Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 7

N U M E R  8   -   2 0   G R U D N I A   2 0 0 1 r.

 Montes Nr 9

 

Święta i sensacje
Józef Potyka
Żyrandole z wozu drabiniastego
400 lat temu
Ignacy Krasicki
inż. Feliks Piestrak
Kolejarze tarnogórskiej kulturze cz.II
Z dziejów hutnictwa nad Małą Panwią cz. IV
Odkrywanie przeszłości
50 lat Zespołu Szkół Ekonomicznych cz II
Tarnogórski Konwikt Biskupi
Pierwsi mieszkańcy
Śląskie Boże Narodzenie
Od dynamitu do papieru
Pielgrzymka z historią
Meandry kolei
Kościół p.w. św.Anny
Śląskie odrębności
Maszyna
Parada wielkich cz.II
Krople atramentu płyną w żyłach kultury
Rys historyczny  wodociągów cz.VII
Automatyzacja za 50 gr.
Widły czy widelec
Segiet
Hrabia z Karłuszowca
Śląskie kamienie cz. VII
 

CZĘŚĆ II

50 lat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tarnowskich Górach

Potrzeby gospodarcze i społeczne regionu powodowały, że kształcono w szkole techników rachunkowości, finansów i rachunkowości oraz techników o specjalności "ekonomika i organizacja przedsiębiorstw". Wydział dla Pracujących kształcił przede wszystkim w specjalności "ekonomika i organizacja przedsiębiorstw handlowych". Uzupełnieniem procesu dydaktycznego w zakresie przedmiotów zawodowych były również dodatkowe kwalifikacje, które uczennice klas LZ i LE uzyskiwały w pisaniu na maszynie. Od roku 1982/83 corocznie 90-100% absolwentek uzyskuje międzynarodowe dyplomy weryfikacyjne maszynistek.
 

W latach 90. - szkoła przeżywa prawdziwe oblężenie podczas egzaminów wstępnych. Zawód ekonomisty cieszy się coraz większym powodzeniem. Corocznie na jedno miejsce w klasie pierwszej liceum ekonomicznego o specjalności "finanse i rachunkowość" przypada 3-4 kandydatów. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszą się pozostałe oddziały, które kształcą "pracowników administracyjno - biurowych" i "sprzedawców".


Władysław Kozak
- dyrektor
Technikum Finansowego
w latach 1951-1955

Krystyna Biedal - dyrektor w latach 1992 -2000


W Liceum Ekonomicznym i Liceum Zawodowym obowiązywał 4-letni cykl kształcenia. W 1999 roku otwarto pierwszą klasę 5 - letniego Liceum Ekonomicznego o specjalności "szeroki profil".

Duże zainteresowanie szkołą powoduje, że budynek "pęka w szwach" a warunki lokalowe pozostają od lat niezmienione. Już w 1986 roku podczas wizytacji szkoły przez Naczelnika Wydziału Kształcenia i Opieki Szkolnictwa Zawodowego KOiW Józefa Cierpioła zapadły wstępne postanowienia dotyczące budowy nowego obiektu szkolnego dla ZSE. Zamierzenia te nigdy nie zostały jednak zrealizowane. Mimo, że w chwili obecnej nie ma planów budowy nowego obiektu dla ZSE szkoła sporo zyskała dzięki gruntownemu remontowi jaki miał miejsce w roku szkolnym 2000/2001. Ponadto szkoła wzbogaciła się o nową pracownię przedmiotów zawodowych z zapleczem informatycznym. Oprócz tego posiada odrębną pracownię informatyczną, matematyczną, polonistyczną, historyczną, fizyczną oraz pisania na maszynie.

Szkoła ma na swym koncie wiele sukcesów. Nie sposób wyliczyć nagród, wyróżnień, dyplomów zdobytych przez uczniów w ciągu tych 50 lat. Młodzież właściwie pokierowana umiała sięgać po laury w konkursach i olimpiadach i włączać się w życie społeczności miasta i województwa. Wielu absolwentów kontynuowało naukę na studiach wyższych. Okoliczne instytucje i przedsiębiorstwa chętnie przyjmowały do pracy absolwentów szkoły, mieli oni bowiem opinię rzetelnych pracowników.

Tatiana Brol
Joanna Stomska

 

 

  

50 lat

 CZĘŚĆ I
CZĘŚĆ II

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa