Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 7

N U M E R  8   -   2 0   G R U D N I A   2 0 0 1 r.

 Montes Nr 9

 

Święta i sensacje
Józef Potyka
Żyrandole z wozu drabiniastego
400 lat temu
Ignacy Krasicki
inż. Feliks Piestrak
Kolejarze tarnogórskiej kulturze cz.II
Z dziejów hutnictwa nad Małą Panwią cz. IV
Odkrywanie przeszłości
50 lat Zespołu Szkół Ekonomicznych cz II
Tarnogórski Konwikt Biskupi
Pierwsi mieszkańcy
Śląskie Boże Narodzenie
Od dynamitu do papieru
Pielgrzymka z historią
Meandry kolei
Kościół p.w. św.Anny
Śląskie odrębności
Maszyna
Parada wielkich cz.II
Krople atramentu płyną w żyłach kultury
Rys historyczny  wodociągów cz.VII
Automatyzacja za 50 gr.
Widły czy widelec
Segiet
Hrabia z Karłuszowca
Śląskie kamienie cz. VII
 

CZĘŚĆ II

Kolejarze tarnogórskiej kulturze

Działalność Domu Kultury Kolejarza
w Tarnowskich Górach od sierpnia 1953r.
do 1968r.

Zespoły artystyczne prowadziły intensywną i twórczą działalność podkreślając swoją obecność w lokalnych i ogólnokrajowych imprezach kulturalnych.


Wystawienie sztuki „Niemcy” L.Kruczkowskiego,
od lewej: Ryszard Rogala, Ryszard Lubos,
Krystyna Gilewicz oraz Ryszard Gawliński

Wszystkie zespoły prowadzone były przez fachowych instruktorów, tak zwanych „godzinowych”, którzy prowadzili zajęcia w ustalonym czasie według ogólnego planu pracy placówki.

Zespół teatralny w okresie od 1953 do 1966 roku opracował i wystawił wiele sztuk i widowisk. W reżyserii A.Talgi pokazano:
1953r. - M.Bałucki „Klub Kawalerów”
1954r. - G.Zapolska „Moralność Pani Dulskiej” (150 przedstawień)
1955r. - Molier „Grzegorz Dyndała”; J.Drda „Igraszki z Diabłem”
1956r. - A.Fredro „Damy i Huzary” oraz „Zemsta”
W reżyserii M.Gilewicz przedstawiono:
1956r. - A.Ostrowski „Burza”
1957r. - „Ich Czworo”; „Hiszpańska Mucha”
1958r. - M.Grab „Skok przez skórę” (widowisko historyczno-górnicze - 70 osób)
1959r. - Rittner „W Małym Domku”
1960r. - L.Kruczkowski „Niemcy”
1961r. - A.Fredro „Damy i Huzary” (wznowienie)
1963r. - Lutowski „Wzgórze 35”
- Suita Gwarkowska” (widowisko historyczno-górnicze - 65 osób)
1966r. - L.Kruczkowski „Odwety”


Zespól rozrywkowy DKK, od lewej: Krystyna Janusz,
Grzegorz Pradela, Małgorzata Paszek, Zbigniew Janusz,
Magdalena Mzyk, Wiktor Jata, Teresa i Paweł Paszek

Zespół teatru Małego Widza (dziecięcy) wystawił następujące sztuki - bajki:
1955r. - „Śpiąca Królewna”
1956r. - „Kopciuszek”
1957r. - „Trzewiczki szczęścia”
1959r. - „Dzikie Łabędzie”
1960r. - „Nowe szaty króla”
1961r. - „Alibaba i 40-tu rozbójników”
1963r. - „Calineczka”
1966r. - „Makowa Królewna”

Wspomniane bajki w okresie noworocznym były wystawiane codziennie.


Zespół baletu dziecięcego DKK w bajce
„Dzikie Łabędzie”

W skład zespołu rozrywkowego wchodził zespół muzyczny, soliści oraz wykonawcy skeczów i słowa wiążącego. Opracowali wiele 2-godzinnych programów satyrycznych i rozrywkowych:
1954r. - „Szczypta soli”
1955r. - „Pociąg Satyry”
1956r. - „Tytuł nie gra roli”
1958r. - „Uśmiech zawsze się opłaca”
1959r. - „Na pięciolinii uśmiechu”
1960r. - „Na fali melodii”
1962-1963r. - „Big Band Gra”

Oprócz programów pełnospektaklowych zespół występował w programach składanych z okazji różnych wydarzeń kulturalnych na terenie całego kraju. Zespoły Baletowe oraz chór „Harmonia” występowały we wspólnych programach wykazując wysoki poziom artystyczny.
 

Bardzo szeroka współpraca istniała od początku pomiędzy DKK a Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. DKK od pierwszych „Dni Gwarków” (1957r.) przejął prawie całkowitą pracę sekcji pochodu historycznego oraz częściowo sekcji imprezowej, w czym brały udział wszystkie zespoły artystyczne DKK. W ramach tej współpracy DKK wystawił w czasie II-gich „Dni Gwarków” widowisko historyczne „Skok przez skórę” M.Graba oraz w 1965r. „Suitę Gwarkowską” - również widowisko historyczne (muzyczno-baletowe). W uznaniu za wybitną współpracę został w 1966r. przyznany placówce DKK Medal Okolicznościowy za X-letnią pracę w czasie imprez „Dni Gwarków”.

 


Scena z wystawionego widowiska „Skok przez skórę” w czasie Dni Gwarków w 1959r.


Ruch amatorskich zespołów DKK za swoją działalność był wysoko oceniany i wyróżniany.

Henryk Jaksik
Zdjęcia ze zbiorów autora

 

 

  

Kolejarze

 CZĘŚĆ I
CZĘŚĆ II
CZĘŚĆ III
CZĘŚĆ IV
CZĘŚĆ V

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa