Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 7

N U M E R  8   -   2 0   G R U D N I A   2 0 0 1 r.

 Montes Nr 9

 

Święta i sensacje
Józef Potyka
Żyrandole z wozu drabiniastego
400 lat temu
Ignacy Krasicki
inż. Feliks Piestrak
Kolejarze tarnogórskiej kulturze cz.II
Z dziejów hutnictwa nad Małą Panwią cz. IV
Odkrywanie przeszłości
50 lat Zespołu Szkół Ekonomicznych cz II
Tarnogórski Konwikt Biskupi
Pierwsi mieszkańcy
Śląskie Boże Narodzenie
Od dynamitu do papieru
Pielgrzymka z historią
Meandry kolei
Kościół p.w. św.Anny
Śląskie odrębności
Maszyna
Parada wielkich cz.II
Krople atramentu płyną w żyłach kultury
Rys historyczny  wodociągów cz.VII
Automatyzacja za 50 gr.
Widły czy widelec
Segiet
Hrabia z Karłuszowca
Śląskie kamienie cz. VII
 

 

Dawne widokówki

- zbiory Jacka KalkeTarnowskie Góry. Poczta. Widokówka została wydana przez Verlagsanstalt Kosmos, Halberstadt. Pochodzi z początku XX w. Tarnogórska poczta kilkakrotnie zmieniała swą siedzibę. Obecna została wybudowana w latach 1908-1909. Zmieniło się nieco otoczenie samego gmachu. Obok jest rondo, a naprzeciwko Hala Targowa.Tarnowskie Góry. Budynek zarządu Spółki Brackiej. Widokówka została wydana przez Verl.Anat. GmbH, Breslau. Pochodzi z okresu międzywojennego. Został wysłana poprzez pocztę polową 8 września 1939r. Spółka Bracka powstała w 1857r. w celu ubezpieczenia górników na wypadek choroby lub inwalidztwa. Miała także zapewnić utrzymanie wdowom i sierotom po górnikach którzy zginęli na kopalni. Siedziba zarządu spółki dla Górnego Śląska znajdowała się w Tarnowskich Górach. Budynek wzniesiono ok. 1857r. Został rozbudowany kilkakrotnie na przełomie XIX i XX w. Po II wojnie światowej po zlikwidowaniu Spółki Brackiej w budynku znalazła siedzibę Komenda Powiatowa Policji i ZOZ.Tarnowskie Góry. Dworzec Kolejowy. Widokówka została wydana przez Verlag A.Bresler. Tarnowitz. Pochodzi z końca XIX w. „Teraźniejszy gmach dworcowy wybudowany został w roku 1889; dawniejszy gmach stacyjny leży bliżej ku miastu, a dostęp był od ulicy dziś nazwanej Starodworcową [obecnie to fragm. Nakielskiej - przyp. Red.]” (J.Nowak, Kronika...). ówczesny widok dworca od współczesnego różni się wyglądem wejścia i samego placu przed budynkiem.
 

 

Tarnowskie Góry. Kościół parafialny p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła. Widokówka została wydana przez: „Nakład. M.Rydzykowski księg. i skład papieru, Tarnowskie Góry”. Najstarszy kościół został zbudowany w mieście przez protestantów na pocz. XVI w. W 1562r. wybudowano pierwszą wieżę. W czasach wojny trzydziestoletniej przejęli go katolicy. Świątynia była kilkakrotnie przebudowana. Ostatnia, gruntowna przebudowa miała miejsce w połowie XIX w.

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa