Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 7

N U M E R  8   -   2 0   G R U D N I A   2 0 0 1 r.

 Montes Nr 9

 

Święta i sensacje
Józef Potyka
Żyrandole z wozu drabiniastego
400 lat temu
Ignacy Krasicki
inż. Feliks Piestrak
Kolejarze tarnogórskiej kulturze cz.II
Z dziejów hutnictwa nad Małą Panwią cz. IV
Odkrywanie przeszłości
50 lat Zespołu Szkół Ekonomicznych cz II
Tarnogórski Konwikt Biskupi
Pierwsi mieszkańcy
Śląskie Boże Narodzenie
Od dynamitu do papieru
Pielgrzymka z historią
Meandry kolei
Kościół p.w. św.Anny
Śląskie odrębności
Maszyna
Parada wielkich cz.II
Krople atramentu płyną w żyłach kultury
Rys historyczny  wodociągów cz.VII
Automatyzacja za 50 gr.
Widły czy widelec
Segiet
Hrabia z Karłuszowca
Śląskie kamienie cz. VII
 

Tarnogórskie życiorysy

Józef Potyka

Dr Józef Potyka, długoletni dyrektor Spółki Brackiej w Tarnowskich Górach był wybitną postacią międzywojennego Śląska. W tym roku minęła 115 rocznica jego urodzin.


Józef Potyka na spotkaniu opłatkowym
w 1936r. (pierwszy z prawej)

Rodowity Górnoślązak, na świat przyszedł w rodzinie kupieckiej w Łabędach 5 sierpnia 1886r. Po ukończeniu gliwickiego gimnazjum studiował prawo we Wrocławiu i Berlinie. W czasie studiów należał do Związku Młodzieży Polskiej. Podczas I wojny światowej został wcielony do armii niemieckiej. Powrócił po jej zakończeniu na Górny Śląsk, by czynnie uczestniczyć w akcji plebiscytowej i walczyć w powstaniach śląskich. W okresie II powstania blisko współpracował z Wojciechem Korfantym. Jako prawnik z wykształcenia organizował sądownictwo polowe i departament Spraw Wojskowych.

W latach 1922-1927 był starostą powiatu świętochłowickiego. Na tym stanowisku dał się poznać jako dobry organizator. Szczególnie dbał o upowszechnienie kultury regionalnej i tradycji walk narodowo-wyzwoleńczych na Górnym Śląsku. Świętochłowicki Wydział Powiatowy pod jego przewodnictwem podjął w 1925r. decyzję o utworzeniu w mieście muzeum.

Po przewrocie majowym ustąpił ze stanowiska starosty i objął odpowiedzialną funkcję dyrektora tarnogórskiej Spółki Brackiej.

W Tarnowskich Górach, poza pracą zawodową, wiele czasu poświęcał różnego rodzaju akcjom społecznym. Doceniając wagę upowszechnienia rodzimej kultury i tradycji, włączył się całym sercem w starania grupy społeczników (z Józefem Piernikarczykiem i Alfonsem Kopią) wokół utworzenia w mieście muzeum oraz zorganizowania z podziemi tarnogórskiej kopalni zabytkowej atrakcji turystycznej. Podjęte działania przerwał wybuch wojny.

Od początku okupacji Józef Potyka, mający wówczas ponad 50 lat, musiał się ukrywać. Opuścił Tarnowskie Góry i udał się do Krakowa. Już od 1940r. zaczął tam działać w konspiracyjnym ruchu oporu. Aresztowany w 1943r. osadzony został w więzieniu na Montelupich, gdzie go dotkliwie okaleczono.

Wojnę przeżył. Po jej zakończeniu wrócił do Tarnowskich Gór i podjął ponownie pracę w Spółce Brackiej. Był z nią związany do czasu jej zlikwidowania.

Zmarł w Tarnowskich Górach 15 października 1954r.

Teresa Nogaj

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa