Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 7

N U M E R  8   -   2 0   G R U D N I A   2 0 0 1 r.

 Montes Nr 9

 

Święta i sensacje
Józef Potyka
Żyrandole z wozu drabiniastego
400 lat temu
Ignacy Krasicki
inż. Feliks Piestrak
Kolejarze tarnogórskiej kulturze cz.II
Z dziejów hutnictwa nad Małą Panwią cz. IV
Odkrywanie przeszłości
50 lat Zespołu Szkół Ekonomicznych cz II
Tarnogórski Konwikt Biskupi
Pierwsi mieszkańcy
Śląskie Boże Narodzenie
Od dynamitu do papieru
Pielgrzymka z historią
Meandry kolei
Kościół p.w. św.Anny
Śląskie odrębności
Maszyna
Parada wielkich cz.II
Krople atramentu płyną w żyłach kultury
Rys historyczny  wodociągów cz.VII
Automatyzacja za 50 gr.
Widły czy widelec
Segiet
Hrabia z Karłuszowca
Śląskie kamienie cz. VII
 

Z dziejów Rybnej

Pierwsi mieszkańcy

Rybna należy do starszych wsi regionu tarnogórskiego. Na jej terenach przebywał człowiek już w czasach starożytnych, tzn. jeszcze zanim osada otrzymała obecną nazwę oraz nim została wymieniona po raz pierwszy w dokumentach.


Husyci wg średniowiecznej kroniki

Wielokrotne poszukiwania archeologiczne, prowadzone zarówno w okresie międzywojennym, jak i w latach sześćdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, dowiodły występowania na obszarze Rybnej człowieka już w epoce kamiennej - począwszy od mezolitu (8000-6000 lat przed Chr.). Korzystne warunki na tym terenie - a potwierdzić je może właśnie ciągłość osadnicza - spowodowane były bliskością rzeki. Naukowcy odkopali, następnie zaś zrekonstruowali domostwa datowane na IV w. po Chr. Były to tzw. chaty słupowe konstruowane na wbitych w ziemię palach oraz ziemianki o kamiennych ścianach.

Nie został jednak rozwiązany problem, czy rzeczywiście ówczesna ludność tutaj zamieszkiwała (nie udało się odnaleźć śladów palenisk, które raz na zawsze rozwiałyby te wątpliwości). Z pewnością natomiast starożytny człowiek pracował na rybnieńskich terenach, o czym świadczą resztki żużla, wskazującego na wytop rudy żelaza w piecach dymarskich. Oprócz znaków informujących o początkach przemysłu natrafiono również na szczątki o rolniczym i hodowlanym charakterze. Warto jednocześnie nadmienić, iż żadne z archeologicznych odkryć w Rybnej nie dotyczyło Słowian, ci bowiem najechali ziemie między Odrą i Wisłą o wiele później, dopiero w VI w.

Po raz pierwszy wieś o nazwie Rybna wymieniono w dokumencie erygującym (tzn. powołującym do istnienia) parafię w Starych Tarnowicach 15 kwietnia 1415 roku. Wcześniej osada należała do parafii w Reptach. Nie wiemy, ilu wówczas ludzi zamieszkiwało we wsi. Można sądzić, że nie było ich wielu. Na ich główne zajęcie wskazuje niezbicie nazwa Rybna, która potwierdza jednocześnie istnienie w pobliżu obfitujących w ryby zbiorników wodnych. Takie właśnie rybne stawy urządzono na lewobrzeżnych dopływach rzeki Stoły, zwanej zresztą wówczas i aż do końca XVI w. Rybną.

Oczywiście gospodarka stawowo-rybna nie była jedynym zajęciem mieszkańców osady, którzy trudnili się oprócz tego rolnictwem i hodowlą. Ponadto już w XV stuleciu istniały we wsi kuźnice (huty), gdzie - za pomocą koła napędzanego prądem rzecznym - przetapiano rudę żelaza. Pierwsza z nich, o nazwie Hammer (niem. młot), pracowała nieopodal osiedla w 1415r. Zakłady te budowali najczęściej Niemcy, a że głównie przeciwko nim skierowana była religijno-narodowa ideologia husycka, przeżywająca akurat wtedy w pobliskich Czechach ogromną popularność, urządzali Husyci z bazy w Gliwicach zbrojne wyprawy w latach 1431-1433, pustosząc niemieckie wioski oraz kuźnice nad Małą Panwią i Rybną.

cdn.
Kamil Łysik, Pałac w Rybnej
i jego właściciele...

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa