Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 6

N U M E R  7   -   7   W R Z E Ś N I A   2 0 0 1 r.

 Montes Nr 8

 

Święto miasta
500 lat temu
Ratunku! Pali się!
Dawne herby i pieczęcie
Przed stuleciem
To była zasługa Redena
50 lat Zespołu Szkół Ekonomicznych
Ksiądz Michał Lewek
III Powstanie Śląskie w Tarnowskich Górach
Odkrywanie pałacu
Ratując najcenniejsze - życie
Z dalekiej Hiszpanii
Rys historyczny  wodociągów cz.VI
Doniosła wizyta
Śląsk - ziemia poetów
Kolejarze tarnogórskiej kulturze
Parada monarchów
Na kruszcu zbudowane
Niezwykły pieniądz
Z paszportem do Częstochowy
Śląskie kamienie cz. VI
 

Herbarz Tarnogórski

Bontani

Panowie Ożarowic

Rodzina Bontanich pochodziła z Włoch i osiedliła się na terenie księstwa siewierskiego w połowie XVIII w.

W 1761 r. Michał Bontani otrzymał nobilitacje od księcia siewierskiego, biskupa krakowskiego Kajetana Ignacego Sołtyka.
 

 

 

 


Herb Bontani

Szesnaście lat później także jego brat Kazimierz został uznany za szlachcica. W okresie tym Michał Bontani był właścicielem części Ożarowic. W 1781 r. Felicjan Bontani ufundował tamże kościół p.w. Św. Barbary.

15 lipca 1785 r. Michał i Kazimierz uzyskali nobilitację od króla polskiego Stanisława Augusta wraz z zatwierdzeniem ich rodowego herbu. W polu błękitnym ręka w lewo w białym rękawie trzyma strzałę srebrną grotem w górę, nad ręką czerwony krzyż kawalerski, a pod ręką złoty półksiężyc rogami w prawo. Nad hełmem w koronie pięć piór strusich. Ostatni z rodu, Józef zginął w powstaniu listopadowym w 1830 r. Jego siostra sprzedała Ożarowice hrabiemu Henckel von Donnersmarck ze Świerklańca.

AKP, DaW

 

 

Zamki i pałace

Świerklaniec

Górnośląscy Piastowie

Ferdynand Ostatni

Herbarz Tarnogórski

Strachwitz
Bontani

Powrót                 Dalej

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa