Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 4

WYDANIE SPECJALNE  -  M A R Z E C   2 0 0 1 r.

Montes Nr 5

 

Karol de Lorraine
Tarnogórscy starostowie
Donnersmarckowie innym, nie tylko sobie
Z dziejów hutnictwa nad Małą Panwią
Tajemnice ukrytego pałacu
 

 

Tarnogórscy starostowie

Powiaty na Śląsku zostały utworzone na mocy edyktu króla pruskiego Fryderyka II Wielkiego z 26 listopada 1741 roku. Jednym z nowoutworzonych był powiat bytomski. Siedzibą władz tego powiatu aż do 1818 roku był nie Bytom, lecz Tarnowskie Góry.

 

Terytorialnie powiat bytomski pokrywał się z granicami dawnego bytomskiego państwa stanowego, gdzie rządzili Henckel von Donnersmarckowie, podzieleni na linie bytomską i tarnogórską.

Starostwie bytomscy urzędujący w Tarnowskich Górach:

• Gottlieb Christian von Rymułtowski und Kornitz - 1743 - 1761
• Ernst von Rosteck und Goldmannsdorf - 1761 - 1771
• Erdmann Gustaw hr. Henckel von Donnersmarck - VI 1771 - III 1804
• Karol Traugott hr. Henckel von Donnersmarck - 1804 - II 1840 (1 X 1818 roku przeniósł się do Bytomia)

 

 


Józef Korol, starosta tarnogórski 1931-1935
(fot. ze zbiorów Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej)

Ponownie Tarnowskie Góry stały się siedzibą starosty powiatowego na mocy edyktu z 27 marca 1873 roku, gdy po podziale dawnego powiatu bytomskiego powstał m.in. powiat tarnogórski. Cztery lata później - 1 kwietnia 1877 roku - starosta tarnogórski wprowadził się do nowej siedziby przy ówczesnej Hugostraße, a dzisiejszej ul. Sienkiewicza.

Starostowie tarnogórscy:

1873-1922
Cesarstwo Niemieckie
• Barchewitz - 1873-1884 (do 1875 p.o. starosta)
• Baron von Varnbüler - 7 II 1884 - 1891 (do 4 XII 1884 starosta komisaryczny)
• von Falkenhayn - 10 I 1891 - 25 VI 1898
• baron von Tschammer und Quaritz - 1898 (p.o. starosta)
• von Schwerin - 11 VIII 1898 - 1 IV 1905
• Friedrich Wilhelm hr. zu Limburg-Stirum - 16 XI 1905 - III 1914
• Waldemar von Brockhausen - 1 IV 1914 - 1922
(7 II 1920 - w związku z plebiscytem do miasta wkroczyły wojska francuskie)

1922-1939
II Rzeczpospolita
• Walenty Olearczyk - 1922 - 1925
• Sławomir Żuławski - 1925 - 1927
• Władysław Bocheński - 1927 - 1931
• Józef Korol - 1931 - V 1935
• Paweł Mierzwa - V 1935 - 1939

II wojna światowa
III Rzesza
• Alexander baron von Wangenheim - 2 IX 1939 - 1945

Po II wojnie światowej
• Wilhelm Dyjas - I 1945 - 20 III 1945
• Wincenty Łukomski - III 1945 - 6 VIII 1945
• Józef Marek - VIII 1945 - XI 1946
• Józef Grzegorzek - XI 1946 - 1948

Opr. AKP

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa