Montes Nr 4

WYDANIE SPECJALNE  -  M A R Z E C   2 0 0 1 r.

Montes Nr 5

 

 

 

 

 W NUMERZE:

Sławni na tarnogórskiej ziemi
Karol de Lorraine
Książę Lotaryngii, feldmarszałek austriacki
Lotaryńczycy to jedna z najstarszych dynastii Europy. Jej praprzodkiem był hrabia Hugo z Alzacji. Jego prawnukowie Adalbert i Gerard IV otrzymali w XI wieku w dziedziczne władanie Górną Lotaryngię. W Polsce panował wówczas Kazimierz I Odnowiciel..

Tarnogórscy starostowie
Powiaty na Śląsku zostały utworzone na mocy edyktu króla pruskiego Fryderyka II Wielkiego z 26 listopada 1741 roku. Jednym z nowoutworzonych był powiat bytomski. Siedzibą władz tego powiatu aż do 1818 roku był nie Bytom, lecz Tarnowskie Góry.

Fundacje śląskich arystokratów
Donnersmarckowie innym, nie tylko sobie
Księciu Guido ze Świerklańca wypominano, iż w jego zakładach robotnik dostawał mniej o kilka fenigów od średniej płacy na Górnym Śląsku. Hrabiego Hugo z Siemianowic oskarżano o przeznaczanie sporych sum na ukochane konie i wydawanie dużych pieniędzy na organizowanie ich występów na angielskich derbach.

Z dziejów hutnictwa nad Małą Panwią
Ponad siedemdziesiąt lat temu ukazała się informacja o odkryciu w zbiorach Biblioteki kapitulnej w Gnieźnie (ks. Formanowicz w 1929 r.), jednego z cenniejszych zabytków piśmiennictwa górnośląskiego, dzieła Walentego Roździeńskiego, mistrza kuźniczego.

Nieznane zabytki
Tajemnice ukrytego pałacu
Szałsza - miejscowość niedaleko Gliwic. Przejeżdżając wielokrotnie z Gliwic w kierunku Tarnowskich Gór mało kto zdaje sobie sprawę, że tuż za ścianą drzew na zachód od drogi znajduje się niewielki, ale warty zobaczenia pałac. Powstał pod koniec XVIII wieku. Ostatnie ponad sto lat przed II wojną światową mieszkała tam rodzina von Groeling.

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] [ Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa