Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 8

N U M E R  9   -   2 6   M A R C A   2 0 0 2 r.

 Montes Nr 10

 

300 lat temu
Franciszek Miodek
Kościół w Sączowie
Bouterweckowie
Stary zamek
Z różnych stron Europy
Nauczycielskie tradycje
Kolejarze tarnogórskiej kulturze cz.III
Stanisław Jan Jabłonowski
Kościół p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła
Śląski wzorzec
Tropiciel słów
Od Blachów do Warkoczów
Tarnogórski teatr amatorski
Rys historyczny  wodociągów cz.VIII
Życie społeczno-kulturalne
Wiekowa ale kosztowna szkoła
Tarnogórski Konwikt Biskupi cz.II
Rozmyślania nad Ziemiami Odzyskanymi
Szkolni Inspektorzy
Winda z Edwardem Gierkiem
Wielkanoc u grofa
Śląskie kamienie cz. VIII
 

CZĘŚĆ III

Kolejarze tarnogórskiej kulturze

Działalność Domu Kultury Kolejarza
w Tarnowskich Górach od sierpnia 1953r.
do 1968r.

Zespół Teatralny za wystawienie w eliminacjach sztuki L.Kruczkowskiego „Niemcy” - zdobył nagrodę Ministra Kultury i Sztuki oraz 10 tys. zł. Zespół baletowy zajął I-sze miejsce w ogólnopolskich eliminacjach zespołów ZZK w 1958r. Tak samo oceniony został zespół muzyczny w 1959r.


Zespół Rozrywkowy: „Na fali melodii” (1960r.)

Miłych przeżyć w okresie 1954-1967 było dużo, ale bardzo przeżywali wszyscy X-lecie działalności DKK. Obok szeregu imprez wydarzeniem niezapomnianym był jubileuszowy koncert składający się z dwóch części.

W pierwszej wystąpił chór „Harmonia”, balet, soliści i Orkiestra Symfoniczna Filharmonii z Katowic, którą dyrygował Zygmunt Kurz. W programie wykonano m.in. utwory Fryderyka Chopina „Polonez A-dur” (chór i balet) oraz wiele fragmentów utworów Stanisława Monisuzki: w wykonaniu solisty Pawła Macioszka arię z opery „Halka”, w wykonaniu Władysława Staronia arię z opery „Filis”, w wykonaniu Pawła Macioszka z chórem „Pieśń Flisaka”, w wykonaniu chóru i baletu Mazura z opery „Straszny Dwór”. „Krakowiaka” i „Tańce Śląskie” przedstawił balet i orkiestra.


Zespół Muzyczny pod dyr. Tadeusza Grudzińskiego

W drugiej części, która poświęcona była wspomnieniom wystąpili wszyscy członkowie X-lecia z programem składanym. Odżyły wszystkie zespoły muzyczne, soliści, piosenkarze. Niektórzy przyjechali z odległych miejscowości ciesząc się ze spotkania i występu. Koncert ten wspominany był przez wiele lat jako wielkie wydarzenie kulturalne.

Całe działanie członków wszystkich zespołów DKK oparte było na społecznym uczestniczeniu we wszystkich poczynaniach. Niejednokrotnie wymagało to poświęcenia. Dlatego powstała myśl organizowania w okresie „ogórkowym” dla placówki wspólnego wypoczynku na tzw. obozach w atrakcyjnych okolicach. Miało to wynagrodzić choć częściowo ich poświęcenie i pracę.

Projekt ten został z aplauzem przyjęty przez wszystkich. Rozpoczęła się w ten sposób nowa forma działalności naszej placówki kulturalnej - turystyczno-rekreacyjna. W jej wyniku powstała sekcja szkutnicza budująca wpierw kajaki. W późniejszych latach powstawały także łodzie żaglowe i motorowe. Korzystając z bezpłatnych przejazdów koleją oraz przewozu sprzętu turystycznego, rocznie ok. 80-100 osób uczestniczyło w 2 lub 3 turnusach .

Henryk Jaksik
Zdjęcia ze zbiorów autora

W ostatnim odcinku podaliśmy omyłkowo,
że Michał Gilewicz reżyserował sztuki od 1956r.
Faktycznie czynił to już od 1955r.

 

 

  

Kolejarze

 CZĘŚĆ I
CZĘŚĆ II
CZĘŚĆ III
CZĘŚĆ IV
CZĘŚĆ V

Herbarz Tarnogórski

Hörning
Tarnowscy
Wrbna

Śląskie rzemiosło

Kowale ślusarze

Tarnogórskie Kolekcje

Fotografie Jana Melcera
Śląska porcelana
Dawne widokówki

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa