Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 7

N U M E R  8   -   2 0   G R U D N I A   2 0 0 1 r.

 Montes Nr 9

 

Święta i sensacje
Józef Potyka
Żyrandole z wozu drabiniastego
400 lat temu
Ignacy Krasicki
inż. Feliks Piestrak
Kolejarze tarnogórskiej kulturze cz.II
Z dziejów hutnictwa nad Małą Panwią cz. IV
Odkrywanie przeszłości
50 lat Zespołu Szkół Ekonomicznych cz II
Tarnogórski Konwikt Biskupi
Pierwsi mieszkańcy
Śląskie Boże Narodzenie
Od dynamitu do papieru
Pielgrzymka z historią
Meandry kolei
Kościół p.w. św.Anny
Śląskie odrębności
Maszyna
Parada wielkich cz.II
Krople atramentu płyną w żyłach kultury
Rys historyczny  wodociągów cz.VII
Automatyzacja za 50 gr.
Widły czy widelec
Segiet
Hrabia z Karłuszowca
Śląskie kamienie cz. VII
 

Herbarz Tarnogórski

Bruśkowie

Panowie Bruśkowej Kuźnicy,
Żyglinka i Truszczycy

Ród pochodzenie śląskiego, wywodzący się z Bruśkowej Kuźnicy znad Małej Panwi. Miejscowość Brusiek znajduje się dzisiaj zaledwie kilka kilometrów na zachód od Kalet.
 Herb Brusiek:
Serce czerwone na srebrnym pasie w polu czerwonym. W klejnocie nad hełmem z czerwono-srebrnymi labrami, dwa skrzydła dzielone w pas, prawe czerwono-srebrne na którym na srebrze serce czerwone, lewe srebrno-czerwone na którym na czerwieni serce srebrne.
 Herb Roździeński:
Serce czerwone na srebrnym
skosie w polu czerwonym. Nad hełmem z czerwono-srebrnymi labrami dwa skrzydła czerwone,
na każdym z nich czerwone serce na srebrnym skosie

Bruśkowie byli spokrewnieni z Roździeńskimi. Według legendy herbowej ich przodkiem miał być Kuźnik Hercyg, który miał się wywodzić z Miśni. Przeprowadzone badania jednak nie potwierdziły na tym terenie rodziny o takim nazwisku. Walenty Roździeński pisał o przodkach z rodu Bruśków, Hercygach miśnieńskich: „dawna to familia i dom starożytny, a od serca śmiałego ma imię Serdeczny”. Należy podkreślić związek nazwiska Hercyg, co znaczy serdeczny - i nazwy herbu Bruśków - Serdecznik.

Jako wolni Kuźnicy odnotowywani są jako właściciele Roździenia koło Katowic. Mieli tam swoją kuźnicę, należącą do Jakuba Bruśka. Według Jana Pilnaczka Jakub ów zaczął nazywać roździeńską. Był ojcem dwóch synów: Jana i Walentego. Ten drugi przyjął nazwisko Roździeński.

Walenty Roździeński znany był później ze swego literackiego dzieła „Officina Ferraria”. W niedawno opublikowanej rozprawie Stanisława Miczulskiego („Związki Walentego Roździeńskiego z księstwem Siewierskim”) podkreśla on związki rodzinne Walentego z Bruśkami, jednakże jednoznacznie nie wywodzi go od konkretnego przodka. Kiedy w 1596r. Walenty Roździeński, w wyniku procesu o Kuźnicę Roździeńską, został osadzony w więzieniu w Pszczynie, starania o jego zwolnienie podjęli właśnie Bruśkowie, jako spowinowaceni.

Adam Brusiek, wg Pilnaczka, w 1631r.wylegitymował się ze szlachectwa. Jako herb zatwierdzono mu „stary rodowy znak”. Na ziemi tarnogórskiej tenże Adam był w 1634r. panem Żyglinka. W 1709r. Henryk Brusiek był natomiast panem Truszczycy.

DaW, AKP

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa