Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 8

N U M E R  9   -   2 6   M A R C A   2 0 0 2 r.

 Montes Nr 10

 

300 lat temu
Franciszek Miodek
Kościół w Sączowie
Bouterweckowie
Stary zamek
Z różnych stron Europy
Nauczycielskie tradycje
Kolejarze tarnogórskiej kulturze cz.III
Stanisław Jan Jabłonowski
Kościół p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła
Śląski wzorzec
Tropiciel słów
Od Blachów do Warkoczów
Tarnogórski teatr amatorski
Rys historyczny  wodociągów cz.VIII
Życie społeczno-kulturalne
Wiekowa ale kosztowna szkoła
Tarnogórski Konwikt Biskupi cz.II
Rozmyślania nad Ziemiami Odzyskanymi
Szkolni Inspektorzy
Winda z Edwardem Gierkiem
Wielkanoc u grofa
Śląskie kamienie cz. VIII
 

Tarnogórski Pegaz

Tropiciel Słów

Początek 2002 roku był dla tarnogórskich twórców i animatorów kultury podsumowaniem ubiegłorocznych dokonań, zwieńczonym wręczeniem nagrody Burmistrza. Wiceburmistrz Stanisław Beśka, podsumowując wydarzenia kulturalne minionego roku, docenił ich rangę (często miały zasięg regionalny, a nawet ogólnopolski). Niestety - podkreślił wiceburmistrz - jesienią pożegnaliśmy na zawsze wybitnego tarnogórzanina, honorowego obywatela naszego miasta, cenionego pisarza Bolesława Lubosza.

Działalność Bolesława Lubosza, która często była związana z Tarnowskimi Górami jest na pewno warta ocalenia i zapisania w pamięci. ,,Można na nim polegać podobnie jak na górnikach pracujących pod ziemią. Jego wiersze poświęcone tym ludziom należą do najpiękniejszych jakie tłumaczyłem.


Bolesław Lubosz na jednym ze spotkań
z tarnogórzanami


Publikowały je liczne niemieckie antologie (...) i tak jak górnicy urabiają węglowe złoża, w podobny sposób on krząta się przy słowie (...). Tropiciel słów” - pisał o Luboszu wybitny poeta, germanista mieszkający w Berlinie, Henryk Bereska.

Lubosz urodził się w Tarnowskich Górach 11 stycznia 1928r., gdzie jego ojciec osiadł po zakończeniu trzeciego powstania i pracował w miejscowym węźle kolejowym. Z Tarnowskimi Górami związane są jego lata dzieciństwa oraz młodości. Po maturze w Liceum im. Księcia Jana Opolskiego (dzisiaj LO im. S.Staszica) studiował w Uniwersytecie Jagiellońskim polonistykę i slawistykę. Po wojnie razem z panem Miłowanowem zrekonstruował miejską bibliotekę publiczną (Luboszowie ukrywali podczas okupacji księgozbiór biblioteki gminnej ze Strzybnicy) oraz stworzył zalążki kół: dramatycznego i muzycznego. Działał w harcerstwie, był drużynowym w Szkole Ćwiczeń, członkiem miejscowej Komendy Hufca, przy której wraz z bratem Jerzym założył bibliotekę, głównie z własnych, rodzinnych zbiorów.

Po studiach pan Bolesław, jako mieszkaniec Tarnowskich Gór, z wielkim zaangażowaniem pracował przy powołaniu do życia Towarzystwa Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Pierwszym prezesem Towarzystwa był sztygar Alfons Kopia, a sekretarzem generalnym - Bolesław Lubosz. To właśnie dzięki, między innymi, ich działalności ocalał budynek „Sedlaczka” i rozpoczęto profesjonalną penetrację tarnogórskich podziemi; zorganizowano także pierwszą wystawę muzealną. W tym czasie ściągnął Lubosz do Tarnowskich Gór wybitnych pisarzy, np.: Gustawa Morcinka, Wilhelma Szewczyka, czy Zdzisława Hierowskiego, by pozyskać ich poparcie dla działań organizującego się Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.

Bolesław Lubosz rozpoczął wielką popularyzatorską kampanię w prasie wojewódzkiej, jak i ogólnopolskiej, na temat historii i literatury Tarnowskich Gór. Wynikiem tych starań pisarskich jest między innymi książka „Kraina gwarków i lasów”, opowiadająca o przeszłości i teraźniejszości miasta gwarków (wydana w 1966r.). Ma w swoim dorobku pisarskim 50 powieści, tomów wierszy, esejów, opowiadań oraz sztuk teatralnych. Zdobył nimi uznanie w całej Polsce, a jego książki tłumaczone były na języki: niemiecki, czeski, łużycki. Był również tłumaczem literatury niemieckiej. Za swoją twórczość otrzymał wiele nagród i wyróżnień.

Lubosz w wielu opowiadaniach i esejach eksponuje temat związany z ziemią tarnogórską. Jego wybitny i uznany poemat ,,Cztery pory odkupienia” zaczyna się od słów: ,,Zacznijmy od zmartwychwstania tarnogórskich traw i drzew...”.

Ten znany i ceniony pisarz, choć mieszkał w Katowicach, był ciągle obecny w rodzinnym mieście; brał udział w wielu ważnych wydarzeniach kulturalnych, a spotkania z nim np. w ,,Wieczorze pod renesansowym stropem”, w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Tarnogórskiej czy galerii Pod-Nad gromadziły licznie tarnogórzan. Przez wiele lat był jurorem w Tarnogórskim Konkursie Poetyckim pod patronatem ks. J.Twardowskiego i opieką burmistrza miasta. Jego wiedza i doświadczenie literackie pozwoliły odkrywać młode talenty, a konkursowi nadały ogromnej rangi.

Sobie zapisujemy przetrwanie ocalając to, co wartościowe i cenne dla kultury naszej małej ojczyzny. To wystarczający powód, by przypomnieć kim dla naszego miasta jest Bolesław Lubosz.

Stanisława Szymczyk

 

 

Herbarz Tarnogórski

Hörning
Tarnowscy
Wrbna

Śląskie rzemiosło

Kowale ślusarze

Tarnogórskie Kolekcje

Fotografie Jana Melcera
Śląska porcelana
Dawne widokówki

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa