Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 7

N U M E R  8   -   2 0   G R U D N I A   2 0 0 1 r.

 Montes Nr 9

 

Święta i sensacje
Józef Potyka
Żyrandole z wozu drabiniastego
400 lat temu
Ignacy Krasicki
inż. Feliks Piestrak
Kolejarze tarnogórskiej kulturze cz.II
Z dziejów hutnictwa nad Małą Panwią cz. IV
Odkrywanie przeszłości
50 lat Zespołu Szkół Ekonomicznych cz II
Tarnogórski Konwikt Biskupi
Pierwsi mieszkańcy
Śląskie Boże Narodzenie
Od dynamitu do papieru
Pielgrzymka z historią
Meandry kolei
Kościół p.w. św.Anny
Śląskie odrębności
Maszyna
Parada wielkich cz.II
Krople atramentu płyną w żyłach kultury
Rys historyczny  wodociągów cz.VII
Automatyzacja za 50 gr.
Widły czy widelec
Segiet
Hrabia z Karłuszowca
Śląskie kamienie cz. VII
 

Herbarz Tarnogórski

Raczek

Panowie Rept, Czekanowa

Śląski ród rycerski. Podzielił się na dwie linie; starsza przyjęła nazwisko Długosz, młodsza zaś nazwisko Raczek. Rodzina Długoszów odnotowywana była od XIV w. na ziemi kozielskiej, raciborskiej i gliwickiej. Jakub Długosz w 1474r. był starostą kozielskim. W 1585r. Jan i Szymon Długoszowie wspomniani byli jako panowie na Wojsce i Jasionie. W 1602r. panem Jasiony był Jan Długosz.

Na początku XVII w. Długoszowie wymieniani są jako panowie Kopienicy. Używają przydomku Raczek. W 1629r. Jerzy przyjął nazwisko Raczek. 19 października 1635r. otrzymał potwierdzenie szlachectwa od cesarza i króla Czech Ferdynanda II Habsburga, wraz z udostojnieniem herbu. Do rodowego herbu Warnia dodano w klejnocie dwa sztandary z monogramem „FII”.Herb Raczek

(Warnia odm.): Czerwony rak (głową ku górze) w polu srebrnym. Nad hełmem z czerwono-srebrnymi labrami w klejnocie tenże czerwony rak, po prawicy czerwony, a po lewicy srebrny sztandar z monogramem „FII”


Pod koniec XVII w. Jan Wilhelm Raczek odnotowany był jako pan Jasiony i Kopienicy. W 1766r. Raczkowie nabyli dobra Czekanów. Zamieszkali w tamtejszym dworze (istnieje do dziś, ale znacząco przebudowany zatracił dawny rezydencjonalny charakter).

Józef de Raczek był panem Rept w latach 1792-1806. Kupił te dobra od Edmunda Pücklera, a sprzedał po 14 latach Leopoldowi von Larisch.

Wiosną 1836r. porucznik Józef von Raczek, po śmierci matki z d. Galli, odziedziczył dobra Przyszowice (na pd-wsch od Gliwic). Na początku 1871r. Guido przekształcił te dobra w fideikomis. Tamtejszy pałac wybudowano w latach 1890-95.

Wiosną 1853r. Karol von Raczek kupił od mistrza hutniczego Józefa Madejskiego niedalekie Gierałtowice.

W kalendarzach gotajskich Raczkowie wymieniani są jeszcze jako szlachta śląska do wybuchu II wojny światowej. Współczesne wydawnictwa genealogiczne już o nich nie wspominają.

DaW, AKP

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa