itp.). Mozaikę szklaną prześwitującą w otworach okiennych jako pierwsi zastosowali Arabowie.

Czytaj całość
 
Zapomniany Carnall Drukuj Poleć znajomemu

 
 
Miasto nasze z pewnością tego człowieka nie zachowało „we wdzięcznej pamięci”, na co sobie stokrotnie zasłużył. Wiedza o nim jest znikoma, dowody pamięci – żadne, dom, w którym mieszkał, rozsypuje się. Powie ktoś: a kim on był, by pamięć naszą zajmował i wdzięczność zaskarbiał? - Był faktycznym (wyjaśnię niżej, co rozumiem pod tym określeniem) założycielem i wieloletnim dyrektorem jednej z najstarszych uczelni technicznych w Europie, jedynej na Śląsku szkoły górniczej, wychowawcą pierwszych kadr górniczych, starostą górniczym Śląska.

Czytaj całość
 
Ani śladu po Urzędzie Górniczym Drukuj Poleć znajomemu

Urząd na filiżance z Serwisu Carnalla
Urząd na filiżance z Serwisu Carnalla
Przez blisko trzysta lat w miejscu dzisiejszego ratusza stał przy tarnogórskim rynku budynek Urzędu Górniczego. Obecnie zachowały się jedynie rysunki i plany oraz niewyraźne zdjęcia tej budowli, która odegrała ważną rolę w historii miasta

Od chwili powstania Tarnowskich Gór ważną rolę odgrywał w tej górniczej osadzie, a później mieście, Urząd Górniczy. Pierwsze wzmianki o utworzeniu urzędu, w którym gwarkowie i górnicy zgłaszali podjęcie wydobycia kruszców srebra, znalazły się w Ordunku Gornym z 1528 roku.

Czytaj całość
 
Groty miasta Gwarków Drukuj Poleć znajomemu

Kościół pw. św. Piotra i Pawła
Kościół pw. św. Piotra i Pawła
Minął maj­ - najpiękniejszy w roku miesiąc. To w maju najbujniej rozwija się przyroda, która upiększa nasze ogrody, miejskie parki, skwery, lasy i pola oraz polski krajobraz. To piękno przyozdobione woniejącymi kwiatami i krzewami, zachęca do wędrówek pieszych czy rowerowych.

Moja mama, jeszcze w okresie przedwojennym śpiewała: „Piękny maj, Trzeci maj, dla Polaków błogi raj”, jak też aktualną piosenkę „Gdy przyjdzie maj, zakwitną bzy...”

Czytaj całość
 
Rycerskie początki Drukuj Poleć znajomemu

 
 
Górnośląska szlachta – Wrochemowie CZ. I

Według legendy przodek rodu jeszcze jako dziecko spotkał nimfę wodną, rusałkę. Ta skusiła go aby poszedł za nią, przybrawszy postać pięknego łabędzia. Chłopca poprowadziła do swego  podwodnego pałacu. 

Czytaj całość
 
Grosze dla ubogich Drukuj Poleć znajomemu

Od chwili powstania miasta w Tarnowskich Górach mocno rozwinął się system pomocy społecznej. Gwarkowie dbali o chorych, wdowy, sieroty i żebraków

Czytaj całość
 
1766 - najstarsza panorama miasta Drukuj Poleć znajomemu

 
 
Friedrich Bernhard Werner, autor najstarszego zachowanego widoku Tarnowskich Gór urodził się w roku 1690 w Kamieńcu Ząbkowickim jako syn bezrolnego chałupnika. W młodości uczył się w gimnazjum jezuickim w Nysie. Naukę jednak szybko porzucił, zaciągając się do służby w cesarskim wojsku w Norymberdze.

Czytaj całość
 
W poszukiwaniu zaginionego Drukuj Poleć znajomemu
 
 
Obrazy Mieczysława Muławskiego - Część V

Remiza strażacka

Wojny nie raz w historii niweczyły trudy mieszkańców dawnych Tarnowskich Gór. Woda zalewająca kopalnie, omal nie położyła przedwcześnie kresu kruszcowemu górnictwu. Zaś przeciwny jej żywioł – ogień, trawił w pożarach drewnianą niegdyś zabudowę miasta.

Czytaj całość
 
Zmiany komunikacji autobusowej w 1993 roku Drukuj Poleć znajomemu
Bilet miesięczny WPK (1988 r.)
Bilet miesięczny WPK (1988 r.)
CZĘŚĆ II

Letnie miesiące przyniosły uruchomienie kilku nowych linii oraz pojedynczych kursów na liniach już istniejących, co można pewnie tłumaczyć zwiększoną ruchliwością ludzi w czasie wakacji związaną z wyjazdami za miasto czy nad jezioro.

Czytaj całość
 
Ja Ślązak, ja Polak, ja Europejczyk Drukuj Poleć znajomemu
Rozmyślania o Górnym Śląsku

Pod takim tytułem przeprowadzono badania socjologiczne wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych: „Tożsamość i patriotyzm, a zakorzenienie społeczno-kulturalne młodzieży szkolnej w województwie śląskim”.

Czytaj całość
 
Tarnogórzanie w Górnośląskim Związku Strzeleckim Drukuj Poleć znajomemu

Puchar zdobyty przez tarnogórską reprezentację podczas zawodów związkowych w 1909 r.
Puchar zdobyty przez tarnogórską reprezentację podczas zawodów związkowych w 1909 r.
W 1847 r. Bractwo Strzeleckie Berlińczyków (Berliner Bürger-Schützen Gilde) założone przez Fryderyka II Wielkiego obchodziło jubileusz stulecia. Podczas zjazdu podjęto nieudaną próbę utworzenia ogólnoniemieckiego związku strzeleckiego. W uroczystościach, które odbyły się od 19 do 23 lipca 1847 r., uczestniczyli także przedstawiciele tarnogórskiej konfraterni: inspektor towarzystwa Anton Klausa oraz przedsiębiorca górniczy i hutniczy von Koschembar. Okazało się, że idee zjednoczeniowe zainicjowane spotkaniem berlińskim łatwiej było zrealizować w regionie.

Czytaj całość
 
Spojrzenie w przeszłość Drukuj Poleć znajomemu
Muzyczne portrety

Kultura to pojęcie szerokie, definiowane na różnych poziomach i w wielu kontekstach. Według jednej z nich ustalonej przez Stefana Czarneckiego - jest ona zbiorowym dobrem, owocem twórczego i przetwórczego wysiłku niezliczonych pokoleń. To całokształt zobiektywizowanych elementów dorobku społecznego, wspólnych szeregowi grup z racji swej obiektywności ustalonych i zdolnych rozszerzać się przestrzennie. Konstytutywne znaczenie w tym ujęciu ma więc również działalność instytucji i placówek ją promujących. 

Czytaj całość